Từ ngày : Đến ngày :
Xem hướng dẫn
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai),
KH(Khánh Hoà), KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình),
QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi), QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế)


Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.

Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2015 đến nay

Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 31-03-2020
Gải Đ.Biệt 315960
Giải nhất 89565
Giải nhì 26847
Giải ba 60052 - 95059
Giải tư 94753 - 92311 - 17253 - 92784 - 08971 - 19735 - 88842
Giải năm 0979
Giải sáu 4563 - 1968 - 9057
Giải bảy 124
Giải tám 89
Đầu Loto
0
1 11.
2 24.
3 35.
4 47. 42.
5 52. 59. 53. 53. 57.
6 65. 63. 68. 60.
7 71. 79.
8 84. 89.
9
Đuôi Loto
0 60.
1 11. 71.
2 52. 42.
3 53. 53. 63.
4 84. 24.
5 65. 35.
6
7 47. 57.
8 68.
9 59. 79. 89.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 24-03-2020
Gải Đ.Biệt 441549
Giải nhất 22340
Giải nhì 45131
Giải ba 17104 - 80002
Giải tư 12371 - 59660 - 79612 - 57335 - 03475 - 42736 - 40574
Giải năm 5624
Giải sáu 5240 - 9931 - 0607
Giải bảy 500
Giải tám 13
Đầu Loto
0 04. 02. 07. 00.
1 12. 13.
2 24.
3 31. 35. 36. 31.
4 40. 40. 49.
5
6 60.
7 71. 75. 74.
8
9
Đuôi Loto
0 40. 60. 40. 00.
1 31. 71. 31.
2 02. 12.
3 13.
4 04. 74. 24.
5 35. 75.
6 36.
7 07.
8
9 49.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 17-03-2020
Gải Đ.Biệt 746342
Giải nhất 46764
Giải nhì 73482
Giải ba 21755 - 72545
Giải tư 70982 - 06747 - 88050 - 47723 - 33060 - 43462 - 71603
Giải năm 5542
Giải sáu 4584 - 0660 - 4460
Giải bảy 770
Giải tám 63
Đầu Loto
0 03.
1
2 23.
3
4 45. 47. 42. 42.
5 55. 50.
6 64. 60. 62. 60. 60. 63.
7 70.
8 82. 82. 84.
9
Đuôi Loto
0 50. 60. 60. 60. 70.
1
2 82. 82. 62. 42. 42.
3 23. 03. 63.
4 64. 84.
5 55. 45.
6
7 47.
8
9


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 10-03-2020
Gải Đ.Biệt 689434
Giải nhất 21445
Giải nhì 40564
Giải ba 53396 - 93598
Giải tư 71943 - 43965 - 81339 - 15564 - 15148 - 01436 - 05304
Giải năm 3963
Giải sáu 4648 - 6264 - 6387
Giải bảy 363
Giải tám 61
Đầu Loto
0 04.
1
2
3 39. 36. 34.
4 45. 43. 48. 48.
5
6 64. 65. 64. 63. 64. 63. 61.
7
8 87.
9 96. 98.
Đuôi Loto
0
1 61.
2
3 43. 63. 63.
4 64. 64. 04. 64. 34.
5 45. 65.
6 96. 36.
7 87.
8 98. 48. 48.
9 39.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 03-03-2020
Gải Đ.Biệt 278706
Giải nhất 49376
Giải nhì 99808
Giải ba 06528 - 07460
Giải tư 41508 - 24826 - 45182 - 73671 - 85846 - 97062 - 08561
Giải năm 3959
Giải sáu 1631 - 4951 - 3757
Giải bảy 287
Giải tám 88
Đầu Loto
0 08. 08. 06.
1
2 28. 26.
3 31.
4 46.
5 59. 51. 57.
6 60. 62. 61.
7 76. 71.
8 82. 87. 88.
9
Đuôi Loto
0 60.
1 71. 61. 31. 51.
2 82. 62.
3
4
5
6 76. 26. 46. 06.
7 57. 87.
8 08. 28. 08. 88.
9 59.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 25-02-2020
Gải Đ.Biệt 647376
Giải nhất 78253
Giải nhì 37461
Giải ba 86244 - 78555
Giải tư 15350 - 08707 - 83370 - 13589 - 00200 - 89857 - 46289
Giải năm 0573
Giải sáu 1981 - 7408 - 5494
Giải bảy 341
Giải tám 65
Đầu Loto
0 07. 00. 08.
1
2
3
4 44. 41.
5 53. 55. 50. 57.
6 61. 65.
7 70. 73. 76.
8 89. 89. 81.
9 94.
Đuôi Loto
0 50. 70. 00.
1 61. 81. 41.
2
3 53. 73.
4 44. 94.
5 55. 65.
6 76.
7 07. 57.
8 08.
9 89. 89.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 18-02-2020
Gải Đ.Biệt 699760
Giải nhất 88348
Giải nhì 35667
Giải ba 36154 - 90308
Giải tư 75562 - 90186 - 89737 - 03662 - 61202 - 01135 - 83009
Giải năm 6921
Giải sáu 7166 - 7604 - 3410
Giải bảy 947
Giải tám 39
Đầu Loto
0 08. 02. 09. 04.
1 10.
2 21.
3 37. 35. 39.
4 48. 47.
5 54.
6 67. 62. 62. 66. 60.
7
8 86.
9
Đuôi Loto
0 10. 60.
1 21.
2 62. 62. 02.
3
4 54. 04.
5 35.
6 86. 66.
7 67. 37. 47.
8 48. 08.
9 09. 39.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 11-02-2020
Gải Đ.Biệt 109347
Giải nhất 51463
Giải nhì 49087
Giải ba 59017 - 10983
Giải tư 90048 - 84248 - 89222 - 02534 - 04965 - 27282 - 22192
Giải năm 5147
Giải sáu 2283 - 5396 - 0056
Giải bảy 834
Giải tám 20
Đầu Loto
0
1 17.
2 22. 20.
3 34. 34.
4 48. 48. 47. 47.
5 56.
6 63. 65.
7
8 87. 83. 82. 83.
9 92. 96.
Đuôi Loto
0 20.
1
2 22. 82. 92.
3 63. 83. 83.
4 34. 34.
5 65.
6 96. 56.
7 87. 17. 47. 47.
8 48. 48.
9


