Từ ngày : Đến ngày :
Xem hướng dẫn
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai),
KH(Khánh Hoà), KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình),
QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi), QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế)


Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.

Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2015 đến nay

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 14-01-2020
Gải Đ.Biệt 246511
Giải nhất 04099
Giải nhì 21772
Giải ba 25659 - 95241
Giải tư 53327 - 87145 - 96004 - 59619 - 27169 - 53956 - 61403
Giải năm 8256
Giải sáu 1897 - 5008 - 4717
Giải bảy 920
Giải tám 72
Đầu Loto
0 04. 03. 08.
1 19. 17. 11.
2 27. 20.
3
4 41. 45.
5 59. 56. 56.
6 69.
7 72. 72.
8
9 99. 97.
Đuôi Loto
0 20.
1 41. 11.
2 72. 72.
3 03.
4 04.
5 45.
6 56. 56.
7 27. 97. 17.
8 08.
9 99. 59. 19. 69.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 07-01-2020
Gải Đ.Biệt 096701
Giải nhất 55664
Giải nhì 17856
Giải ba 59319 - 49623
Giải tư 25193 - 07374 - 40717 - 98329 - 93022 - 03529 - 67941
Giải năm 2325
Giải sáu 2996 - 8592 - 5726
Giải bảy 967
Giải tám 57
Đầu Loto
0 01.
1 19. 17.
2 23. 29. 22. 29. 25. 26.
3
4 41.
5 56. 57.
6 64. 67.
7 74.
8
9 93. 96. 92.
Đuôi Loto
0
1 41. 01.
2 22. 92.
3 23. 93.
4 64. 74.
5 25.
6 56. 96. 26.
7 17. 67. 57.
8
9 19. 29. 29.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 31-12-2019
Gải Đ.Biệt 674081
Giải nhất 68652
Giải nhì 45378
Giải ba 07136 - 91781
Giải tư 32807 - 62139 - 08623 - 77879 - 31989 - 20238 - 67767
Giải năm 0374
Giải sáu 3700 - 6673 - 4062
Giải bảy 313
Giải tám 93
Đầu Loto
0 07. 00.
1 13.
2 23.
3 36. 39. 38.
4
5 52.
6 67. 62.
7 78. 79. 74. 73.
8 81. 89. 81.
9 93.
Đuôi Loto
0 00.
1 81. 81.
2 52. 62.
3 23. 73. 13. 93.
4 74.
5
6 36.
7 07. 67.
8 78. 38.
9 39. 79. 89.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 24-12-2019
Gải Đ.Biệt 735894
Giải nhất 18817
Giải nhì 49603
Giải ba 77971 - 76684
Giải tư 24271 - 93745 - 43643 - 34937 - 80388 - 91275 - 42650
Giải năm 0893
Giải sáu 8612 - 7335 - 2788
Giải bảy 350
Giải tám 32
Đầu Loto
0 03.
1 17. 12.
2
3 37. 35. 32.
4 45. 43.
5 50. 50.
6
7 71. 71. 75.
8 84. 88. 88.
9 93. 94.
Đuôi Loto
0 50. 50.
1 71. 71.
2 12. 32.
3 03. 43. 93.
4 84. 94.
5 45. 75. 35.
6
7 17. 37.
8 88. 88.
9


