Từ ngày : Đến ngày :
Xem hướng dẫn
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai),
KH(Khánh Hoà), KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình),
QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi), QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế)


Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.

Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2015 đến nay

Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 18-01-2021
Gải Đ.Biệt 777204
Giải nhất 10127
Giải nhì 52279
Giải ba 79682 - 68014
Giải tư 22396 - 51917 - 40556 - 07877 - 77927 - 32803 - 87517
Giải năm 0521
Giải sáu 9684 - 5220 - 0584
Giải bảy 349
Giải tám 64
Đầu Loto
0 03. 04.
1 14. 17. 17.
2 27. 27. 21. 20.
3
4 49.
5 56.
6 64.
7 79. 77.
8 82. 84. 84.
9 96.
Đuôi Loto
0 20.
1 21.
2 82.
3 03.
4 14. 84. 84. 64. 04.
5
6 96. 56.
7 27. 17. 77. 27. 17.
8
9 79. 49.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 16-01-2021
Gải Đ.Biệt 021628
Giải nhất 47776
Giải nhì 05166
Giải ba 58446 - 90985
Giải tư 17686 - 43701 - 41785 - 68853 - 76778 - 26973 - 09884
Giải năm 5263
Giải sáu 9316 - 4193 - 2075
Giải bảy 511
Giải tám 89
Đầu Loto
0 01.
1 16. 11.
2 28.
3
4 46.
5 53.
6 66. 63.
7 76. 78. 73. 75.
8 85. 86. 85. 84. 89.
9 93.
Đuôi Loto
0
1 01. 11.
2
3 53. 73. 63. 93.
4 84.
5 85. 85. 75.
6 76. 66. 46. 86. 16.
7
8 78. 28.
9 89.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 11-01-2021
Gải Đ.Biệt 953126
Giải nhất 27479
Giải nhì 83509
Giải ba 14276 - 45418
Giải tư 21273 - 89601 - 19577 - 43122 - 78333 - 99464 - 89306
Giải năm 3588
Giải sáu 6075 - 8076 - 2899
Giải bảy 040
Giải tám 53
Đầu Loto
0 09. 01. 06.
1 18.
2 22. 26.
3 33.
4 40.
5 53.
6 64.
7 79. 76. 73. 77. 75. 76.
8 88.
9 99.
Đuôi Loto
0 40.
1 01.
2 22.
3 73. 33. 53.
4 64.
5 75.
6 76. 06. 76. 26.
7 77.
8 18. 88.
9 79. 09. 99.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 09-01-2021
Gải Đ.Biệt 160248
Giải nhất 69065
Giải nhì 40217
Giải ba 18449 - 26401
Giải tư 56533 - 27886 - 55899 - 18600 - 97026 - 45460 - 51488
Giải năm 2599
Giải sáu 6653 - 4861 - 3807
Giải bảy 339
Giải tám 12
Đầu Loto
0 01. 00. 07.
1 17. 12.
2 26.
3 33. 39.
4 49. 48.
5 53.
6 65. 60. 61.
7
8 86. 88.
9 99. 99.
Đuôi Loto
0 00. 60.
1 01. 61.
2 12.
3 33. 53.
4
5 65.
6 86. 26.
7 17. 07.
8 88. 48.
9 49. 99. 99. 39.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 04-01-2021
Gải Đ.Biệt 693324
Giải nhất 30428
Giải nhì 97786
Giải ba 92732 - 32906
Giải tư 63662 - 27298 - 61142 - 75318 - 62941 - 11731 - 07145
Giải năm 1310
Giải sáu 8986 - 9330 - 4614
Giải bảy 242
Giải tám 61
Đầu Loto
0 06.
1 18. 10. 14.
2 28. 24.
3 32. 31. 30.
4 42. 41. 45. 42.
5
6 62. 61.
7
8 86. 86.
9 98.
Đuôi Loto
0 10. 30.
1 41. 31. 61.
2 32. 62. 42. 42.
3
4 14. 24.
5 45.
6 86. 06. 86.
7
8 28. 98. 18.
9


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 02-01-2021
Gải Đ.Biệt 228914
Giải nhất 31935
Giải nhì 76766
Giải ba 11099 - 88287
Giải tư 55114 - 75839 - 66058 - 65562 - 77370 - 05935 - 78913
Giải năm 5878
Giải sáu 9120 - 4049 - 9180
Giải bảy 129
Giải tám 88
Đầu Loto
0
1 14. 13. 14.
2 20. 29.
3 35. 39. 35.
4 49.
5 58.
6 66. 62.
7 70. 78.
8 87. 80. 88.
9 99.
Đuôi Loto
0 70. 20. 80.
1
2 62.
3 13.
4 14. 14.
5 35. 35.
6 66.
7 87.
8 58. 78. 88.
9 99. 39. 49. 29.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 28-12-2020
Gải Đ.Biệt 546044
Giải nhất 21808
Giải nhì 05085
Giải ba 97767 - 58283
Giải tư 95702 - 59205 - 70289 - 58354 - 23927 - 14495 - 09202
Giải năm 8331
Giải sáu 6467 - 8068 - 7363
Giải bảy 820
Giải tám 96
Đầu Loto
0 08. 02. 05. 02.
1
2 27. 20.
3 31.
4 44.
5 54.
6 67. 67. 68. 63.
7
8 85. 83. 89.
9 95. 96.
Đuôi Loto
0 20.
1 31.
2 02. 02.
3 83. 63.
4 54. 44.
5 85. 05. 95.
6 96.
7 67. 27. 67.
8 08. 68.
9 89.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 26-12-2020
Gải Đ.Biệt 204767
Giải nhất 23585
Giải nhì 69103
Giải ba 35833 - 52751
Giải tư 80289 - 15009 - 92473 - 30472 - 00233 - 93200 - 23146
Giải năm 1742
Giải sáu 3052 - 9031 - 5320
Giải bảy 813
Giải tám 54
Đầu Loto
0 03. 09. 00.
1 13.
2 20.
3 33. 33. 31.
4 46. 42.
5 51. 52. 54.
6 67.
7 73. 72.
8 85. 89.
9
Đuôi Loto
0 00. 20.
1 51. 31.
2 72. 42. 52.
3 03. 33. 73. 33. 13.
4 54.
5 85.
6 46.
7 67.
8
9 89. 09.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 21-12-2020
Gải Đ.Biệt 008362
Giải nhất 50634
Giải nhì 18435
Giải ba 56168 - 10140
Giải tư 75121 - 58663 - 76665 - 79076 - 19164 - 37273 - 38525
Giải năm 0841
Giải sáu 1762 - 6615 - 8295
Giải bảy 986
Giải tám 75
Đầu Loto
0
1 15.
2 21. 25.
3 34. 35.
4 40. 41.
5
6 68. 63. 65. 64. 62. 62.
7 76. 73. 75.
8 86.
9 95.
Đuôi Loto
0 40.
1 21. 41.
2 62. 62.
3 63. 73.
4 34. 64.
5 35. 65. 25. 15. 95. 75.
6 76. 86.
7
8 68.
9