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 04-02-2020
Gải Đ.Biệt 624536
Giải nhất 82895
Giải nhì 27766
Giải ba 79556 - 25739
Giải tư 88789 - 16380 - 58492 - 21000 - 36707 - 43010 - 90800
Giải năm 7267
Giải sáu 1583 - 0227 - 7692
Giải bảy 147
Giải tám 78
Đầu Loto
0 00. 07. 00.
1 10.
2 27.
3 39. 36.
4 47.
5 56.
6 66. 67.
7 78.
8 89. 80. 83.
9 95. 92. 92.
Đuôi Loto
0 80. 00. 10. 00.
1
2 92. 92.
3 83.
4
5 95.
6 66. 56. 36.
7 07. 67. 27. 47.
8 78.
9 39. 89.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 28-01-2020
Gải Đ.Biệt 790214
Giải nhất 29502
Giải nhì 13465
Giải ba 40171 - 04763
Giải tư 03512 - 98062 - 23594 - 30433 - 48025 - 10736 - 33884
Giải năm 1654
Giải sáu 9624 - 7443 - 0829
Giải bảy 844
Giải tám 42
Đầu Loto
0 02.
1 12. 14.
2 25. 24. 29.
3 33. 36.
4 43. 44. 42.
5 54.
6 65. 63. 62.
7 71.
8 84.
9 94.
Đuôi Loto
0
1 71.
2 02. 12. 62. 42.
3 63. 33. 43.
4 94. 84. 54. 24. 44. 14.
5 65. 25.
6 36.
7
8
9 29.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 14-01-2020
Gải Đ.Biệt 029010
Giải nhất 63886
Giải nhì 76223
Giải ba 43304 - 35829
Giải tư 65729 - 53261 - 55766 - 12224 - 17137 - 74075 - 31376
Giải năm 5676
Giải sáu 8246 - 4354 - 4118
Giải bảy 475
Giải tám 31
Đầu Loto
0 04.
1 18. 10.
2 23. 29. 29. 24.
3 37. 31.
4 46.
5 54.
6 61. 66.
7 75. 76. 76. 75.
8 86.
9
Đuôi Loto
0 10.
1 61. 31.
2
3 23.
4 04. 24. 54.
5 75. 75.
6 86. 66. 76. 76. 46.
7 37.
8 18.
9 29. 29.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 07-01-2020
Gải Đ.Biệt 920908
Giải nhất 52399
Giải nhì 68291
Giải ba 21627 - 13648
Giải tư 88361 - 39616 - 84603 - 14917 - 60273 - 89916 - 55600
Giải năm 6649
Giải sáu 3412 - 6840 - 4438
Giải bảy 496
Giải tám 87
Đầu Loto
0 03. 00. 08.
1 16. 17. 16. 12.
2 27.
3 38.
4 48. 49. 40.
5
6 61.
7 73.
8 87.
9 99. 91. 96.
Đuôi Loto
0 00. 40.
1 91. 61.
2 12.
3 03. 73.
4
5
6 16. 16. 96.
7 27. 17. 87.
8 48. 38. 08.
9 99. 49.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 31-12-2019
Gải Đ.Biệt 188192
Giải nhất 84330
Giải nhì 19749
Giải ba 15289 - 33876
Giải tư 13453 - 12575 - 40583 - 06711 - 80512 - 73671 - 05723
Giải năm 6635
Giải sáu 1396 - 3965 - 5630
Giải bảy 357
Giải tám 02
Đầu Loto
0 02.
1 11. 12.
2 23.
3 30. 35. 30.
4 49.
5 53. 57.
6 65.
7 76. 75. 71.
8 89. 83.
9 96. 92.
Đuôi Loto
0 30. 30.
1 11. 71.
2 12. 02. 92.
3 53. 83. 23.
4
5 75. 35. 65.
6 76. 96.
7 57.
8
9 49. 89.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 24-12-2019
Gải Đ.Biệt 668393
Giải nhất 24239
Giải nhì 64311
Giải ba 55442 - 65174
Giải tư 95976 - 53512 - 37090 - 77248 - 43455 - 44054 - 48036
Giải năm 5853
Giải sáu 1855 - 6431 - 3489
Giải bảy 492
Giải tám 74
Đầu Loto
0
1 11. 12.
2
3 39. 36. 31.
4 42. 48.
5 55. 54. 53. 55.
6
7 74. 76. 74.
8 89.
9 90. 92. 93.
Đuôi Loto
0 90.
1 11. 31.
2 42. 12. 92.
3 53. 93.
4 74. 54. 74.
5 55. 55.
6 76. 36.
7
8 48.
9 39. 89.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 17-12-2019
Gải Đ.Biệt 502892
Giải nhất 27336
Giải nhì 41038
Giải ba 89467 - 77606
Giải tư 75196 - 55576 - 55485 - 14205 - 88525 - 24041 - 13490
Giải năm 6534
Giải sáu 0227 - 6968 - 8867
Giải bảy 623
Giải tám 48
Đầu Loto
0 06. 05.
1
2 25. 27. 23.
3 36. 38. 34.
4 41. 48.
5
6 67. 68. 67.
7 76.
8 85.
9 96. 90. 92.
Đuôi Loto
0 90.
1 41.
2 92.
3 23.
4 34.
5 85. 05. 25.
6 36. 06. 96. 76.
7 67. 27. 67.
8 38. 68. 48.
9