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 17-12-2019
Gải Đ.Biệt 212118
Giải nhất 76392
Giải nhì 77461
Giải ba 87049 - 42525
Giải tư 47702 - 44514 - 15097 - 40579 - 22186 - 20407 - 99657
Giải năm 0642
Giải sáu 4444 - 3519 - 4924
Giải bảy 359
Giải tám 41
Đầu Loto
0 02. 07.
1 14. 19. 18.
2 25. 24.
3
4 49. 42. 44. 41.
5 57. 59.
6 61.
7 79.
8 86.
9 92. 97.
Đuôi Loto
0
1 61. 41.
2 92. 02. 42.
3
4 14. 44. 24.
5 25.
6 86.
7 97. 07. 57.
8 18.
9 49. 79. 19. 59.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 10-12-2019
Gải Đ.Biệt 106037
Giải nhất 51839
Giải nhì 34709
Giải ba 04818 - 58132
Giải tư 42077 - 45126 - 07409 - 75129 - 49045 - 79593 - 78007
Giải năm 0983
Giải sáu 1545 - 7233 - 3625
Giải bảy 451
Giải tám 65
Đầu Loto
0 09. 09. 07.
1 18.
2 26. 29. 25.
3 39. 32. 33. 37.
4 45. 45.
5 51.
6 65.
7 77.
8 83.
9 93.
Đuôi Loto
0
1 51.
2 32.
3 93. 83. 33.
4
5 45. 45. 25. 65.
6 26.
7 77. 07. 37.
8 18.
9 39. 09. 09. 29.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 03-12-2019
Gải Đ.Biệt 843419
Giải nhất 22520
Giải nhì 05821
Giải ba 71170 - 28207
Giải tư 49424 - 96138 - 93982 - 90232 - 67740 - 26477 - 89417
Giải năm 6446
Giải sáu 1404 - 0389 - 2478
Giải bảy 550
Giải tám 44
Đầu Loto
0 07. 04.
1 17. 19.
2 20. 21. 24.
3 38. 32.
4 40. 46. 44.
5 50.
6
7 70. 77. 78.
8 82. 89.
9
Đuôi Loto
0 20. 70. 40. 50.
1 21.
2 82. 32.
3
4 24. 04. 44.
5
6 46.
7 07. 77. 17.
8 38. 78.
9 89. 19.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 26-11-2019
Gải Đ.Biệt 434307
Giải nhất 26476
Giải nhì 93173
Giải ba 71556 - 14259
Giải tư 12952 - 90310 - 12049 - 56363 - 89452 - 87289 - 77805
Giải năm 7997
Giải sáu 5088 - 5252 - 3715
Giải bảy 016
Giải tám 66
Đầu Loto
0 05. 07.
1 10. 15. 16.
2
3
4 49.
5 56. 59. 52. 52. 52.
6 63. 66.
7 76. 73.
8 89. 88.
9 97.
Đuôi Loto
0 10.
1
2 52. 52. 52.
3 73. 63.
4
5 05. 15.
6 76. 56. 16. 66.
7 97. 07.
8 88.
9 59. 49. 89.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 19-11-2019
Gải Đ.Biệt 561224
Giải nhất 36029
Giải nhì 65685
Giải ba 02805 - 03403
Giải tư 12503 - 33148 - 49709 - 70750 - 45800 - 04699 - 71394
Giải năm 2720
Giải sáu 7702 - 5689 - 2342
Giải bảy 245
Giải tám 80
Đầu Loto
0 05. 03. 03. 09. 00. 02.
1
2 29. 20. 24.
3
4 48. 42. 45.
5 50.
6
7
8 85. 89. 80.
9 99. 94.
Đuôi Loto
0 50. 00. 20. 80.
1
2 02. 42.
3 03. 03.
4 94. 24.
5 85. 05. 45.
6
7
8 48.
9 29. 09. 99. 89.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 12-11-2019
Gải Đ.Biệt 621888
Giải nhất 76492
Giải nhì 45209
Giải ba 32381 - 28194
Giải tư 70997 - 10329 - 17950 - 58771 - 73001 - 72263 - 51364
Giải năm 8045
Giải sáu 2261 - 8202 - 1076
Giải bảy 970
Giải tám 26
Đầu Loto
0 09. 01. 02.
1
2 29. 26.
3
4 45.
5 50.
6 63. 64. 61.
7 71. 76. 70.
8 81. 88.
9 92. 94. 97.
Đuôi Loto
0 50. 70.
1 81. 71. 01. 61.
2 92. 02.
3 63.
4 94. 64.
5 45.
6 76. 26.
7 97.
8 88.
9 09. 29.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 05-11-2019
Gải Đ.Biệt 398449
Giải nhất 71350
Giải nhì 97580
Giải ba 93563 - 49347
Giải tư 52654 - 90359 - 49966 - 16994 - 65813 - 35804 - 19327
Giải năm 9559
Giải sáu 8756 - 2965 - 4751
Giải bảy 686
Giải tám 80
Đầu Loto
0 04.
1 13.
2 27.
3
4 47. 49.
5 50. 54. 59. 59. 56. 51.
6 63. 66. 65.
7
8 80. 86. 80.
9 94.
Đuôi Loto
0 50. 80. 80.
1 51.
2
3 63. 13.
4 54. 94. 04.
5 65.
6 66. 56. 86.
7 47. 27.
8
9 59. 59. 49.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 29-10-2019
Gải Đ.Biệt 702453
Giải nhất 01188
Giải nhì 92205
Giải ba 20127 - 95353
Giải tư 19842 - 73173 - 00729 - 61623 - 28284 - 01299 - 24375
Giải năm 7453
Giải sáu 7185 - 6001 - 4354
Giải bảy 322
Giải tám 85
Đầu Loto
0 05. 01.
1
2 27. 29. 23. 22.
3
4 42.
5 53. 53. 54. 53.
6
7 73. 75.
8 88. 84. 85. 85.
9 99.
Đuôi Loto
0
1 01.
2 42. 22.
3 53. 73. 23. 53. 53.
4 84. 54.
5 05. 75. 85. 85.
6
7 27.
8 88.
9 29. 99.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 22-10-2019
Gải Đ.Biệt 729705
Giải nhất 26159
Giải nhì 55249
Giải ba 94487 - 51902
Giải tư 56506 - 82832 - 31365 - 63950 - 45688 - 98794 - 28036
Giải năm 1196
Giải sáu 0869 - 5346 - 0824
Giải bảy 978
Giải tám 62
Đầu Loto
0 02. 06. 05.
1
2 24.
3 32. 36.
4 49. 46.
5 59. 50.
6 65. 69. 62.
7 78.
8 87. 88.
9 94. 96.
Đuôi Loto
0 50.
1
2 02. 32. 62.
3
4 94. 24.
5 65. 05.
6 06. 36. 96. 46.
7 87.
8 88. 78.
9 59. 49. 69.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 15-10-2019
Gải Đ.Biệt 411250
Giải nhất 87671
Giải nhì 48400
Giải ba 95868 - 68798
Giải tư 47366 - 11661 - 36161 - 24443 - 83012 - 39401 - 84213
Giải năm 6332
Giải sáu 4752 - 1243 - 2023
Giải bảy 759
Giải tám 42
Đầu Loto
0 00. 01.
1 12. 13.
2 23.
3 32.
4 43. 43. 42.
5 52. 59. 50.
6 68. 66. 61. 61.
7 71.
8
9 98.
Đuôi Loto
0 00. 50.
1 71. 61. 61. 01.
2 12. 32. 52. 42.
3 43. 13. 43. 23.
4
5
6 66.
7
8 68. 98.
9 59.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 08-10-2019
Gải Đ.Biệt 641647
Giải nhất 78687
Giải nhì 65265
Giải ba 75633 - 03792
Giải tư 67418 - 20115 - 38337 - 83393 - 89945 - 54446 - 67424
Giải năm 4787
Giải sáu 4898 - 7410 - 3725
Giải bảy 726
Giải tám 58
Đầu Loto
0
1 18. 15. 10.
2 24. 25. 26.
3 33. 37.
4 45. 46. 47.
5 58.
6 65.
7
8 87. 87.
9 92. 93. 98.
Đuôi Loto
0 10.
1
2 92.
3 33. 93.
4 24.
5 65. 15. 45. 25.
6 46. 26.
7 87. 37. 87. 47.
8 18. 98. 58.
9