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 19-12-2020
Gải Đ.Biệt 818600
Giải nhất 34705
Giải nhì 21020
Giải ba 76219 - 79653
Giải tư 44241 - 42410 - 93961 - 71002 - 21126 - 57832 - 13517
Giải năm 0081
Giải sáu 4829 - 7552 - 0990
Giải bảy 545
Giải tám 45
Đầu Loto
0 05. 02. 00.
1 19. 10. 17.
2 20. 26. 29.
3 32.
4 41. 45. 45.
5 53. 52.
6 61.
7
8 81.
9 90.
Đuôi Loto
0 20. 10. 90. 00.
1 41. 61. 81.
2 02. 32. 52.
3 53.
4
5 05. 45. 45.
6 26.
7 17.
8
9 19. 29.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 14-12-2020
Gải Đ.Biệt 091113
Giải nhất 91478
Giải nhì 18969
Giải ba 24238 - 14611
Giải tư 12665 - 08304 - 81385 - 23168 - 54659 - 31764 - 38035
Giải năm 6175
Giải sáu 7703 - 6454 - 2449
Giải bảy 242
Giải tám 71
Đầu Loto
0 04. 03.
1 11. 13.
2
3 38. 35.
4 49. 42.
5 59. 54.
6 69. 65. 68. 64.
7 78. 75. 71.
8 85.
9
Đuôi Loto
0
1 11. 71.
2 42.
3 03. 13.
4 04. 64. 54.
5 65. 85. 35. 75.
6
7
8 78. 38. 68.
9 69. 59. 49.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 12-12-2020
Gải Đ.Biệt 678501
Giải nhất 83178
Giải nhì 04281
Giải ba 04461 - 00647
Giải tư 08353 - 33367 - 90968 - 52588 - 48569 - 00536 - 96909
Giải năm 7643
Giải sáu 9312 - 9602 - 8661
Giải bảy 940
Giải tám 05
Đầu Loto
0 09. 02. 05. 01.
1 12.
2
3 36.
4 47. 43. 40.
5 53.
6 61. 67. 68. 69. 61.
7 78.
8 81. 88.
9
Đuôi Loto
0 40.
1 81. 61. 61. 01.
2 12. 02.
3 53. 43.
4
5 05.
6 36.
7 47. 67.
8 78. 68. 88.
9 69. 09.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 07-12-2020
Gải Đ.Biệt 580653
Giải nhất 10149
Giải nhì 73670
Giải ba 82501 - 77118
Giải tư 24428 - 87793 - 49100 - 17558 - 93563 - 79936 - 90857
Giải năm 6894
Giải sáu 3992 - 0566 - 9440
Giải bảy 695
Giải tám 30
Đầu Loto
0 01. 00.
1 18.
2 28.
3 36. 30.
4 49. 40.
5 58. 57. 53.
6 63. 66.
7 70.
8
9 93. 94. 92. 95.
Đuôi Loto
0 70. 00. 40. 30.
1 01.
2 92.
3 93. 63. 53.
4 94.
5 95.
6 36. 66.
7 57.
8 18. 28. 58.
9 49.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 05-12-2020
Gải Đ.Biệt 575885
Giải nhất 62711
Giải nhì 17048
Giải ba 92754 - 93185
Giải tư 61437 - 73495 - 32607 - 84028 - 63397 - 44364 - 94070
Giải năm 3783
Giải sáu 4448 - 6976 - 7787
Giải bảy 161
Giải tám 54
Đầu Loto
0 07.
1 11.
2 28.
3 37.
4 48. 48.
5 54. 54.
6 64. 61.
7 70. 76.
8 85. 83. 87. 85.
9 95. 97.
Đuôi Loto
0 70.
1 11. 61.
2
3 83.
4 54. 64. 54.
5 85. 95. 85.
6 76.
7 37. 07. 97. 87.
8 48. 28. 48.
9