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 10-12-2019
Gải Đ.Biệt 447245
Giải nhất 11544
Giải nhì 47617
Giải ba 53986 - 99254
Giải tư 75138 - 60516 - 63240 - 69052 - 77452 - 03142 - 16886
Giải năm 1914
Giải sáu 0253 - 3680 - 3303
Giải bảy 456
Giải tám 79
Đầu Loto
0 03.
1 17. 16. 14.
2
3 38.
4 44. 40. 42. 45.
5 54. 52. 52. 53. 56.
6
7 79.
8 86. 86. 80.
9
Đuôi Loto
0 40. 80.
1
2 52. 52. 42.
3 53. 03.
4 44. 54. 14.
5 45.
6 86. 16. 86. 56.
7 17.
8 38.
9 79.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 03-12-2019
Gải Đ.Biệt 133963
Giải nhất 53740
Giải nhì 70190
Giải ba 01884 - 70613
Giải tư 57557 - 56143 - 47724 - 27447 - 72907 - 11903 - 82792
Giải năm 8576
Giải sáu 8639 - 9069 - 8651
Giải bảy 724
Giải tám 37
Đầu Loto
0 07. 03.
1 13.
2 24. 24.
3 39. 37.
4 40. 43. 47.
5 57. 51.
6 69. 63.
7 76.
8 84.
9 90. 92.
Đuôi Loto
0 40. 90.
1 51.
2 92.
3 13. 43. 03. 63.
4 84. 24. 24.
5
6 76.
7 57. 47. 07. 37.
8
9 39. 69.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 26-11-2019
Gải Đ.Biệt 736176
Giải nhất 07206
Giải nhì 09468
Giải ba 66161 - 72873
Giải tư 76510 - 81554 - 27167 - 40656 - 51841 - 59747 - 38075
Giải năm 0039
Giải sáu 6928 - 5033 - 6211
Giải bảy 338
Giải tám 15
Đầu Loto
0 06.
1 10. 11. 15.
2 28.
3 39. 33. 38.
4 41. 47.
5 54. 56.
6 68. 61. 67.
7 73. 75. 76.
8
9
Đuôi Loto
0 10.
1 61. 41. 11.
2
3 73. 33.
4 54.
5 75. 15.
6 06. 56. 76.
7 67. 47.
8 68. 28. 38.
9 39.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 19-11-2019
Gải Đ.Biệt 137526
Giải nhất 92157
Giải nhì 74549
Giải ba 57534 - 54742
Giải tư 46201 - 91557 - 67797 - 70004 - 35565 - 90899 - 88758
Giải năm 9838
Giải sáu 8435 - 0769 - 6288
Giải bảy 414
Giải tám 29
Đầu Loto
0 01. 04.
1 14.
2 29. 26.
3 34. 38. 35.
4 49. 42.
5 57. 57. 58.
6 65. 69.
7
8 88.
9 97. 99.
Đuôi Loto
0
1 01.
2 42.
3
4 34. 04. 14.
5 65. 35.
6 26.
7 57. 57. 97.
8 58. 38. 88.
9 49. 99. 69. 29.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 12-11-2019
Gải Đ.Biệt 707856
Giải nhất 26534
Giải nhì 21854
Giải ba 96188 - 63042
Giải tư 35156 - 60950 - 03962 - 05391 - 28723 - 17723 - 49517
Giải năm 8792
Giải sáu 0560 - 2936 - 1550
Giải bảy 318
Giải tám 89
Đầu Loto
0
1 17. 18.
2 23. 23.
3 34. 36.
4 42.
5 54. 56. 50. 50. 56.
6 62. 60.
7
8 88. 89.
9 91. 92.
Đuôi Loto
0 50. 60. 50.
1 91.
2 42. 62. 92.
3 23. 23.
4 34. 54.
5
6 56. 36. 56.
7 17.
8 88. 18.