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 01-10-2019
Gải Đ.Biệt 550887
Giải nhất 67368
Giải nhì 98763
Giải ba 13000 - 28562
Giải tư 82923 - 23532 - 70428 - 74536 - 79244 - 03181 - 39819
Giải năm 7011
Giải sáu 7862 - 4437 - 1607
Giải bảy 638
Giải tám 82
Đầu Loto
0 00. 07.
1 19. 11.
2 23. 28.
3 32. 36. 37. 38.
4 44.
5
6 68. 63. 62. 62.
7
8 81. 82. 87.
9
Đuôi Loto
0 00.
1 81. 11.
2 62. 32. 62. 82.
3 63. 23.
4 44.
5
6 36.
7 37. 07. 87.
8 68. 28. 38.
9 19.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 24-09-2019
Gải Đ.Biệt 332291
Giải nhất 64346
Giải nhì 75213
Giải ba 96860 - 04116
Giải tư 91045 - 76608 - 72059 - 97951 - 44381 - 26270 - 84478
Giải năm 6599
Giải sáu 2088 - 5575 - 5361
Giải bảy 420
Giải tám 32
Đầu Loto
0 08.
1 13. 16.
2 20.
3 32.
4 46. 45.
5 59. 51.
6 60. 61.
7 70. 78. 75.
8 81. 88.
9 99. 91.
Đuôi Loto
0 60. 70. 20.
1 51. 81. 61. 91.
2 32.
3 13.
4
5 45. 75.
6 46. 16.
7
8 08. 78. 88.
9 59. 99.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 17-09-2019
Gải Đ.Biệt 582962
Giải nhất 16853
Giải nhì 61725
Giải ba 78809 - 58679
Giải tư 47742 - 10752 - 93984 - 63696 - 91542 - 64659 - 01416
Giải năm 0670
Giải sáu 0852 - 4664 - 4432
Giải bảy 193
Giải tám 11
Đầu Loto
0 09.
1 16. 11.
2 25.
3 32.
4 42. 42.
5 53. 52. 59. 52.
6 64. 62.
7 79. 70.
8 84.
9 96. 93.
Đuôi Loto
0 70.
1 11.
2 42. 52. 42. 52. 32. 62.
3 53. 93.
4 84. 64.
5 25.
6 96. 16.
7
8
9 09. 79. 59.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 10-09-2019
Gải Đ.Biệt 469523
Giải nhất 11242
Giải nhì 74879
Giải ba 21613 - 78191
Giải tư 79713 - 63367 - 64066 - 29495 - 77934 - 18176 - 64054
Giải năm 8491
Giải sáu 2732 - 3364 - 0358
Giải bảy 495
Giải tám 14
Đầu Loto
0
1 13. 13. 14.
2 23.
3 34. 32.
4 42.
5 54. 58.
6 67. 66. 64.
7 79. 76.
8
9 91. 95. 91. 95.
Đuôi Loto
0
1 91. 91.
2 42. 32.
3 13. 13. 23.
4 34. 54. 64. 14.
5 95. 95.
6 66. 76.
7 67.
8 58.
9 79.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 03-09-2019
Gải Đ.Biệt 571127
Giải nhất 69569
Giải nhì 14556
Giải ba 44768 - 18064
Giải tư 62783 - 85038 - 11802 - 37390 - 01723 - 40312 - 53044
Giải năm 5244
Giải sáu 7463 - 4741 - 2409
Giải bảy 933
Giải tám 67
Đầu Loto
0 02. 09.
1 12.
2 23. 27.
3 38. 33.
4 44. 44. 41.
5 56.
6 69. 68. 64. 63. 67.
7
8 83.
9 90.
Đuôi Loto
0 90.
1 41.
2 02. 12.
3 83. 23. 63. 33.
4 64. 44. 44.
5
6 56.
7 67. 27.
8 68. 38.
9 69. 09.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 27-08-2019
Gải Đ.Biệt 735161
Giải nhất 20958
Giải nhì 29459
Giải ba 31512 - 06691
Giải tư 60398 - 51741 - 00744 - 65410 - 31752 - 10828 - 85923
Giải năm 8720
Giải sáu 1624 - 2766 - 3105
Giải bảy 753
Giải tám 43
Đầu Loto
0 05.
1 12. 10.
2 28. 23. 20. 24.
3
4 41. 44. 43.
5 58. 59. 52. 53.
6 66. 61.
7
8
9 91. 98.
Đuôi Loto
0 10. 20.
1 91. 41. 61.
2 12. 52.
3 23. 53. 43.
4 44. 24.
5 05.
6 66.
7
8 58. 98. 28.
9 59.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 20-08-2019
Gải Đ.Biệt 537269
Giải nhất 48299
Giải nhì 42187
Giải ba 01663 - 26338
Giải tư 34521 - 97899 - 18061 - 38862 - 56937 - 43469 - 75634
Giải năm 3911
Giải sáu 4729 - 9817 - 6037
Giải bảy 676
Giải tám 64
Đầu Loto
0
1 11. 17.
2 21. 29.
3 38. 37. 34. 37.
4
5
6 63. 61. 62. 69. 64. 69.
7 76.
8 87.
9 99. 99.
Đuôi Loto
0
1 21. 61. 11.
2 62.
3 63.
4 34. 64.
5
6 76.
7 87. 37. 17. 37.
8 38.
9 99. 99. 69. 29. 69.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 13-08-2019
Gải Đ.Biệt 023585
Giải nhất 58665
Giải nhì 94163
Giải ba 86208 - 56249
Giải tư 90019 - 45835 - 60876 - 40046 - 81273 - 89930 - 23590
Giải năm 2503
Giải sáu 0352 - 6790 - 2924
Giải bảy 662
Giải tám 84
Đầu Loto
0 08. 03.
1 19.
2 24.
3 35. 30.
4 49. 46.
5 52.
6 65. 63. 62.
7 76. 73.
8 84. 85.
9 90. 90.
Đuôi Loto
0 30. 90. 90.
1
2 52. 62.
3 63. 73. 03.
4 24. 84.
5 65. 35. 85.
6 76. 46.
7
8 08.
9 49. 19.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 06-08-2019
Gải Đ.Biệt 562587
Giải nhất 05106
Giải nhì 02071
Giải ba 75425 - 22989
Giải tư 76049 - 51764 - 96918 - 28736 - 52090 - 81365 - 63769
Giải năm 3011
Giải sáu 5194 - 6343 - 4955
Giải bảy 640
Giải tám 17
Đầu Loto
0 06.
1 18. 11. 17.
2 25.
3 36.
4 49. 43. 40.
5 55.
6 64. 65. 69.
7 71.
8 89. 87.
9 90. 94.
Đuôi Loto
0 90. 40.
1 71. 11.
2
3 43.
4 64. 94.
5 25. 65. 55.
6 06. 36.
7 17. 87.
8 18.
9 89. 49. 69.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 30-07-2019
Gải Đ.Biệt 105321
Giải nhất 08447
Giải nhì 81857
Giải ba 81021 - 77240
Giải tư 13301 - 01904 - 67342 - 91014 - 47357 - 77363 - 53154
Giải năm 2574
Giải sáu 0893 - 6144 - 1043
Giải bảy 906
Giải tám 16
Đầu Loto
0 01. 04. 06.
1 14. 16.
2 21. 21.
3
4 47. 40. 42. 44. 43.
5 57. 57. 54.
6 63.
7 74.
8
9 93.
Đuôi Loto
0 40.
1 21. 01. 21.
2 42.
3 63. 93. 43.
4 04. 14. 54. 74. 44.
5
6 06. 16.
7 47. 57. 57.
8
9