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 30-11-2020
Gải Đ.Biệt 911240
Giải nhất 51819
Giải nhì 81453
Giải ba 28452 - 64716
Giải tư 40998 - 06768 - 84726 - 38892 - 88857 - 73904 - 93712
Giải năm 5628
Giải sáu 2219 - 2801 - 9187
Giải bảy 519
Giải tám 19
Đầu Loto
0 04. 01.
1 19. 16. 12. 19. 19. 19.
2 26. 28.
3
4 40.
5 53. 52. 57.
6 68.
7
8 87.
9 98. 92.
Đuôi Loto
0 40.
1 01.
2 52. 92. 12.
3 53.
4 04.
5
6 16. 26.
7 57. 87.
8 98. 68. 28.
9 19. 19. 19. 19.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 28-11-2020
Gải Đ.Biệt 333208
Giải nhất 35881
Giải nhì 96345
Giải ba 53137 - 26298
Giải tư 22724 - 47709 - 90161 - 17194 - 47783 - 07302 - 80107
Giải năm 7664
Giải sáu 4088 - 7663 - 6453
Giải bảy 410
Giải tám 08
Đầu Loto
0 09. 02. 07. 08. 08.
1 10.
2 24.
3 37.
4 45.
5 53.
6 61. 64. 63.
7
8 81. 83. 88.
9 98. 94.
Đuôi Loto
0 10.
1 81. 61.
2 02.
3 83. 63. 53.
4 24. 94. 64.
5 45.
6
7 37. 07.
8 98. 88. 08. 08.
9 09.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 23-11-2020
Gải Đ.Biệt 499875
Giải nhất 98625
Giải nhì 13457
Giải ba 24076 - 01704
Giải tư 32242 - 64035 - 29299 - 51151 - 08499 - 13421 - 17052
Giải năm 0043
Giải sáu 2295 - 5950 - 7314
Giải bảy 255
Giải tám 76
Đầu Loto
0 04.
1 14.
2 25. 21.
3 35.
4 42. 43.
5 57. 51. 52. 50. 55.
6
7 76. 76. 75.
8
9 99. 99. 95.
Đuôi Loto
0 50.
1 51. 21.
2 42. 52.
3 43.
4 04. 14.
5 25. 35. 95. 55. 75.
6 76. 76.
7 57.
8
9 99. 99.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 21-11-2020
Gải Đ.Biệt 633850
Giải nhất 57824
Giải nhì 23850
Giải ba 18640 - 88972
Giải tư 01263 - 23131 - 11754 - 91184 - 75371 - 42375 - 37832
Giải năm 3066
Giải sáu 3212 - 4519 - 3217
Giải bảy 408
Giải tám 77
Đầu Loto
0 08.
1 12. 19. 17.
2 24.
3 31. 32.
4 40.
5 50. 54. 50.
6 63. 66.
7 72. 71. 75. 77.
8 84.
9
Đuôi Loto
0 50. 40. 50.
1 31. 71.
2 72. 32. 12.
3 63.
4 24. 54. 84.
5 75.
6 66.
7 17. 77.
8 08.
9 19.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 16-11-2020
Gải Đ.Biệt 808513
Giải nhất 22886
Giải nhì 30619
Giải ba 84854 - 13419
Giải tư 22879 - 71743 - 10077 - 82409 - 61269 - 17256 - 26422
Giải năm 2241
Giải sáu 1951 - 2002 - 6900
Giải bảy 451
Giải tám 14
Đầu Loto
0 09. 02. 00.
1 19. 19. 14. 13.
2 22.
3
4 43. 41.
5 54. 56. 51. 51.
6 69.
7 79. 77.
8 86.
9
Đuôi Loto
0 00.
1 41. 51. 51.
2 22. 02.
3 43. 13.
4 54. 14.
5
6 86. 56.
7 77.
8
9 19. 19. 79. 09. 69.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 14-11-2020
Gải Đ.Biệt 371449
Giải nhất 80744
Giải nhì 67821
Giải ba 52456 - 89012
Giải tư 02864 - 95083 - 56022 - 51315 - 77483 - 65213 - 66760
Giải năm 8442
Giải sáu 8969 - 7305 - 2340
Giải bảy 371
Giải tám 78
Đầu Loto
0 05.
1 12. 15. 13.
2 21. 22.
3
4 44. 42. 40. 49.
5 56.
6 64. 60. 69.
7 71. 78.
8 83. 83.
9
Đuôi Loto
0 60. 40.
1 21. 71.
2 12. 22. 42.
3 83. 83. 13.
4 44. 64.
5 15. 05.
6 56.
7
8 78.
9 69. 49.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 09-11-2020
Gải Đ.Biệt 409094
Giải nhất 67005
Giải nhì 46598
Giải ba 23802 - 13810
Giải tư 49968 - 07201 - 94014 - 51168 - 49439 - 71571 - 09837
Giải năm 6049
Giải sáu 2038 - 3119 - 2576
Giải bảy 811
Giải tám 26
Đầu Loto
0 05. 02. 01.
1 10. 14. 19. 11.
2 26.
3 39. 37. 38.
4 49.
5
6 68. 68.
7 71. 76.
8
9 98. 94.
Đuôi Loto
0 10.
1 01. 71. 11.
2 02.
3
4 14. 94.
5 05.
6 76. 26.
7 37.
8 98. 68. 68. 38.
9 39. 49. 19.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 07-11-2020
Gải Đ.Biệt 100080
Giải nhất 20912
Giải nhì 96463
Giải ba 31629 - 02150
Giải tư 14069 - 20414 - 05978 - 31773 - 26959 - 85448 - 64003
Giải năm 2444
Giải sáu 5785 - 8258 - 4997
Giải bảy 612
Giải tám 44
Đầu Loto
0 03.
1 12. 14. 12.
2 29.
3
4 48. 44. 44.
5 50. 59. 58.
6 63. 69.
7 78. 73.
8 85. 80.
9 97.
Đuôi Loto
0 50. 80.
1
2 12. 12.
3 63. 73. 03.
4 14. 44. 44.
5 85.
6
7 97.
8 78. 48. 58.
9 29. 69. 59.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 02-11-2020
Gải Đ.Biệt 054927
Giải nhất 88768
Giải nhì 97123
Giải ba 09731 - 25183
Giải tư 70839 - 68180 - 36164 - 86260 - 12108 - 47079 - 70672
Giải năm 2746
Giải sáu 9651 - 6972 - 8686
Giải bảy 781
Giải tám 48
Đầu Loto
0 08.
1
2 23. 27.
3 31. 39.
4 46. 48.
5 51.
6 68. 64. 60.
7 79. 72. 72.
8 83. 80. 86. 81.
9
Đuôi Loto
0 80. 60.
1 31. 51. 81.
2 72. 72.
3 23. 83.
4 64.
5
6 46. 86.
7 27.
8 68. 08. 48.
9 39. 79.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 31-10-2020
Gải Đ.Biệt 057964
Giải nhất 38627
Giải nhì 67494
Giải ba 27873 - 39847
Giải tư 36483 - 53482 - 08894 - 71218 - 77009 - 71110 - 67237
Giải năm 3804
Giải sáu 0330 - 2523 - 0895
Giải bảy 334
Giải tám 80
Đầu Loto
0 09. 04.
1 18. 10.
2 27. 23.
3 37. 30. 34.
4 47.
5
6 64.
7 73.
8 83. 82. 80.
9 94. 94. 95.
Đuôi Loto
0 10. 30. 80.
1
2 82.
3 73. 83. 23.
4 94. 94. 04. 34. 64.
5 95.
6
7 27. 47. 37.
8 18.
9 09.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 26-10-2020
Gải Đ.Biệt 867014
Giải nhất 72395
Giải nhì 31816
Giải ba 90876 - 51547
Giải tư 98224 - 20817 - 47940 - 51524 - 39764 - 47986 - 61081
Giải năm 0476
Giải sáu 8808 - 7437 - 5493
Giải bảy 470
Giải tám 41
Đầu Loto
0 08.
1 16. 17. 14.
2 24. 24.
3 37.
4 47. 40. 41.
5
6 64.
7 76. 76. 70.
8 86. 81.
9 95. 93.
Đuôi Loto
0 40. 70.
1 81. 41.
2
3 93.
4 24. 24. 64. 14.
5 95.
6 16. 76. 86. 76.
7 47. 17. 37.
8 08.
9