9 89.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 05-11-2019
Gải Đ.Biệt 960111
Giải nhất 24754
Giải nhì 45277
Giải ba 15598 - 91644
Giải tư 14399 - 04671 - 72116 - 64838 - 79413 - 94702 - 51817
Giải năm 0089
Giải sáu 9657 - 4950 - 4074
Giải bảy 920
Giải tám 24
Đầu Loto
0 02.
1 16. 13. 17. 11.
2 20. 24.
3 38.
4 44.
5 54. 57. 50.
6
7 77. 71. 74.
8 89.
9 98. 99.
Đuôi Loto
0 50. 20.
1 71. 11.
2 02.
3 13.
4 54. 44. 74. 24.
5
6 16.
7 77. 17. 57.
8 98. 38.
9 99. 89.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 29-10-2019
Gải Đ.Biệt 256744
Giải nhất 64443
Giải nhì 37377
Giải ba 16002 - 30063
Giải tư 52051 - 45376 - 24342 - 10218 - 29713 - 60900 - 82634
Giải năm 6977
Giải sáu 2776 - 1554 - 8289
Giải bảy 661
Giải tám 50
Đầu Loto
0 02. 00.
1 18. 13.
2
3 34.
4 43. 42. 44.
5 51. 54. 50.
6 63. 61.
7 77. 76. 77. 76.
8 89.
9
Đuôi Loto
0 00. 50.
1 51. 61.
2 02. 42.
3 43. 63. 13.
4 34. 54. 44.
5
6 76. 76.
7 77. 77.
8 18.
9 89.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 22-10-2019
Gải Đ.Biệt 025095
Giải nhất 55376
Giải nhì 59228
Giải ba 23068 - 40864
Giải tư 65691 - 23180 - 66573 - 30539 - 54870 - 95906 - 45424
Giải năm 7243
Giải sáu 7625 - 7058 - 9715
Giải bảy 756
Giải tám 49
Đầu Loto
0 06.
1 15.
2 28. 24. 25.
3 39.
4 43. 49.
5 58. 56.
6 68. 64.
7 76. 73. 70.
8 80.
9 91. 95.
Đuôi Loto
0 80. 70.
1 91.
2
3 73. 43.
4 64. 24.
5 25. 15. 95.
6 76. 06. 56.
7
8 28. 68. 58.
9 39. 49.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 15-10-2019
Gải Đ.Biệt 597957
Giải nhất 59574
Giải nhì 15573
Giải ba 66223 - 46499
Giải tư 75143 - 99753 - 35076 - 35399 - 65015 - 63567 - 37905
Giải năm 0228
Giải sáu 8657 - 9696 - 5723
Giải bảy 000
Giải tám 67
Đầu Loto
0 05. 00.
1 15.
2 23. 28. 23.
3
4 43.
5 53. 57. 57.
6 67. 67.
7 74. 73. 76.
8
9 99. 99. 96.
Đuôi Loto
0 00.
1
2
3 73. 23. 43. 53. 23.
4 74.
5 15. 05.
6 76. 96.
7 67. 57. 67. 57.
8 28.
9 99. 99.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 08-10-2019
Gải Đ.Biệt 664305
Giải nhất 41330
Giải nhì 49103
Giải ba 91961 - 28910
Giải tư 68158 - 34124 - 50144 - 30250 - 74130 - 06221 - 83420
Giải năm 4210
Giải sáu 2940 - 8503 - 6411
Giải bảy 713
Giải tám 47
Đầu Loto
0 03. 03. 05.
1 10. 10. 11. 13.
2 24. 21. 20.
3 30. 30.
4 44. 40. 47.
5 58. 50.
6 61.
7
8
9
Đuôi Loto
0 30. 10. 50. 30. 20. 10. 40.
1 61. 21. 11.
2
3 03. 03. 13.
4 24. 44.
5 05.
6
7 47.
8 58.
9