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 23-07-2019
Gải Đ.Biệt 044257
Giải nhất 70040
Giải nhì 64269
Giải ba 94042 - 85962
Giải tư 79984 - 99474 - 00198 - 99850 - 17866 - 99628 - 70138
Giải năm 3462
Giải sáu 0250 - 7732 - 8124
Giải bảy 379
Giải tám 66
Đầu Loto
0
1
2 28. 24.
3 38. 32.
4 40. 42.
5 50. 50. 57.
6 69. 62. 66. 62. 66.
7 74. 79.
8 84.
9 98.
Đuôi Loto
0 40. 50. 50.
1
2 42. 62. 62. 32.
3
4 84. 74. 24.
5
6 66. 66.
7 57.
8 98. 28. 38.
9 69. 79.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 16-07-2019
Gải Đ.Biệt 747081
Giải nhất 55684
Giải nhì 40179
Giải ba 33514 - 79978
Giải tư 06170 - 91550 - 50069 - 10315 - 04896 - 74387 - 97581
Giải năm 5266
Giải sáu 0070 - 8731 - 6484
Giải bảy 893
Giải tám 12
Đầu Loto
0
1 14. 15. 12.
2
3 31.
4
5 50.
6 69. 66.
7 79. 78. 70. 70.
8 84. 87. 81. 84. 81.
9 96. 93.
Đuôi Loto
0 70. 50. 70.
1 81. 31. 81.
2 12.
3 93.
4 84. 14. 84.
5 15.
6 96. 66.
7 87.
8 78.
9 79. 69.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 09-07-2019
Gải Đ.Biệt 365899
Giải nhất 82336
Giải nhì 50532
Giải ba 93587 - 22153
Giải tư 10159 - 47408 - 84747 - 20290 - 30481 - 29251 - 88032
Giải năm 9735
Giải sáu 2638 - 8561 - 5609
Giải bảy 529
Giải tám 62
Đầu Loto
0 08. 09.
1
2 29.
3 36. 32. 32. 35. 38.
4 47.
5 53. 59. 51.
6 61. 62.
7
8 87. 81.
9 90. 99.
Đuôi Loto
0 90.
1 81. 51. 61.
2 32. 32. 62.
3 53.
4
5 35.
6 36.
7 87. 47.
8 08. 38.
9 59. 09. 29. 99.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 02-07-2019
Gải Đ.Biệt 695653
Giải nhất 76982
Giải nhì 05861
Giải ba 43715 - 11019
Giải tư 58654 - 27002 - 99023 - 40504 - 76009 - 10975 - 42574
Giải năm 1436
Giải sáu 4344 - 8113 - 6341
Giải bảy 417
Giải tám 73
Đầu Loto
0 02. 04. 09.
1 15. 19. 13. 17.
2 23.
3 36.
4 44. 41.
5 54. 53.
6 61.
7 75. 74. 73.
8 82.
9
Đuôi Loto
0
1 61. 41.
2 82. 02.
3 23. 13. 73. 53.
4 54. 04. 74. 44.
5 15. 75.
6 36.
7 17.
8
9 19. 09.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 25-06-2019
Gải Đ.Biệt 309279
Giải nhất 51805
Giải nhì 60706
Giải ba 81717 - 97917
Giải tư 53858 - 35518 - 33753 - 11742 - 60189 - 80863 - 50515
Giải năm 3511
Giải sáu 4531 - 4374 - 7439
Giải bảy 085
Giải tám 23
Đầu Loto
0 05. 06.
1 17. 17. 18. 15. 11.
2 23.
3 31. 39.
4 42.
5 58. 53.
6 63.
7 74. 79.
8 89. 85.
9
Đuôi Loto
0
1 11. 31.
2 42.
3 53. 63. 23.
4 74.
5 05. 15. 85.
6 06.
7 17. 17.
8 58. 18.
9 89. 39. 79.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 18-06-2019
Gải Đ.Biệt 256612
Giải nhất 88409
Giải nhì 29777
Giải ba 19504 - 02724
Giải tư 04084 - 63614 - 89922 - 19079 - 84336 - 93571 - 95103
Giải năm 8312
Giải sáu 0486 - 5829 - 2481
Giải bảy 151
Giải tám 15
Đầu Loto
0 09. 04. 03.
1 14. 12. 15. 12.
2 24. 22. 29.
3 36.
4
5 51.
6
7 77. 79. 71.
8 84. 86. 81.
9
Đuôi Loto
0
1 71. 81. 51.
2 22. 12. 12.
3 03.
4 04. 24. 84. 14.
5 15.
6 36. 86.
7 77.
8
9 09. 79. 29.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 11-06-2019
Gải Đ.Biệt 438532
Giải nhất 27858
Giải nhì 46467
Giải ba 35069 - 50406
Giải tư 37512 - 31144 - 31033 - 76997 - 83585 - 52766 - 82003
Giải năm 4827
Giải sáu 7916 - 7135 - 9254
Giải bảy 343
Giải tám 17
Đầu Loto
0 06. 03.
1 12. 16. 17.
2 27.
3 33. 35. 32.
4 44. 43.
5 58. 54.
6 67. 69. 66.
7
8 85.
9 97.
Đuôi Loto
0
1
2 12. 32.
3 33. 03. 43.
4 44. 54.
5 85. 35.
6 06. 66. 16.
7 67. 97. 27. 17.
8 58.
9 69.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 04-06-2019
Gải Đ.Biệt 524329
Giải nhất 10869
Giải nhì 19024
Giải ba 76707 - 12060
Giải tư 71213 - 09487 - 62657 - 11379 - 13238 - 05278 - 47262
Giải năm 0591
Giải sáu 6282 - 9427 - 7584
Giải bảy 488
Giải tám 35
Đầu Loto
0 07.
1 13.
2 24. 27. 29.
3 38. 35.
4
5 57.
6 69. 60. 62.
7 79. 78.
8 87. 82. 84. 88.
9 91.
Đuôi Loto
0 60.
1 91.
2 62. 82.
3 13.
4 24. 84.
5 35.
6
7 07. 87. 57. 27.
8 38. 78. 88.
9 69. 79. 29.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 28-05-2019
Gải Đ.Biệt 683295
Giải nhất 95056
Giải nhì 23493
Giải ba 81281 - 24017
Giải tư 05385 - 91549 - 55068 - 76734 - 14169 - 04774 - 19107
Giải năm 6962
Giải sáu 2538 - 6163 - 2924
Giải bảy 168
Giải tám 55
Đầu Loto
0 07.
1 17.
2 24.
3 34. 38.
4 49.
5 56. 55.
6 68. 69. 62. 63. 68.
7 74.
8 81. 85.
9 93. 95.
Đuôi Loto
0
1 81.
2 62.
3 93. 63.
4 34. 74. 24.
5 85. 55. 95.
6 56.
7 17. 07.
8 68. 38. 68.
9 49. 69.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 21-05-2019
Gải Đ.Biệt 036258
Giải nhất 29122
Giải nhì 86883
Giải ba 53587 - 55989
Giải tư 38516 - 95840 - 82653 - 73140 - 56293 - 59780 - 20802
Giải năm 7135
Giải sáu 7325 - 3124 - 9214
Giải bảy 693
Giải tám 43
Đầu Loto
0 02.
1 16. 14.
2 22. 25. 24.
3 35.
4 40. 40. 43.
5 53. 58.
6
7
8 83. 87. 89. 80.
9 93. 93.
Đuôi Loto
0 40. 40. 80.
1
2 22. 02.
3 83. 53. 93. 93. 43.
4 24. 14.
5 35. 25.
6 16.
7 87.
8 58.
9 89.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 14-05-2019
Gải Đ.Biệt 276267
Giải nhất 25644
Giải nhì 44714
Giải ba 33677 - 26627
Giải tư 59670 - 48212 - 25176 - 75698 - 10514 - 11825 - 81738
Giải năm 5631
Giải sáu 6945 - 8640 - 5041
Giải bảy 958
Giải tám 06
Đầu Loto
0 06.
1 14. 12. 14.
2 27. 25.
3 38. 31.
4 44. 45. 40. 41.
5 58.
6 67.
7 77. 70. 76.
8
9 98.
Đuôi Loto
0 70. 40.
1 31. 41.
2 12.
3
4 44. 14. 14.
5 25. 45.
6 76. 06.
7 77. 27. 67.
8 98. 38. 58.
9