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 24-10-2020
Gải Đ.Biệt 230173
Giải nhất 57922
Giải nhì 97167
Giải ba 56550 - 22465
Giải tư 58546 - 50762 - 72367 - 57308 - 85847 - 96745 - 90151
Giải năm 1129
Giải sáu 8639 - 1876 - 3621
Giải bảy 818
Giải tám 09
Đầu Loto
0 08. 09.
1 18.
2 22. 29. 21.
3 39.
4 46. 47. 45.
5 50. 51.
6 67. 65. 62. 67.
7 76. 73.
8
9
Đuôi Loto
0 50.
1 51. 21.
2 22. 62.
3 73.
4
5 65. 45.
6 46. 76.
7 67. 67. 47.
8 08. 18.
9 29. 39. 09.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 19-10-2020
Gải Đ.Biệt 567363
Giải nhất 76013
Giải nhì 03161
Giải ba 79332 - 64319
Giải tư 93536 - 38071 - 94902 - 85927 - 86451 - 68138 - 64036
Giải năm 5254
Giải sáu 1149 - 7399 - 7035
Giải bảy 958
Giải tám 40
Đầu Loto
0 02.
1 13. 19.
2 27.
3 32. 36. 38. 36. 35.
4 49. 40.
5 51. 54. 58.
6 61. 63.
7 71.
8
9 99.
Đuôi Loto
0 40.
1 61. 71. 51.
2 32. 02.
3 13. 63.
4 54.
5 35.
6 36. 36.
7 27.
8 38. 58.
9 19. 49. 99.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 17-10-2020
Gải Đ.Biệt 541854
Giải nhất 23153
Giải nhì 04869
Giải ba 41030 - 43986
Giải tư 37486 - 53798 - 45266 - 27235 - 18764 - 41176 - 01351
Giải năm 9081
Giải sáu 5887 - 9262 - 0934
Giải bảy 477
Giải tám 62
Đầu Loto
0
1
2
3 30. 35. 34.
4
5 53. 51. 54.
6 69. 66. 64. 62. 62.
7 76. 77.
8 86. 86. 81. 87.
9 98.
Đuôi Loto
0 30.
1 51. 81.
2 62. 62.
3 53.
4 64. 34. 54.
5 35.
6 86. 86. 66. 76.
7 87. 77.
8 98.
9 69.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 12-10-2020
Gải Đ.Biệt 173022
Giải nhất 64611
Giải nhì 12467
Giải ba 94425 - 43480
Giải tư 09305 - 17544 - 16275 - 98372 - 93647 - 18852 - 36900
Giải năm 5006
Giải sáu 5479 - 9344 - 2412
Giải bảy 424
Giải tám 40
Đầu Loto
0 05. 00. 06.
1 11. 12.
2 25. 24. 22.
3
4 44. 47. 44. 40.
5 52.
6 67.
7 75. 72. 79.
8 80.
9
Đuôi Loto
0 80. 00. 40.
1 11.
2 72. 52. 12. 22.
3
4 44. 44. 24.
5 25. 05. 75.
6 06.
7 67. 47.
8
9 79.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 10-10-2020
Gải Đ.Biệt 971775
Giải nhất 68196
Giải nhì 60324
Giải ba 91729 - 66560
Giải tư 32447 - 28842 - 42684 - 78201 - 95725 - 03410 - 59605
Giải năm 1429
Giải sáu 8502 - 8302 - 9068
Giải bảy 465
Giải tám 29
Đầu Loto
0 01. 05. 02. 02.
1 10.
2 24. 29. 25. 29. 29.
3
4 47. 42.
5
6 60. 68. 65.
7 75.
8 84.
9 96.
Đuôi Loto
0 60. 10.
1 01.
2 42. 02. 02.
3
4 24. 84.
5 25. 05. 65. 75.
6 96.
7 47.
8 68.
9 29. 29. 29.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 05-10-2020
Gải Đ.Biệt 614347
Giải nhất 61784
Giải nhì 27339
Giải ba 90633 - 81737
Giải tư 05584 - 27745 - 57248 - 18101 - 45338 - 77710 - 11176
Giải năm 0487
Giải sáu 1868 - 6410 - 5257
Giải bảy 485
Giải tám 34
Đầu Loto
0 01.
1 10. 10.
2
3 39. 33. 37. 38. 34.
4 45. 48. 47.
5 57.
6 68.
7 76.
8 84. 84. 87. 85.
9
Đuôi Loto
0 10. 10.
1 01.
2
3 33.
4 84. 84. 34.
5 45. 85.
6 76.
7 37. 87. 57. 47.
8 48. 38. 68.
9 39.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 03-10-2020
Gải Đ.Biệt 476066
Giải nhất 83889
Giải nhì 07332
Giải ba 45099 - 19394
Giải tư 06858 - 64255 - 31492 - 53949 - 42316 - 24958 - 99618
Giải năm 2518
Giải sáu 7804 - 1428 - 0094
Giải bảy 131
Giải tám 71
Đầu Loto
0 04.
1 16. 18. 18.
2 28.
3 32. 31.
4 49.
5 58. 55. 58.
6 66.
7 71.
8 89.
9 99. 94. 92. 94.
Đuôi Loto
0
1 31. 71.
2 32. 92.
3
4 94. 04. 94.
5 55.
6 16. 66.
7
8 58. 58. 18. 18. 28.
9 89. 99. 49.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 28-09-2020
Gải Đ.Biệt 552532
Giải nhất 74729
Giải nhì 73512
Giải ba 52365 - 96098
Giải tư 42962 - 62871 - 31558 - 41033 - 76399 - 40056 - 46066
Giải năm 6077
Giải sáu 1179 - 3686 - 8595
Giải bảy 705
Giải tám 75
Đầu Loto
0 05.
1 12.
2 29.
3 33. 32.
4
5 58. 56.
6 65. 62. 66.
7 71. 77. 79. 75.
8 86.
9 98. 99. 95.
Đuôi Loto
0
1 71.
2 12. 62. 32.
3 33.
4
5 65. 95. 05. 75.
6 56. 66. 86.
7 77.
8 98. 58.
9 29. 99. 79.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 26-09-2020
Gải Đ.Biệt 917768
Giải nhất 30332
Giải nhì 32461
Giải ba 49048 - 34373
Giải tư 60065 - 25436 - 60748 - 22918 - 31660 - 07983 - 49102
Giải năm 7163
Giải sáu 6216 - 0480 - 4015
Giải bảy 420
Giải tám 88
Đầu Loto
0 02.
1 18. 16. 15.
2 20.
3 32. 36.
4 48. 48.
5
6 61. 65. 60. 63. 68.
7 73.
8 83. 80. 88.
9
Đuôi Loto
0 60. 80. 20.
1 61.
2 32. 02.
3 73. 83. 63.
4
5 65. 15.
6 36. 16.
7
8 48. 48. 18. 88. 68.
9


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 21-09-2020
Gải Đ.Biệt 391596
Giải nhất 81353
Giải nhì 60266
Giải ba 36546 - 75009
Giải tư 91151 - 86655 - 48911 - 39667 - 96196 - 73003 - 82608
Giải năm 3855
Giải sáu 7167 - 8230 - 3449
Giải bảy 704
Giải tám 87
Đầu Loto
0 09. 03. 08. 04.
1 11.
2
3 30.
4 46. 49.
5 53. 51. 55. 55.
6 66. 67. 67.
7
8 87.
9 96. 96.
Đuôi Loto
0 30.
1 51. 11.
2
3 53. 03.
4 04.
5 55. 55.
6 66. 46. 96. 96.
7 67. 67. 87.
8 08.
9 09. 49.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 19-09-2020
Gải Đ.Biệt 610924
Giải nhất 77455
Giải nhì 88191
Giải ba 65407 - 98060
Giải tư 86385 - 26099 - 40669 - 17402 - 34308 - 34421 - 92315
Giải năm 3934
Giải sáu 6515 - 1062 - 0210
Giải bảy 137
Giải tám 06
Đầu Loto
0 07. 02. 08. 06.
1 15. 15. 10.
2 21. 24.
3 34. 37.
4
5 55.
6 60. 69. 62.
7
8 85.
9 91. 99.
Đuôi Loto
0 60. 10.
1 91. 21.
2 02. 62.
3
4 34. 24.
5 55. 85. 15. 15.
6 06.
7 07. 37.
8 08.
9 99. 69.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 14-09-2020
Gải Đ.Biệt 217286
Giải nhất 86484
Giải nhì 89270
Giải ba 87705 - 47509
Giải tư 51614 - 92149 - 49552 - 71897 - 46626 - 86003 - 45838
Giải năm 7112
Giải sáu 6607 - 7553 - 4734
Giải bảy 835
Giải tám 89
Đầu Loto
0 05. 09. 03. 07.
1 14. 12.
2 26.
3 38. 34. 35.
4 49.
5 52. 53.
6
7 70.
8 84. 89. 86.
9 97.
Đuôi Loto
0 70.
1
2 52. 12.
3 03. 53.
4 84. 14. 34.
5 05. 35.
6 26. 86.
7 97. 07.
8 38.
9 09. 49. 89.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 12-09-2020
Gải Đ.Biệt 151529
Giải nhất 67840
Giải nhì 90811
Giải ba 29491 - 40040
Giải tư 67325 - 28510 - 33171 - 61383 - 56590 - 85479 - 01965
Giải năm 6926
Giải sáu 8220 - 3939 - 2203
Giải bảy 228
Giải tám 61
Đầu Loto
0 03.
1 11. 10.
2 25. 26. 20. 28. 29.
3 39.
4 40. 40.
5
6 65. 61.
7 71. 79.
8 83.
9 91. 90.
Đuôi Loto
0 40. 40. 10. 90. 20.
1 11. 91. 71. 61.
2
3 83. 03.
4
5 25. 65.
6 26.
7
8 28.
9 79. 39. 29.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 07-09-2020
Gải Đ.Biệt 968198
Giải nhất 94348
Giải nhì 24684
Giải ba 25342 - 13723
Giải tư 00842 - 04648 - 45869 - 96133 - 90218 - 03791 - 94114
Giải năm 8199
Giải sáu 0477 - 3943 - 3715
Giải bảy 765
Giải tám 70
Đầu Loto
0
1 18. 14. 15.
2 23.
3 33.
4 48. 42. 42. 48. 43.
5
6 69. 65.
7 77. 70.
8 84.
9 91. 99. 98.
Đuôi Loto
0 70.
1 91.
2 42. 42.
3 23. 33. 43.
4 84. 14.
5 15. 65.
6
7 77.
8 48. 48. 18. 98.
9 69. 99.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 05-09-2020
Gải Đ.Biệt 097198
Giải nhất 00417
Giải nhì 39548
Giải ba 89495 - 34866
Giải tư 95653 - 99808 - 13254 - 71824 - 55834 - 63180 - 89121
Giải năm 1312
Giải sáu 8373 - 7538 - 8698
Giải bảy 552
Giải tám 48
Đầu Loto
0 08.
1 17. 12.
2 24. 21.
3 34. 38.
4 48. 48.
5 53. 54. 52.
6 66.
7 73.
8 80.
9 95. 98. 98.
Đuôi Loto
0 80.
1 21.
2 12. 52.
3 53. 73.
4 54. 24. 34.
5 95.
6 66.
7 17.
8 48. 08. 38. 98. 48. 98.
9