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 01-10-2019
Gải Đ.Biệt 500764
Giải nhất 91881
Giải nhì 46060
Giải ba 63873 - 23155
Giải tư 18692 - 06280 - 43430 - 29150 - 71994 - 29104 - 20223
Giải năm 7555
Giải sáu 2598 - 6496 - 8104
Giải bảy 432
Giải tám 82
Đầu Loto
0 04. 04.
1
2 23.
3 30. 32.
4
5 55. 50. 55.
6 60. 64.
7 73.
8 81. 80. 82.
9 92. 94. 98. 96.
Đuôi Loto
0 60. 80. 30. 50.
1 81.
2 92. 32. 82.
3 73. 23.
4 94. 04. 04. 64.
5 55. 55.
6 96.
7
8 98.
9


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 24-09-2019
Gải Đ.Biệt 196945
Giải nhất 54915
Giải nhì 79499
Giải ba 90908 - 46398
Giải tư 87978 - 11870 - 47252 - 23081 - 78710 - 78991 - 24641
Giải năm 6203
Giải sáu 7201 - 7949 - 4299
Giải bảy 238
Giải tám 15
Đầu Loto
0 08. 03. 01.
1 15. 10. 15.
2
3 38.
4 41. 49. 45.
5 52.
6
7 78. 70.
8 81.
9 99. 98. 91. 99.
Đuôi Loto
0 70. 10.
1 81. 91. 41. 01.
2 52.
3 03.
4
5 15. 15. 45.
6
7
8 08. 98. 78. 38.
9 99. 49. 99.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 17-09-2019
Gải Đ.Biệt 347282
Giải nhất 16823
Giải nhì 39782
Giải ba 29401 - 10336
Giải tư 52470 - 66584 - 56579 - 65570 - 36947 - 56068 - 11083
Giải năm 4513
Giải sáu 5512 - 9704 - 1183
Giải bảy 975
Giải tám 67
Đầu Loto
0 01. 04.
1 13. 12.
2 23.
3 36.
4 47.
5
6 68. 67.
7 70. 79. 70. 75.
8 82. 84. 83. 83. 82.
9
Đuôi Loto
0 70. 70.
1 01.
2 82. 12. 82.
3 23. 83. 13. 83.
4 84. 04.
5 75.
6 36.
7 47. 67.
8 68.
9 79.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 10-09-2019
Gải Đ.Biệt 021649
Giải nhất 67770
Giải nhì 95770
Giải ba 18527 - 63778
Giải tư 47565 - 04470 - 00826 - 67730 - 44767 - 53064 - 36108
Giải năm 0929
Giải sáu 6767 - 0165 - 6016
Giải bảy 904
Giải tám 01
Đầu Loto
0 08. 04. 01.
1 16.
2 27. 26. 29.
3 30.
4 49.
5
6 65. 67. 64. 67. 65.
7 70. 70. 78. 70.
8
9
Đuôi Loto
0 70. 70. 70. 30.
1 01.
2
3
4 64. 04.
5 65. 65.
6 26. 16.
7 27. 67. 67.
8 78. 08.
9 29. 49.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 03-09-2019
Gải Đ.Biệt 630943
Giải nhất 16999
Giải nhì 41173
Giải ba 06821 - 71265
Giải tư 70094 - 10257 - 87036 - 33156 - 38848 - 99173 - 95057
Giải năm 8954
Giải sáu 3552 - 1268 - 1271
Giải bảy 992
Giải tám 58
Đầu Loto
0
1
2 21.
3 36.
4 48. 43.
5 57. 56. 57. 54. 52. 58.
6 65. 68.
7 73. 73. 71.
8
9 99. 94. 92.
Đuôi Loto
0
1 21. 71.
2 52. 92.
3 73. 73. 43.
4 94. 54.
5 65.
6 36. 56.
7 57. 57.
8 48. 68. 58.
9 99.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 27-08-2019
Gải Đ.Biệt 108094
Giải nhất 88827
Giải nhì 91715
Giải ba 86583 - 12248
Giải tư 04526 - 10760 - 07660 - 27024 - 51494 - 68682 - 32153
Giải năm 5049
Giải sáu 9608 - 3756 - 7414
Giải bảy 623
Giải tám 64
Đầu Loto
0 08.
1 15. 14.
2 27. 26. 24. 23.
3
4 48. 49.
5 53. 56.
6 60. 60. 64.
7
8 83. 82.
9 94. 94.
Đuôi Loto
0 60. 60.
1
2 82.
3 83. 53. 23.
4 24. 94. 14. 64. 94.
5 15.
6 26. 56.
7 27.
8 48. 08.
9 49.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 20-08-2019
Gải Đ.Biệt 325635
Giải nhất 49940
Giải nhì 38589
Giải ba 65954 - 72565
Giải tư 49083 - 34732 - 49788 - 20385 - 16017 - 15014 - 34387
Giải năm 9132
Giải sáu 8508 - 2247 - 6040
Giải bảy 879
Giải tám 51
Đầu Loto
0 08.
1 17. 14.
2
3 32. 32. 35.
4 40. 47. 40.
5 54. 51.
6 65.
7 79.
8 89. 83. 88. 85. 87.
9
Đuôi Loto
0 40. 40.
1 51.
2 32. 32.
3 83.
4 54. 14.
5 65. 85. 35.
6
7 17. 87. 47.
8 88. 08.
9 89. 79.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 13-08-2019
Gải Đ.Biệt 690082
Giải nhất 16688
Giải nhì 01543
Giải ba 99831 - 98392
Giải tư 16418 - 30314 - 80418 - 46489 - 71069 - 12448 - 10755
Giải năm 2027
Giải sáu 0357 - 3065 - 8558
Giải bảy 165
Giải tám 89
Đầu Loto
0
1 18. 14. 18.
2 27.
3 31.
4 43. 48.
5 55. 57. 58.
6 69. 65. 65.
7
8 88. 89. 89. 82.
9 92.
Đuôi Loto
0
1 31.
2 92. 82.
3 43.
4 14.
5 55. 65. 65.
6
7 27. 57.
8 88. 18. 18. 48. 58.
9 89. 69. 89.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 06-08-2019
Gải Đ.Biệt 126750
Giải nhất 05303
Giải nhì 95531
Giải ba 66406 - 07334
Giải tư 87564 - 71121 - 78242 - 35101 - 89623 - 22665 - 35625
Giải năm 3775
Giải sáu 1913 - 5110 - 9317
Giải bảy 471
Giải tám 85
Đầu Loto
0 03. 06. 01.
1 13. 10. 17.
2 21. 23. 25.
3 31. 34.
4 42.
5 50.
6 64. 65.
7 75. 71.
8 85.
9
Đuôi Loto
0 10. 50.
1 31. 21. 01. 71.
2 42.
3 03. 23. 13.
4 34. 64.
5 65. 25. 75. 85.
6 06.
7 17.
8
9