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 07-05-2019
Gải Đ.Biệt 224033
Giải nhất 80801
Giải nhì 18413
Giải ba 74060 - 80036
Giải tư 20563 - 07669 - 83555 - 70856 - 57285 - 10135 - 56979
Giải năm 2249
Giải sáu 1461 - 7553 - 6765
Giải bảy 187
Giải tám 16
Đầu Loto
0 01.
1 13. 16.
2
3 36. 35. 33.
4 49.
5 55. 56. 53.
6 60. 63. 69. 61. 65.
7 79.
8 85. 87.
9
Đuôi Loto
0 60.
1 01. 61.
2
3 13. 63. 53. 33.
4
5 55. 85. 35. 65.
6 36. 56. 16.
7 87.
8
9 69. 79. 49.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 30-04-2019
Gải Đ.Biệt 951717
Giải nhất 51554
Giải nhì 12055
Giải ba 94756 - 82858
Giải tư 67836 - 10755 - 21671 - 66491 - 95222 - 42875 - 79972
Giải năm 1297
Giải sáu 0616 - 2539 - 9478
Giải bảy 113
Giải tám 07
Đầu Loto
0 07.
1 16. 13. 17.
2 22.
3 36. 39.
4
5 54. 55. 56. 58. 55.
6
7 71. 75. 72. 78.
8
9 91. 97.
Đuôi Loto
0
1 71. 91.
2 22. 72.
3 13.
4 54.
5 55. 55. 75.
6 56. 36. 16.
7 97. 07. 17.
8 58. 78.
9 39.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 23-04-2019
Gải Đ.Biệt 840287
Giải nhất 54503
Giải nhì 35563
Giải ba 24879 - 87443
Giải tư 89316 - 80939 - 45766 - 27599 - 19650 - 12417 - 63898
Giải năm 0435
Giải sáu 0562 - 1818 - 5133
Giải bảy 932
Giải tám 82
Đầu Loto
0 03.
1 16. 17. 18.
2
3 39. 35. 33. 32.
4 43.
5 50.
6 63. 66. 62.
7 79.
8 82. 87.
9 99. 98.
Đuôi Loto
0 50.
1
2 62. 32. 82.
3 03. 63. 43. 33.
4
5 35.
6 16. 66.
7 17. 87.
8 98. 18.
9 79. 39. 99.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 16-04-2019
Gải Đ.Biệt 236623
Giải nhất 84980
Giải nhì 25465
Giải ba 15683 - 47117
Giải tư 98779 - 52800 - 58102 - 19591 - 52644 - 65198 - 78448
Giải năm 3184
Giải sáu 2981 - 2040 - 3959
Giải bảy 348
Giải tám 59
Đầu Loto
0 00. 02.
1 17.
2 23.
3
4 44. 48. 40. 48.
5 59. 59.
6 65.
7 79.
8 80. 83. 84. 81.
9 91. 98.
Đuôi Loto
0 80. 00. 40.
1 91. 81.
2 02.
3 83. 23.
4 44. 84.
5 65.
6
7 17.
8 98. 48. 48.
9 79. 59. 59.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 09-04-2019
Gải Đ.Biệt 235878
Giải nhất 07514
Giải nhì 49818
Giải ba 53348 - 02328
Giải tư 77542 - 18928 - 44749 - 04540 - 97290 - 49586 - 57480
Giải năm 7512
Giải sáu 4158 - 0089 - 4576
Giải bảy 089
Giải tám 66
Đầu Loto
0
1 14. 18. 12.
2 28. 28.
3
4 48. 42. 49. 40.
5 58.
6 66.
7 76. 78.
8 86. 80. 89. 89.
9 90.
Đuôi Loto
0 40. 90. 80.
1
2 42. 12.
3
4 14.
5
6 86. 76. 66.
7
8 18. 48. 28. 28. 58. 78.
9 49. 89. 89.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 02-04-2019
Gải Đ.Biệt 184754
Giải nhất 73465
Giải nhì 93014
Giải ba 61853 - 45183
Giải tư 05836 - 72079 - 04021 - 82958 - 24018 - 03990 - 20570
Giải năm 4604
Giải sáu 4883 - 3264 - 7953
Giải bảy 716
Giải tám 11
Đầu Loto
0 04.
1 14. 18. 16. 11.
2 21.
3 36.
4
5 53. 58. 53. 54.
6 65. 64.
7 79. 70.
8 83. 83.
9 90.
Đuôi Loto
0 90. 70.
1 21. 11.
2
3 53. 83. 83. 53.
4 14. 04. 64. 54.
5 65.
6 36. 16.
7
8 58. 18.