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 31-08-2020
Gải Đ.Biệt 143441
Giải nhất 51677
Giải nhì 50672
Giải ba 29894 - 42406
Giải tư 52002 - 85872 - 74772 - 66566 - 03799 - 49290 - 17310
Giải năm 0670
Giải sáu 4301 - 8964 - 9641
Giải bảy 380
Giải tám 40
Đầu Loto
0 06. 02. 01.
1 10.
2
3
4 41. 40. 41.
5
6 66. 64.
7 77. 72. 72. 72. 70.
8 80.
9 94. 99. 90.
Đuôi Loto
0 90. 10. 70. 80. 40.
1 01. 41. 41.
2 72. 02. 72. 72.
3
4 94. 64.
5
6 06. 66.
7 77.
8
9 99.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 29-08-2020
Gải Đ.Biệt 602590
Giải nhất 59861
Giải nhì 97226
Giải ba 61738 - 75498
Giải tư 98967 - 60372 - 49992 - 07288 - 49203 - 30273 - 25908
Giải năm 6553
Giải sáu 8276 - 5584 - 4914
Giải bảy 671
Giải tám 90
Đầu Loto
0 03. 08.
1 14.
2 26.
3 38.
4
5 53.
6 61. 67.
7 72. 73. 76. 71.
8 88. 84.
9 98. 92. 90. 90.
Đuôi Loto
0 90. 90.
1 61. 71.
2 72. 92.
3 03. 73. 53.
4 84. 14.
5
6 26. 76.
7 67.
8 38. 98. 88. 08.
9