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 30-07-2019
Gải Đ.Biệt 014086
Giải nhất 96120
Giải nhì 47932
Giải ba 72981 - 22125
Giải tư 61320 - 06489 - 64050 - 97339 - 65343 - 23533 - 57839
Giải năm 5081
Giải sáu 4926 - 5476 - 3849
Giải bảy 056
Giải tám 92
Đầu Loto
0
1
2 20. 25. 20. 26.
3 32. 39. 33. 39.
4 43. 49.
5 50. 56.
6
7 76.
8 81. 89. 81. 86.
9 92.
Đuôi Loto
0 20. 20. 50.
1 81. 81.
2 32. 92.
3 43. 33.
4
5 25.
6 26. 76. 56. 86.
7
8
9 89. 39. 39. 49.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 23-07-2019
Gải Đ.Biệt 467659
Giải nhất 11053
Giải nhì 21668
Giải ba 70410 - 58115
Giải tư 57988 - 79552 - 75012 - 88109 - 50301 - 82177 - 84171
Giải năm 1590
Giải sáu 6594 - 3799 - 6663
Giải bảy 452
Giải tám 34
Đầu Loto
0 09. 01.
1 10. 15. 12.
2
3 34.
4
5 53. 52. 52. 59.
6 68. 63.
7 77. 71.
8 88.
9 90. 94. 99.
Đuôi Loto
0 10. 90.
1 01. 71.
2 52. 12. 52.
3 53. 63.
4 94. 34.
5 15.
6
7 77.
8 68. 88.
9 09. 99. 59.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 16-07-2019
Gải Đ.Biệt 539377
Giải nhất 65103
Giải nhì 71923
Giải ba 85103 - 27314
Giải tư 31179 - 91467 - 63644 - 55137 - 76428 - 22363 - 39535
Giải năm 6391
Giải sáu 7049 - 1654 - 9347
Giải bảy 400
Giải tám 91
Đầu Loto
0 03. 03. 00.
1 14.
2 23. 28.
3 37. 35.
4 44. 49. 47.
5 54.
6 67. 63.
7 79. 77.
8
9 91. 91.
Đuôi Loto
0 00.
1 91. 91.
2
3 03. 23. 03. 63.
4 14. 44. 54.
5 35.
6
7 67. 37. 47. 77.
8 28.
9 79. 49.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 09-07-2019
Gải Đ.Biệt 724170
Giải nhất 56421
Giải nhì 29749
Giải ba 76985 - 53915
Giải tư 21851 - 68012 - 51366 - 14661 - 80686 - 17720 - 29198
Giải năm 2261
Giải sáu 4455 - 4067 - 6368
Giải bảy 165
Giải tám 74
Đầu Loto
0
1 15. 12.
2 21. 20.
3
4 49.
5 51. 55.
6 66. 61. 61. 67. 68. 65.
7 74. 70.
8 85. 86.
9 98.
Đuôi Loto
0 20. 70.
1 21. 51. 61. 61.
2 12.
3
4 74.
5 85. 15. 55. 65.
6 66. 86.
7 67.
8 98. 68.
9 49.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 02-07-2019
Gải Đ.Biệt 118608
Giải nhất 85914
Giải nhì 23547
Giải ba 73043 - 29517
Giải tư 00075 - 90072 - 48232 - 85843 - 81121 - 70642 - 46398
Giải năm 6548
Giải sáu 4197 - 4326 - 6442
Giải bảy 579
Giải tám 51
Đầu Loto
0 08.
1 14. 17.
2 21. 26.
3 32.
4 47. 43. 43. 42. 48. 42.
5 51.
6
7 75. 72. 79.
8
9 98. 97.
Đuôi Loto
0
1 21. 51.
2 72. 32. 42. 42.
3 43. 43.
4 14.
5 75.
6 26.
7 47. 17. 97.
8 98. 48. 08.
9 79.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 25-06-2019
Gải Đ.Biệt 025142
Giải nhất 84410
Giải nhì 42056
Giải ba 90671 - 25048
Giải tư 05090 - 32689 - 95178 - 51466 - 99981 - 19781 - 80312
Giải năm 2912
Giải sáu 8260 - 0651 - 9531
Giải bảy 976
Giải tám 09
Đầu Loto
0 09.
1 10. 12. 12.
2
3 31.
4 48. 42.
5 56. 51.
6 66. 60.
7 71. 78. 76.
8 89. 81. 81.
9 90.
Đuôi Loto
0 10. 90. 60.
1 71. 81. 81. 51. 31.
2 12. 12. 42.
3
4
5
6 56. 66. 76.
7
8 48. 78.
9 89. 09.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 18-06-2019
Gải Đ.Biệt 579870
Giải nhất 42378
Giải nhì 07023
Giải ba 33933 - 93332
Giải tư 78598 - 55872 - 80225 - 39030 - 53974 - 67534 - 63297
Giải năm 3152
Giải sáu 7951 - 1884 - 8120
Giải bảy 230
Giải tám 42
Đầu Loto
0
1
2 23. 25. 20.
3 33. 32. 30. 34. 30.
4 42.
5 52. 51.
6
7 78. 72. 74. 70.
8 84.
9 98. 97.
Đuôi Loto
0 30. 20. 30. 70.
1 51.
2 32. 72. 52. 42.
3 23. 33.
4 74. 34. 84.
5 25.
6
7 97.
8 78. 98.
9