9 79.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 26-03-2019
Gải Đ.Biệt 659761
Giải nhất 38575
Giải nhì 88882
Giải ba 00665 - 58542
Giải tư 68289 - 62942 - 43596 - 86289 - 90534 - 50460 - 80240
Giải năm 0739
Giải sáu 4534 - 4914 - 6671
Giải bảy 669
Giải tám 44
Đầu Loto
0
1 14.
2
3 34. 39. 34.
4 42. 42. 40. 44.
5
6 65. 60. 69. 61.
7 75. 71.
8 82. 89. 89.
9 96.
Đuôi Loto
0 60. 40.
1 71. 61.
2 82. 42. 42.
3
4 34. 34. 14. 44.
5 75. 65.
6 96.
7
8
9 89. 89. 39. 69.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 19-03-2019
Gải Đ.Biệt 210528
Giải nhất 43700
Giải nhì 77861
Giải ba 50359 - 79959
Giải tư 58331 - 15556 - 51519 - 88673 - 43090 - 27603 - 39763
Giải năm 7475
Giải sáu 9662 - 3138 - 8246
Giải bảy 344
Giải tám 25
Đầu Loto
0 00. 03.
1 19.
2 25. 28.
3 31. 38.
4 46. 44.
5 59. 59. 56.
6 61. 63. 62.
7 73. 75.
8
9 90.
Đuôi Loto
0 00. 90.
1 61. 31.
2 62.
3 73. 03. 63.
4 44.
5 75. 25.
6 56. 46.
7
8 38. 28.
9 59. 59. 19.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 12-03-2019
Gải Đ.Biệt 869197
Giải nhất 94612
Giải nhì 32844
Giải ba 39764 - 84829
Giải tư 81382 - 90209 - 19359 - 93368 - 47202 - 29803 - 54340
Giải năm 5265
Giải sáu 9705 - 5653 - 7496
Giải bảy 293
Giải tám 65
Đầu Loto
0 09. 02. 03. 05.
1 12.
2 29.
3
4 44. 40.
5 59. 53.
6 64. 68. 65. 65.
7
8 82.
9 96. 93. 97.
Đuôi Loto
0 40.
1
2 12. 82. 02.
3 03. 53. 93.
4 44. 64.
5 65. 05. 65.
6 96.
7 97.
8 68.
9 29. 09. 59.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 05-03-2019
Gải Đ.Biệt 605026
Giải nhất 71920
Giải nhì 34194
Giải ba 86783 - 22983
Giải tư 78761 - 33714 - 41811 - 24810 - 87109 - 47022 - 39516
Giải năm 5520
Giải sáu 7551 - 2409 - 3834
Giải bảy 775
Giải tám 90
Đầu Loto
0 09. 09.
1 14. 11. 10. 16.
2 20. 22. 20. 26.
3 34.
4
5 51.
6 61.
7 75.
8 83. 83.
9 94. 90.
Đuôi Loto
0 20. 10. 20. 90.
1 61. 11. 51.
2 22.
3 83. 83.
4 94. 14. 34.
5 75.
6 16. 26.
7
8
9 09. 09.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 26-02-2019
Gải Đ.Biệt 342173
Giải nhất 09820
Giải nhì 92940
Giải ba 67631 - 65486
Giải tư 00473 - 30578 - 50114 - 16676 - 61305 - 26984 - 39572
Giải năm 0677
Giải sáu 3849 - 9561 - 7639
Giải bảy 163
Giải tám 54
Đầu Loto
0 05.
1 14.
2 20.
3 31. 39.
4 40. 49.
5 54.
6 61. 63.
7 73. 78. 76. 72. 77. 73.
8 86. 84.
9
Đuôi Loto
0 20. 40.
1 31. 61.
2 72.
3 73. 63. 73.
4 14. 84. 54.
5 05.
6 86. 76.
7 77.
8 78.
9 49. 39.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 19-02-2019
Gải Đ.Biệt 603130
Giải nhất 71799
Giải nhì 46555
Giải ba 94186 - 65721
Giải tư 77353 - 29307 - 82387 - 38900 - 75165 - 56063 - 18718
Giải năm 0371
Giải sáu 7385 - 7391 - 4928
Giải bảy 748
Giải tám 90
Đầu Loto
0 07. 00.
1 18.
2 21. 28.
3 30.
4 48.
5 55. 53.
6 65. 63.
7 71.
8 86. 87. 85.
9 99. 91. 90.
Đuôi Loto
0 00. 90. 30.
1 21. 71. 91.
2
3 53. 63.
4
5 55. 65. 85.
6 86.
7 07. 87.
8 18. 28. 48.
9 99.


