dex=0;
Dãy số lotto (VD: 16,17) Từ ngày: Đến ngày:
Xem hướng dẫn
Để xem kết quả thống kê chu kỳ dàn lotto, rất đơn giản bạn chỉ cần nhập dãy số dàn lotto vào để kiểm tra rồi nhấn chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Thống kê cho biết 2 thống số rất quan trọng về chu kỳ xuất hiện của dàn lotto này đó là:
- Chu kỳ dài nhất xuất hiện dàn số: cho ta biết số chu kỳ ngày dài nhất mà dàn số lotto kiểm tra mới xuất hiện.
- Điểm gan đến nay: cho biết dàn lotto đang kiểm tra cách thời điểm hiện tại bao nhiêu ngày. Nhờ đó bạn có thể kết hợp với Chu kỳ dài nhất xuất hiện dàn số để dự đoán dàn số này sắp xuất hiện hay chưa. Đồng thời nhờ khảo sát kỹ như vậy bạn có thể phối hợp và chọn được các bộ số lotto đẹp trong ngày.

Chú ý:
- Để xem chi tiết khoảng cách chu kỳ bạn di chuột lên các con số trong bảng chi tiết..
- Ngoài tra chu kỳ của dàn bạn cũng có thể tra chu kỳ của một cặp số lotto duy nhất..

Dữ liệu được xử lý trên KQXS MB từ 01/01/2015 đến nay

Dàn số: 89,98

Chu kỳ dài nhất xuất hiện dàn số là : 25 ngày tính cả ngày về (31/03/2020 đến ngày 25/04/2020)

Ngày mới nhất mà dãy số xuất hiện là : 28/02/2021

Điểm gan đến nay là : 2 ngày

Chú ý: Dàn số được tính là về khi trong dàn khảo sát có xuất hiện một cặp số khi mở thưởng, vậy để hiệu quả bạn chỉ nên khảo sát dàn có 7 cặp số trở xuống . Để xem chi tiết khoảng cách chu kỳ bạn di chuột lên các con số trong bảng chi tiết.
<-- 3 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 5 - 1 - 1 - 3 - 3 - 1 - 1 - 2 - 4 - 8 - 6 - 3 - 1 - 1 - 1 - 4 - 6 - 2 - 1 - 2 - 1 - 6 - 1 - 1 - 4 - 2 - 2 - 4 - 3 - 4 - 4 - 6 - 1 - 3 - 2 - 2 - 1 - 3 - 3 - 4 - 2 - 7 - 3 - 3 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 3 - 1 - 3 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - 8 - 4 - 2 - 1 - 2 - 1 - 5 - 4 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 - 3 - 1 - 2 - 5 - 4 - 1 - 1 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 3 - 1 - 1 - 1 - 4 - 2 - 10 - 1 - 4 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 25 - 2 - 5 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 3 - 6 - 2 - 3 - 1 - 6 - 1 - 4 - 2 - 1 - 4 - 4 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 3 - 2 - 2 - 2 - 3 - 1 - 1 - 3 - 10 - 1 - 1 - 1 - 3 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 3 - 7 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 3 - 3 - 2 - 1 - 9 - 1 - 1 - 3 - 2 - 1 - 1 - 4 - 1 - 5 - 1 - 4 - 1 - 2 - 2 - 5 - 1 - 4 - 4 - 1 - 3 - 1 - 1 - 4 - 3 - 1 - 5 - 3 - 1 - 4 - 2 - 7 - 3 - 3 - 3 - 1 - 3 - 3 - 3 - 3 - 5 - 3 - 3 - 1 - 2 - 4 - 2 - 2 - 1 - 3 - 1 - 2 - 1 - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 - 1 - 1 - 2 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 3 - 5 - 3 - 3 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 8 - 3 - 1 - 3 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 3 - 1 - 2 - 1 - 7 - 6 - 1 - 1 - 3 - 2 - 1 - 2 - 3 - 2 - 6 - 1 - 3 - 2 - 1 - 8 - 1 - 3 - 2 - 1 - 1 - 3 - 4 - 2 - 18 - 2 - 2 - 2 - 1 - 5 - 1 - 4 - 3 - 3 - 7 - 5 - 3 - 4 - 6 - 2 - 1 - 2 - 6 - 3 - 4 - 2 - 5 - 1 - 3 - 3 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 6 - 1 - 1 - 4 - 3 - 8 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 1 - 6 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 3 - 3 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 - 13 - 3 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 3 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 5 - 7 - 1 - 1 - 4 - 1 - 1 - 4 - 3 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 - 1 - 4 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 4 - 6 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 - 3 - 2 - 5 - 1 - 2 - 6 - 2 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 2 - 1 - 4 - 1 - 2 - 1 - 3 - 3 - 4 - 1 - 2 - 2 - 2 - 6 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 4 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 4 - 2 - 2 - 1 - 4 - 3 - 8 - 3 - 1 - 3 - 2 - 3 - 1 - 5 - 2 - 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 3 - 4 - 1 - 3 - 4 - 1 - 3 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 - 1 - 6 - 5 - 2 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4 - 3 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 3 - 4 - 1 - 3 - 2 - 2 - 1 - 3 - 2 - 8 - 1 - 8 - 1 - 1 - 5 - 1 - 1 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 1 - 4 - 1 - 1 - 3 - 2 - 2 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 4 - 4 - 3 - 1 - 5 - 8 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 3 - 12 - 3 - 1 - 5 - 3 - 1 - 4 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 4 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 4 - 6 - 2 - 4 - 1 - 1 - 2 - 2 - 5 - 3 - 2 - 1 - 6 - 3 - 2 - 2 - 4 - 1 - 2 - 9 - 1 - 4 - 2 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 - 2 - 1 - 1 - 8 - 2 - 1 - 8 - 1 - 4 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 4 - 5 - 2 - 1 - 6 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 5 - 4 - 2 - 1 - 1 - 8 - 2 - 5 - 2 - 5 - 1 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 6 - 1 - 2 - 4 - 3 - 2 - 2 - 1 - 1 - 4 - 6 - 4 - 1 - 3 - 4 - 2 - 2 - 1 - 2 - 1 - 5 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 9 - 5 - 1 - 2 - 2 - 2 - 4 - 1 - 1 - 1 - 9 - 2 - 1 - 5 - 1 - 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - 5 - 1 - 1 - 6 - 2 - 2 - 6 - 2 - 3 - 4 - 1 - 3 - 3 - 3 - 1 - 1 - 3 - 3 - 3 - 3 - 1 - 1 - 3 - 2 - 4 - 2 - 7 - 4 - 7 - 5 - 3 - 2 - 4 - 2 - 4 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 7 - 6 - 1 - 1 - 4 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 6 - 3 - 1 - 2 - 1 - 3 - 6 - 2 - 4 - 3 - 3 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 4 - 11 - 1 - 1 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 4 - 2 - 2 - 4 - 1 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 4 - 1 - 2 - 2 - 7 - 2 - 1 - 2 - 4 - 1 - 2 - 1 - 4 - 1 - 6 - 1 - 1 - 1 - 5 - 1 - 1 - 5 - 2 - 2 - 3 - 1 - 5 - 1 - 6 - 2 - 1 - 2 - 4 - 1 - 1 - 4 - 4 - 7 - 1 - 2 - 4 - 1 - 1 - 3 - ->