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 11-06-2019
Gải Đ.Biệt 814963
Giải nhất 96173
Giải nhì 92311
Giải ba 99858 - 35649
Giải tư 91936 - 01915 - 43449 - 27888 - 18379 - 00354 - 01259
Giải năm 9539
Giải sáu 6161 - 8535 - 1560
Giải bảy 146
Giải tám 45
Đầu Loto
0
1 11. 15.
2
3 36. 39. 35.
4 49. 49. 46. 45.
5 58. 54. 59.
6 61. 60. 63.
7 73. 79.
8 88.
9
Đuôi Loto
0 60.
1 11. 61.
2
3 73. 63.
4 54.
5 15. 35. 45.
6 36. 46.
7
8 58. 88.
9 49. 49. 79. 59. 39.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 04-06-2019
Gải Đ.Biệt 101291
Giải nhất 08766
Giải nhì 29061
Giải ba 07376 - 89567
Giải tư 91103 - 77386 - 10330 - 24162 - 12689 - 12699 - 25901
Giải năm 5937
Giải sáu 1038 - 8475 - 2240
Giải bảy 938
Giải tám 03
Đầu Loto
0 03. 01. 03.
1
2
3 30. 37. 38. 38.
4 40.
5
6 66. 61. 67. 62.
7 76. 75.
8 86. 89.
9 99. 91.
Đuôi Loto
0 30. 40.
1 61. 01. 91.
2 62.
3 03. 03.
4
5 75.
6 66. 76. 86.
7 67. 37.
8 38. 38.
9 89. 99.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 28-05-2019
Gải Đ.Biệt 049568
Giải nhất 79876
Giải nhì 68124
Giải ba 23133 - 94136
Giải tư 58630 - 00769 - 86941 - 75829 - 32618 - 58094 - 37691
Giải năm 8287
Giải sáu 9691 - 7367 - 1646
Giải bảy 324
Giải tám 39
Đầu Loto
0
1 18.
2 24. 29. 24.
3 33. 36. 30. 39.
4 41. 46.
5
6 69. 67. 68.
7 76.
8 87.
9 94. 91. 91.
Đuôi Loto
0 30.
1 41. 91. 91.
2
3 33.
4 24. 94. 24.
5
6 76. 36. 46.
7 87. 67.
8 18. 68.
9 69. 29. 39.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 21-05-2019
Gải Đ.Biệt 325968
Giải nhất 41043
Giải nhì 45511
Giải ba 08452 - 00100
Giải tư 90219 - 88825 - 60909 - 85262 - 77234 - 28666 - 30438
Giải năm 7514
Giải sáu 2073 - 0149 - 7307
Giải bảy 875
Giải tám 60
Đầu Loto
0 00. 09. 07.
1 11. 19. 14.
2 25.
3 34. 38.
4 43. 49.
5 52.
6 62. 66. 60. 68.
7 73. 75.
8
9
Đuôi Loto
0 00. 60.
1 11.
2 52. 62.
3 43. 73.
4 34. 14.
5 25. 75.
6 66.
7 07.
8 38. 68.
9 19. 09. 49.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 14-05-2019
Gải Đ.Biệt 758176
Giải nhất 65939
Giải nhì 98446
Giải ba 52094 - 13027
Giải tư 32629 - 51743 - 14543 - 82370 - 65458 - 65143 - 35685
Giải năm 8611
Giải sáu 0181 - 5994 - 2381
Giải bảy 810
Giải tám 68
Đầu Loto
0
1 11. 10.
2 27. 29.
3 39.
4 46. 43. 43. 43.
5 58.
6 68.
7 70. 76.
8 85. 81. 81.
9 94. 94.
Đuôi Loto
0 70. 10.
1 11. 81. 81.
2
3 43. 43. 43.
4 94. 94.
5 85.
6 46. 76.
7 27.
8 58. 68.
9 39. 29.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 07-05-2019
Gải Đ.Biệt 482099
Giải nhất 68935
Giải nhì 99095
Giải ba 40814 - 15673
Giải tư 00372 - 54750 - 20397 - 26380 - 58758 - 61972 - 49268
Giải năm 6304
Giải sáu 3419 - 7436 - 0731
Giải bảy 842
Giải tám 67
Đầu Loto
0 04.
1 14. 19.
2
3 35. 36. 31.
4 42.
5 50. 58.
6 68. 67.
7 73. 72. 72.
8 80.
9 95. 97. 99.
Đuôi Loto
0 50. 80.
1 31.
2 72. 72. 42.
3 73.
4 14. 04.
5 35. 95.
6 36.
7 97. 67.
8 58. 68.
9 19. 99.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 30-04-2019
Gải Đ.Biệt 208554
Giải nhất 77172
Giải nhì 95719
Giải ba 88675 - 68950
Giải tư 90398 - 44924 - 72269 - 60624 - 32304 - 03363 - 42644
Giải năm 6654
Giải sáu 2311 - 0711 - 3754
Giải bảy 782
Giải tám 11
Đầu Loto
0 04.
1 19. 11. 11. 11.
2 24. 24.
3
4 44.
5 50. 54. 54. 54.
6 69. 63.
7 72. 75.
8 82.
9 98.
Đuôi Loto
0 50.
1 11. 11. 11.
2 72. 82.
3 63.
4 24. 24. 04. 44. 54. 54. 54.
5 75.
6
7
8 98.
9 19. 69.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 23-04-2019
Gải Đ.Biệt 609893
Giải nhất 75063
Giải nhì 61383
Giải ba 22368 - 25686
Giải tư 17201 - 41076 - 42933 - 69353 - 95497 - 63432 - 40466
Giải năm 4166
Giải sáu 9738 - 4247 - 3341
Giải bảy 713
Giải tám 64
Đầu Loto
0 01.
1 13.
2
3 33. 32. 38.
4 47. 41.
5 53.
6 63. 68. 66. 66. 64.
7 76.
8 83. 86.
9 97. 93.
Đuôi Loto
0
1 01. 41.
2 32.
3 63. 83. 33. 53. 13. 93.
4 64.
5
6 86. 76. 66. 66.
7 97. 47.
8 68. 38.
9