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 12-02-2019
Gải Đ.Biệt 526660
Giải nhất 76496
Giải nhì 36675
Giải ba 44623 - 06620
Giải tư 17321 - 52236 - 69851 - 73606 - 15414 - 82087 - 22903
Giải năm 5008
Giải sáu 7914 - 9666 - 5241
Giải bảy 048
Giải tám 06
Đầu Loto
0 06. 03. 08. 06.
1 14. 14.
2 23. 20. 21.
3 36.
4 41. 48.
5 51.
6 66. 60.
7 75.
8 87.
9 96.
Đuôi Loto
0 20. 60.
1 21. 51. 41.
2
3 23. 03.
4 14. 14.
5 75.
6 96. 36. 06. 66. 06.
7 87.
8 08. 48.
9


Kết quả xổ số Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Thứ ba, 05-02-2019
Gải Đ.Biệt 377932
Giải nhất 19274
Giải nhì 03228
Giải ba 13573 - 39347
Giải tư 70843 - 93194 - 38728 - 54846 - 87369 - 32656 - 30787
Giải năm 9055
Giải sáu 8220 - 3590 - 5704
Giải bảy 614
Giải tám 67
Đầu Loto
0 04.
1 14.
2 28. 28. 20.
3 32.
4 47. 43. 46.
5 56. 55.
6 69. 67.
7 74. 73.
8 87.
9 94. 90.
Đuôi Loto
0 20. 90.
1
2 32.
3 73. 43.
4 74. 94. 04. 14.
5 55.
6 46. 56.
7 47. 87. 67.
8 28. 28.
9 69.