Chu kỳ 0 ngày đã về lặp lại 2 lần

Chu kỳ 1 ngày đã về lặp lại 350 lần

Chu kỳ 2 ngày đã về lặp lại 233 lần

Chu kỳ 3 ngày đã về lặp lại 136 lần

Chu kỳ 4 ngày đã về lặp lại 85 lần

Chu kỳ 5 ngày đã về lặp lại 36 lần

Chu kỳ 6 ngày đã về lặp lại 29 lần

Chu kỳ 7 ngày đã về lặp lại 13 lần

Chu kỳ 8 ngày đã về lặp lại 13 lần

Chu kỳ 9 ngày đã về lặp lại 4 lần

Chu kỳ 10 ngày đã về lặp lại 2 lần

Chu kỳ 11 ngày đã về lặp lại 1 lần

Chu kỳ 12 ngày đã về lặp lại 1 lần

Chu kỳ 13 ngày đã về lặp lại 1 lần

Chu kỳ 18 ngày đã về lặp lại 1 lần

Chu kỳ 25 ngày đã về lặp lại 1 lần

Cầu 2 nháy 01-03-2021

Cầu Loto đẹp 01-03-2021

10,01 11,11 12,21 13,31 14,41 15,51 16,61 17,71 18,81 19,91 20,02 21,12 22,22 23,32 24,42 25,52 26,62 27,72 28,82 29,92 30,03 31,13 32,23 33,33 34,43 35,53 36,63 37,73 38,83 39,93 40,04 41,14 42,24 43,34 44,44 45,54 46,64 47,74 48,84 49,94 50,05 51,15 52,25 53,35 54,45 55,55 56,65 57,75 58,85 59,95 60,06 61,16 62,26 63,36 64,46 65,56 66,66 67,76 68,86 69,96 70,07 71,17 72,27 73,37 74,47 75,57 76,67 77,77 78,87 79,97 80,08 81,18 82,28 83,38 84,48 85,58 86,68 87,78 88,88 89,98 90,09 91,19 92,29 93,39 94,49 95,59 96,69 97,79 98,89 99,99

Cầu đặc biệt đẹp ngày 01-03-2021

© 2016 ® Soikqxs.com ™                Liên hệ, góp ý: Soikqxs01@gmail.com

TAG: xổ số miền nam , xổ số miền bắc , xổ số miền trung , kết quả xổ số , soi cầu , kqxs , soi cau , xoso , soi cầu kqxs , trực tiếp kqxs mien bac , trực tiếp kqxs mien nam , trực tiếp kqxs miền trung , soi cau xo so , soi cầu lo de , soi cau lo de mb , giải mã giấc mơ , sổ mơ lô đề miền bắc , dự đoán lô đề , du doan lo to , du doan kqxs , Kinh dịch dự đoán xổ số , du doan lo de hom nay , kinh nghiệm lô đề , thong ke xo so , thong ke lo de , Bảng kết quả lô đề , soi cau lo chinh xac , soi cau lo de chuan , soi cau lo xien , soi cau lo bach thu , soi cau dac biet , soi cau mien bac , lo de mien bac , soi cau mien trung , soi cau mien nam , chu ky lo de , chu ky xo so , cách chơi lô đề mb , xskt , kqxs mb , ket qua xsmb , , xsmn , xsmt , kqxs mt , kqxs mn , , du doan giai dac biet , thong ke bac nho , du doan dau duoi , kqxs hôm nay , soi cau xs , soi cau mien phi , soi cau may man , dien dan soi cau