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 24-08-2020
Gải Đ.Biệt 163844
Giải nhất 69738
Giải nhì 37286
Giải ba 57913 - 85791
Giải tư 88367 - 57656 - 51004 - 42359 - 96545 - 66789 - 26159
Giải năm 4693
Giải sáu 1522 - 6222 - 3828
Giải bảy 996
Giải tám 18
Đầu Loto
0 04.
1 13. 18.
2 22. 22. 28.
3 38.
4 45. 44.
5 56. 59. 59.
6 67.
7
8 86. 89.
9 91. 93. 96.
Đuôi Loto
0
1 91.
2 22. 22.
3 13. 93.
4 04. 44.
5 45.
6 86. 56. 96.
7 67.
8 38. 28. 18.
9 59. 89. 59.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 22-08-2020
Gải Đ.Biệt 666427
Giải nhất 27003
Giải nhì 40560
Giải ba 72230 - 44186
Giải tư 49746 - 24634 - 40668 - 03226 - 59461 - 06454 - 87349
Giải năm 7104
Giải sáu 2034 - 7355 - 1293
Giải bảy 658
Giải tám 30
Đầu Loto
0 03. 04.
1
2 26. 27.
3 30. 34. 34. 30.
4 46. 49.
5 54. 55. 58.
6 60. 68. 61.
7
8 86.
9 93.
Đuôi Loto
0 60. 30. 30.
1 61.
2
3 03. 93.
4 34. 54. 04. 34.
5 55.
6 86. 46. 26.
7 27.
8 68. 58.
9 49.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 17-08-2020
Gải Đ.Biệt 749551
Giải nhất 69764
Giải nhì 66806
Giải ba 24500 - 71049
Giải tư 08342 - 89006 - 57300 - 40233 - 76025 - 66643 - 14433
Giải năm 2932
Giải sáu 5047 - 2017 - 7670
Giải bảy 124
Giải tám 42
Đầu Loto
0 06. 00. 06. 00.
1 17.
2 25. 24.
3 33. 33. 32.
4 49. 42. 43. 47. 42.
5 51.
6 64.
7 70.
8
9
Đuôi Loto
0 00. 00. 70.
1 51.
2 42. 32. 42.
3 33. 43. 33.
4 64. 24.
5 25.
6 06. 06.
7 47. 17.
8
9 49.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 15-08-2020
Gải Đ.Biệt 599965
Giải nhất 96427
Giải nhì 67308
Giải ba 55917 - 98118
Giải tư 87202 - 43010 - 03813 - 15311 - 82052 - 49319 - 70039
Giải năm 5358
Giải sáu 5893 - 4109 - 7820
Giải bảy 085
Giải tám 64
Đầu Loto
0 08. 02. 09.
1 17. 18. 10. 13. 11. 19.
2 27. 20.
3 39.
4
5 52. 58.
6 64. 65.
7
8 85.
9 93.
Đuôi Loto
0 10. 20.
1 11.
2 02. 52.
3 13. 93.
4 64.
5 85. 65.
6
7 27. 17.
8 08. 18. 58.
9 19. 39. 09.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 10-08-2020
Gải Đ.Biệt 703980
Giải nhất 70258
Giải nhì 07051
Giải ba 53935 - 65937
Giải tư 94355 - 59044 - 70388 - 20136 - 63744 - 44559 - 88898
Giải năm 1030
Giải sáu 4925 - 8393 - 1141
Giải bảy 155
Giải tám 80
Đầu Loto
0
1
2 25.
3 35. 37. 36. 30.
4 44. 44. 41.
5 58. 51. 55. 59. 55.
6
7
8 88. 80. 80.
9 98. 93.
Đuôi Loto
0 30. 80. 80.
1 51. 41.
2
3 93.
4 44. 44.
5 35. 55. 25. 55.
6 36.
7 37.
8 58. 88. 98.
9 59.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 08-08-2020
Gải Đ.Biệt 346206
Giải nhất 71060
Giải nhì 64269
Giải ba 53095 - 17717
Giải tư 63463 - 21548 - 53555 - 51364 - 01727 - 70001 - 84684
Giải năm 5296
Giải sáu 3168 - 3299 - 3529
Giải bảy 684
Giải tám 16
Đầu Loto
0 01. 06.
1 17. 16.
2 27. 29.
3
4 48.
5 55.
6 60. 69. 63. 64. 68.
7
8 84. 84.
9 95. 96. 99.
Đuôi Loto
0 60.
1 01.
2
3 63.
4 64. 84. 84.
5 95. 55.
6 96. 16. 06.
7 17. 27.
8 48. 68.
9 69. 99. 29.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 03-08-2020
Gải Đ.Biệt 171897
Giải nhất 12640
Giải nhì 20486
Giải ba 04619 - 75254
Giải tư 88999 - 02291 - 49582 - 73185 - 79485 - 64155 - 62375
Giải năm 8020
Giải sáu 8255 - 3975 - 2818
Giải bảy 641
Giải tám 05
Đầu Loto
0 05.
1 19. 18.
2 20.
3
4 40. 41.
5 54. 55. 55.
6
7 75. 75.
8 86. 82. 85. 85.
9 99. 91. 97.
Đuôi Loto
0 40. 20.
1 91. 41.
2 82.
3
4 54.
5 85. 85. 55. 75. 55. 75. 05.
6 86.
7 97.
8 18.
9 19. 99.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 01-08-2020
Gải Đ.Biệt 126157
Giải nhất 38786
Giải nhì 24099
Giải ba 09605 - 34135
Giải tư 04965 - 38221 - 48183 - 23290 - 16817 - 46500 - 76660
Giải năm 3294
Giải sáu 8344 - 5130 - 7014
Giải bảy 678
Giải tám 97
Đầu Loto
0 05. 00.
1 17. 14.
2 21.
3 35. 30.
4 44.
5 57.
6 65. 60.
7 78.
8 86. 83.
9 99. 90. 94. 97.
Đuôi Loto
0 90. 00. 60. 30.
1 21.
2
3 83.
4 94. 44. 14.
5 05. 35. 65.
6 86.
7 17. 97. 57.
8 78.
9 99.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 27-07-2020
Gải Đ.Biệt 470661
Giải nhất 58895
Giải nhì 53873
Giải ba 86271 - 55635
Giải tư 25524 - 73216 - 82623 - 33254 - 25532 - 71008 - 79609
Giải năm 4265
Giải sáu 0953 - 6075 - 6179
Giải bảy 770
Giải tám 24
Đầu Loto
0 08. 09.
1 16.
2 24. 23. 24.
3 35. 32.
4
5 54. 53.
6 65. 61.
7 73. 71. 75. 79. 70.
8
9 95.
Đuôi Loto
0 70.
1 71. 61.
2 32.
3 73. 23. 53.
4 24. 54. 24.
5 95. 35. 65. 75.
6 16.
7
8 08.
9 09. 79.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 25-07-2020
Gải Đ.Biệt 971528
Giải nhất 44812
Giải nhì 26428
Giải ba 51290 - 26187
Giải tư 46774 - 05233 - 74816 - 52280 - 41612 - 96517 - 96936
Giải năm 2318
Giải sáu 7829 - 7335 - 9656
Giải bảy 276
Giải tám 47
Đầu Loto
0
1 12. 16. 12. 17. 18.
2 28. 29. 28.
3 33. 36. 35.
4 47.
5 56.
6
7 74. 76.
8 87. 80.
9 90.
Đuôi Loto
0 90. 80.
1
2 12. 12.
3 33.
4 74.
5 35.
6 16. 36. 56. 76.
7 87. 17. 47.
8 28. 18. 28.
9 29.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 20-07-2020
Gải Đ.Biệt 998773
Giải nhất 19966
Giải nhì 09474
Giải ba 99571 - 83211
Giải tư 53888 - 92582 - 44033 - 40130 - 80214 - 73487 - 72369
Giải năm 3336
Giải sáu 6832 - 0113 - 1503
Giải bảy 179
Giải tám 69
Đầu Loto
0 03.
1 11. 14. 13.
2
3 33. 30. 36. 32.
4
5
6 66. 69. 69.
7 74. 71. 79. 73.
8 88. 82. 87.
9
Đuôi Loto
0 30.
1 71. 11.
2 82. 32.
3 33. 13. 03. 73.
4 74. 14.
5
6 66. 36.
7 87.
8 88.
9 69. 79. 69.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 18-07-2020
Gải Đ.Biệt 250350
Giải nhất 86420
Giải nhì 02883
Giải ba 14278 - 40452
Giải tư 47291 - 49777 - 95096 - 18189 - 63633 - 20104 - 70024
Giải năm 9083
Giải sáu 3987 - 3225 - 2572
Giải bảy 329
Giải tám 42
Đầu Loto
0 04.
1
2 20. 24. 25. 29.
3 33.
4 42.
5 52. 50.
6
7 78. 77. 72.
8 83. 89. 83. 87.
9 91. 96.
Đuôi Loto
0 20. 50.
1 91.
2 52. 72. 42.
3 83. 33. 83.
4 04. 24.
5 25.
6 96.
7 77. 87.
8 78.
9 89. 29.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 13-07-2020
Gải Đ.Biệt 080644
Giải nhất 50552
Giải nhì 68457
Giải ba 32091 - 16939
Giải tư 88962 - 34961 - 41788 - 59716 - 46725 - 24271 - 19003
Giải năm 6217
Giải sáu 6853 - 5252 - 3262
Giải bảy 145
Giải tám 75
Đầu Loto
0 03.
1 16. 17.
2 25.
3 39.
4 45. 44.
5 52. 57. 53. 52.
6 62. 61. 62.
7 71. 75.
8 88.
9 91.
Đuôi Loto
0
1 91. 61. 71.
2 52. 62. 52. 62.
3 03. 53.
4 44.
5 25. 45. 75.
6 16.
7 57. 17.
8 88.
9 39.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 11-07-2020
Gải Đ.Biệt 347375
Giải nhất 78184
Giải nhì 38321
Giải ba 37883 - 74138
Giải tư 48693 - 94107 - 65554 - 31566 - 81928 - 51655 - 12731
Giải năm 1519
Giải sáu 7902 - 1463 - 0978
Giải bảy 292
Giải tám 13
Đầu Loto
0 07. 02.
1 19. 13.
2 21. 28.
3 38. 31.
4
5 54. 55.
6 66. 63.
7 78. 75.
8 84. 83.
9 93. 92.
Đuôi Loto
0
1 21. 31.
2 02. 92.
3 83. 93. 63. 13.
4 84. 54.
5 55. 75.
6 66.
7 07.
8 38. 28. 78.
9 19.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 06-07-2020
Gải Đ.Biệt 721311
Giải nhất 55594
Giải nhì 13088
Giải ba 68590 - 59141
Giải tư 03042 - 22668 - 16094 - 01263 - 48298 - 54275 - 25001
Giải năm 8497
Giải sáu 4518 - 6874 - 7186
Giải bảy 104
Giải tám 26
Đầu Loto
0 01. 04.
1 18. 11.
2 26.
3
4 41. 42.
5
6 68. 63.
7 75. 74.
8 88. 86.
9 94. 90. 94. 98. 97.
Đuôi Loto
0 90.
1 41. 01. 11.
2 42.
3 63.
4 94. 94. 74. 04.
5 75.
6 86. 26.
7 97.
8 88. 68. 98. 18.
9