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 16-04-2019
Gải Đ.Biệt 352620
Giải nhất 71953
Giải nhì 05887
Giải ba 06127 - 90023
Giải tư 83551 - 87639 - 10796 - 59370 - 17558 - 45838 - 83940
Giải năm 6791
Giải sáu 5685 - 4037 - 3256
Giải bảy 291
Giải tám 87
Đầu Loto
0
1
2 27. 23. 20.
3 39. 38. 37.
4 40.
5 53. 51. 58. 56.
6
7 70.
8 87. 85. 87.
9 96. 91. 91.
Đuôi Loto
0 70. 40. 20.
1 51. 91. 91.
2
3 53. 23.
4
5 85.
6 96. 56.
7 87. 27. 37. 87.
8 58. 38.
9 39.


Kết quả xổ số Bến Tre

Bến Tre

Kết quả xổ số Bến Tre

Thứ ba, 09-04-2019
Gải Đ.Biệt 706401
Giải nhất 05274
Giải nhì 83233
Giải ba 59124 - 69237
Giải tư 58077 - 01384 - 69911 - 44516 - 91607 - 56091 - 08041
Giải năm 9089
Giải sáu 4167 - 8181 - 8229
Giải bảy 555
Giải tám 06
Đầu Loto
0 07. 06. 01.
1 11. 16.
2 24. 29.
3 33. 37.
4 41.
5 55.
6 67.
7 74. 77.
8 84. 89. 81.
9 91.
Đuôi Loto
0
1 11. 91. 41. 81. 01.
2
3 33.
4 74. 24. 84.
5 55.
6 16. 06.
7 37. 77. 07. 67.
8
9 89. 29.


Cầu 2 nháy 03-04-2020

Cầu Loto đẹp 03-04-2020

10,01 11,11 12,21 13,31 14,41 15,51 16,61 17,71 18,81 19,91 20,02 21,12 22,22 23,32 24,42 25,52 26,62 27,72 28,82 29,92 30,03 31,13 32,23 33,33 34,43 35,53 36,63 37,73 38,83 39,93 40,04 41,14 42,24 43,34 44,44 45,54 46,64 47,74 48,84 49,94 50,05

Cầu đặc biệt đẹp ngày 03-04-2020

© 2016 ® Soikqxs.com ™                Liên hệ, góp ý: Soikqxs01@gmail.com

TAG: xổ số miền nam , xổ số miền bắc , xổ số miền trung , kết quả xổ số , soi cầu , kqxs , soi cau , xoso , soi cầu kqxs , trực tiếp kqxs mien bac , trực tiếp kqxs mien nam , trực tiếp kqxs miền trung , soi cau xo so , soi cầu lo de , soi cau lo de mb , giải mã giấc mơ , sổ mơ lô đề miền bắc , dự đoán lô đề , du doan lo to , du doan kqxs , Kinh dịch dự đoán xổ số , du doan lo de hom nay , kinh nghiệm lô đề , thong ke xo so , thong ke lo de , Bảng kết quả lô đề , soi cau lo chinh xac , soi cau lo de chuan , soi cau lo xien , soi cau lo bach thu , soi cau dac biet , soi cau mien bac , lo de mien bac , soi cau mien trung , soi cau mien nam , chu ky lo de , chu ky xo so , cách chơi lô đề mb , xskt , kqxs mb , ket qua xsmb , , xsmn , xsmt , kqxs mt , kqxs mn , , du doan giai dac biet , thong ke bac nho , du doan dau duoi , kqxs hôm nay , soi cau xs , soi cau mien phi , soi cau may man , dien dan soi cau