Cầu 2 nháy 27-01-2020

Cầu Loto đẹp 27-01-2020

10,01 11,11 12,21 13,31 14,41 15,51 16,61 17,71 18,81 19,91 20,02 21,12 22,22 23,32 24,42 25,52 26,62 27,72 28,82 29,92 30,03 31,13 32,23 33,33 34,43 35,53 36,63 37,73 38,83 39,93 40,04 41,14 42,24 43,34 44,44 45,54 46,64 47,74 48,84 49,94

Cầu đặc biệt đẹp ngày 27-01-2020

© 2016 ® Soikqxs.com ™                Liên hệ, góp ý: Soikqxs01@gmail.com

TAG: xổ số miền nam , xổ số miền bắc , xổ số miền trung , kết quả xổ số , soi cầu , kqxs , soi cau , xoso , soi cầu kqxs , trực tiếp kqxs mien bac , trực tiếp kqxs mien nam , trực tiếp kqxs miền trung , soi cau xo so , soi cầu lo de , soi cau lo de mb , giải mã giấc mơ , sổ mơ lô đề miền bắc , dự đoán lô đề , du doan lo to , du doan kqxs , Kinh dịch dự đoán xổ số , du doan lo de hom nay , kinh nghiệm lô đề , thong ke xo so , thong ke lo de , Bảng kết quả lô đề , soi cau lo chinh xac , soi cau lo de chuan , soi cau lo xien , soi cau lo bach thu , soi cau dac biet , soi cau mien bac , lo de mien bac , soi cau mien trung , soi cau mien nam , chu ky lo de , chu ky xo so , cách chơi lô đề mb , xskt , kqxs mb , ket qua xsmb , , xsmn , xsmt , kqxs mt , kqxs mn , , du doan giai dac biet , thong ke bac nho , du doan dau duoi , kqxs hôm nay , soi cau xs , soi cau mien phi , soi cau may man , dien dan soi cau