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 04-07-2020
Gải Đ.Biệt 832802
Giải nhất 23367
Giải nhì 46162
Giải ba 47112 - 79833
Giải tư 37306 - 50525 - 52430 - 38566 - 58780 - 89273 - 72795
Giải năm 3446
Giải sáu 1690 - 5268 - 6770
Giải bảy 267
Giải tám 01
Đầu Loto
0 06. 01. 02.
1 12.
2 25.
3 33. 30.
4 46.
5
6 67. 62. 66. 68. 67.
7 73. 70.
8 80.
9 95. 90.
Đuôi Loto
0 30. 80. 90. 70.
1 01.
2 62. 12. 02.
3 33. 73.
4
5 25. 95.
6 06. 66. 46.
7 67. 67.
8 68.
9


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 29-06-2020
Gải Đ.Biệt 617635
Giải nhất 60467
Giải nhì 05603
Giải ba 49342 - 93981
Giải tư 70338 - 73412 - 53525 - 60771 - 57199 - 58455 - 99176
Giải năm 6348
Giải sáu 8846 - 7657 - 4660
Giải bảy 943
Giải tám 79
Đầu Loto
0 03.
1 12.
2 25.
3 38. 35.
4 42. 48. 46. 43.
5 55. 57.
6 67. 60.
7 71. 76. 79.
8 81.
9 99.
Đuôi Loto
0 60.
1 81. 71.
2 42. 12.
3 03. 43.
4
5 25. 55. 35.
6 76. 46.
7 67. 57.
8 38. 48.
9 99. 79.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 27-06-2020
Gải Đ.Biệt 181065
Giải nhất 92704
Giải nhì 46360
Giải ba 04284 - 85164
Giải tư 66921 - 69409 - 55529 - 75133 - 66775 - 24557 - 66882
Giải năm 1915
Giải sáu 5871 - 5380 - 0721
Giải bảy 053
Giải tám 36
Đầu Loto
0 04. 09.
1 15.
2 21. 29. 21.
3 33. 36.
4
5 57. 53.
6 60. 64. 65.
7 75. 71.
8 84. 82. 80.
9
Đuôi Loto
0 60. 80.
1 21. 71. 21.
2 82.
3 33. 53.
4 04. 84. 64.
5 75. 15. 65.
6 36.
7 57.
8
9 09. 29.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 22-06-2020
Gải Đ.Biệt 008625
Giải nhất 94862
Giải nhì 02730
Giải ba 20238 - 20582
Giải tư 35455 - 45582 - 45594 - 13780 - 78510 - 15216 - 09076
Giải năm 0273
Giải sáu 4114 - 2250 - 9927
Giải bảy 497
Giải tám 73
Đầu Loto
0
1 10. 16. 14.
2 27. 25.
3 30. 38.
4
5 55. 50.
6 62.
7 76. 73. 73.
8 82. 82. 80.
9 94. 97.
Đuôi Loto
0 30. 80. 10. 50.
1
2 62. 82. 82.
3 73. 73.
4 94. 14.
5 55. 25.
6 16. 76.
7 27. 97.
8 38.
9


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 20-06-2020
Gải Đ.Biệt 400167
Giải nhất 74187
Giải nhì 66004
Giải ba 55202 - 09370
Giải tư 37414 - 16675 - 16740 - 31802 - 75884 - 65188 - 75963
Giải năm 4602
Giải sáu 6925 - 3909 - 7650
Giải bảy 337
Giải tám 11
Đầu Loto
0 04. 02. 02. 02. 09.
1 14. 11.
2 25.
3 37.
4 40.
5 50.
6 63. 67.
7 70. 75.
8 87. 84. 88.
9
Đuôi Loto
0 70. 40. 50.
1 11.
2 02. 02. 02.
3 63.
4 04. 14. 84.
5 75. 25.
6
7 87. 37. 67.
8 88.
9 09.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 15-06-2020
Gải Đ.Biệt 456826
Giải nhất 04724
Giải nhì 85301
Giải ba 31982 - 49990
Giải tư 79057 - 56300 - 60143 - 55476 - 04146 - 81005 - 18769
Giải năm 8646
Giải sáu 0345 - 9324 - 3354
Giải bảy 774
Giải tám 14
Đầu Loto
0 01. 00. 05.
1 14.
2 24. 24. 26.
3
4 43. 46. 46. 45.
5 57. 54.
6 69.
7 76. 74.
8 82.
9 90.
Đuôi Loto
0 90. 00.
1 01.
2 82.
3 43.
4 24. 24. 54. 74. 14.
5 05. 45.
6 76. 46. 46. 26.
7 57.
8
9 69.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 13-06-2020
Gải Đ.Biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba -
Giải tư 97099 - 56067 - 24843 - 66487 - 53745 - 87082 - 60293
Giải năm 6727
Giải sáu 8931 - 8636 - 3779
Giải bảy 735
Giải tám 49
Đầu Loto
0
1
2 27.
3 31. 36. 35.
4 43. 45. 49.
5
6 67.
7 79.
8 87. 82.
9 99. 93.
Đuôi Loto
0
1 31.
2 82.
3 43. 93.
4
5 45. 35.
6 36.
7 67. 87. 27.
8
9 99. 79. 49.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 08-06-2020
Gải Đ.Biệt 001064
Giải nhất 72283
Giải nhì 70370
Giải ba 65937 - 00386
Giải tư 59096 - 26580 - 73491 - 96764 - 93136 - 31109 - 99991
Giải năm 2952
Giải sáu 9249 - 1774 - 4076
Giải bảy 382
Giải tám 67
Đầu Loto
0 09.
1
2
3 37. 36.
4 49.
5 52.
6 64. 67. 64.
7 70. 74. 76.
8 83. 86. 80. 82.
9 96. 91. 91.
Đuôi Loto
0 70. 80.
1 91. 91.
2 52. 82.
3 83.
4 64. 74. 64.
5
6 86. 96. 36. 76.
7 37. 67.
8
9 09. 49.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 06-06-2020
Gải Đ.Biệt 717635
Giải nhất 72981
Giải nhì 64321
Giải ba 45500 - 32892
Giải tư 41725 - 40760 - 26455 - 35134 - 52916 - 29423 - 47646
Giải năm 4374
Giải sáu 0136 - 9843 - 5123
Giải bảy 400
Giải tám 18
Đầu Loto
0 00. 00.
1 16. 18.
2 21. 25. 23. 23.
3 34. 36. 35.
4 46. 43.
5 55.
6 60.
7 74.
8 81.
9 92.
Đuôi Loto
0 00. 60. 00.
1 81. 21.
2 92.
3 23. 43. 23.
4 34. 74.
5 25. 55. 35.
6 16. 46. 36.
7
8 18.
9


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 01-06-2020
Gải Đ.Biệt 499172
Giải nhất 51450
Giải nhì 70522
Giải ba 12381 - 66696
Giải tư 95242 - 69051 - 57193 - 90126 - 74484 - 24407 - 52320
Giải năm 1361
Giải sáu 3627 - 3169 - 8371
Giải bảy 298
Giải tám 99
Đầu Loto
0 07.
1
2 22. 26. 20. 27.
3
4 42.
5 50. 51.
6 61. 69.
7 71. 72.
8 81. 84.
9 96. 93. 98. 99.
Đuôi Loto
0 50. 20.
1 81. 51. 61. 71.
2 22. 42. 72.
3 93.
4 84.
5
6 96. 26.
7 07. 27.
8 98.
9 69. 99.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 30-05-2020
Gải Đ.Biệt 907577
Giải nhất 91211
Giải nhì 98675
Giải ba 84488 - 35126
Giải tư 46269 - 20634 - 79917 - 29884 - 86351 - 94401 - 34775
Giải năm 2766
Giải sáu 1338 - 6055 - 4609
Giải bảy 413
Giải tám 71
Đầu Loto
0 01. 09.
1 11. 17. 13.
2 26.
3 34. 38.
4
5 51. 55.
6 69. 66.
7 75. 75. 71. 77.
8 88. 84.
9
Đuôi Loto
0
1 11. 51. 01. 71.
2
3 13.
4 34. 84.
5 75. 75. 55.
6 26. 66.
7 17. 77.
8 88. 38.
9 69. 09.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 25-05-2020
Gải Đ.Biệt 006149
Giải nhất 70910
Giải nhì 33133
Giải ba 81714 - 08105
Giải tư 61128 - 63484 - 14454 - 37137 - 78402 - 16696 - 07920
Giải năm 5274
Giải sáu 3576 - 1859 - 2676
Giải bảy 419
Giải tám 92
Đầu Loto
0 05. 02.
1 10. 14. 19.
2 28. 20.
3 33. 37.
4 49.
5 54. 59.
6
7 74. 76. 76.
8 84.
9 96. 92.
Đuôi Loto
0 10. 20.
1
2 02. 92.
3 33.
4 14. 84. 54. 74.
5 05.
6 96. 76. 76.
7 37.
8 28.
9 59. 19. 49.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 23-05-2020
Gải Đ.Biệt 488480
Giải nhất 14885
Giải nhì 26624
Giải ba 48892 - 55497
Giải tư 09123 - 59561 - 77354 - 80165 - 02861 - 75497 - 20975
Giải năm 7082
Giải sáu 3045 - 5798 - 9779
Giải bảy 012
Giải tám 95
Đầu Loto
0
1 12.
2 24. 23.
3
4 45.
5 54.
6 61. 65. 61.
7 75. 79.
8 85. 82. 80.
9 92. 97. 97. 98. 95.
Đuôi Loto
0 80.
1 61. 61.
2 92. 82. 12.
3 23.
4 24. 54.
5 85. 65. 75. 45. 95.
6
7 97. 97.
8 98.
9 79.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 18-05-2020
Gải Đ.Biệt 347672
Giải nhất 30357
Giải nhì 20137
Giải ba 59784 - 97055
Giải tư 84000 - 95682 - 96242 - 33430 - 09841 - 13032 - 01898
Giải năm 2166
Giải sáu 3698 - 6014 - 2156
Giải bảy 695
Giải tám 00
Đầu Loto
0 00. 00.
1 14.
2
3 37. 30. 32.
4 42. 41.
5 57. 55. 56.
6 66.
7 72.
8 84. 82.
9 98. 98. 95.
Đuôi Loto
0 00. 30. 00.
1 41.
2 82. 42. 32. 72.
3
4 84. 14.
5 55. 95.
6 66. 56.
7 57. 37.
8 98. 98.
9


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 16-05-2020
Gải Đ.Biệt 723711
Giải nhất 65452
Giải nhì 90342
Giải ba 18706 - 14307
Giải tư 90432 - 92251 - 09317 - 66133 - 80214 - 89969 - 33738
Giải năm 6142
Giải sáu 8023 - 8679 - 8278
Giải bảy 974
Giải tám 24
Đầu Loto
0 06. 07.
1 17. 14. 11.
2 23. 24.
3 32. 33. 38.
4 42. 42.
5 52. 51.
6 69.
7 79. 78. 74.
8
9
Đuôi Loto
0
1 51. 11.
2 52. 42. 32. 42.
3 33. 23.
4 14. 74. 24.
5
6 06.
7 07. 17.
8 38. 78.
9 69. 79.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 11-05-2020
Gải Đ.Biệt 577014
Giải nhất 92711
Giải nhì 25344
Giải ba 84614 - 30371
Giải tư 31186 - 81609 - 92938 - 34666 - 74989 - 72240 - 70515
Giải năm 9283
Giải sáu 4538 - 4334 - 7652
Giải bảy 252
Giải tám 88
Đầu Loto
0 09.
1 11. 14. 15. 14.
2
3 38. 38. 34.
4 44. 40.
5 52. 52.
6 66.
7 71.
8 86. 89. 83. 88.
9
Đuôi Loto
0 40.
1 11. 71.
2 52. 52.
3 83.
4 44. 14. 34. 14.
5 15.
6 86. 66.
7
8 38. 38. 88.
9 09. 89.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 09-05-2020
Gải Đ.Biệt 028667
Giải nhất 01146
Giải nhì 44252
Giải ba 35336 - 84088
Giải tư 95102 - 29908 - 15289 - 72106 - 75028 - 76388 - 10681
Giải năm 4544
Giải sáu 8609 - 0024 - 6065
Giải bảy 932
Giải tám 75
Đầu Loto
0 02. 08. 06. 09.
1
2 28. 24.
3 36. 32.
4 46. 44.
5 52.
6 65. 67.
7 75.
8 88. 89. 88. 81.
9
Đuôi Loto
0
1 81.
2 52. 02. 32.
3
4 44. 24.
5 65. 75.
6 46. 36. 06.
7 67.
8 88. 08. 28. 88.
9 89. 09.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 04-05-2020
Gải Đ.Biệt 245914
Giải nhất 98254
Giải nhì 34458
Giải ba 01479 - 31610
Giải tư 60405 - 58418 - 90140 - 87507 - 18460 - 69487 - 39718
Giải năm 7811
Giải sáu 4769 - 5727 - 9285
Giải bảy 404
Giải tám 79
Đầu Loto
0 05. 07. 04.
1 10. 18. 18. 11. 14.
2 27.
3
4 40.
5 54. 58.
6 60. 69.
7 79. 79.
8 87. 85.
9
Đuôi Loto
0 10. 40. 60.
1 11.
2
3
4 54. 04. 14.
5 05. 85.
6
7 07. 87. 27.
8 58. 18. 18.
9 79. 69. 79.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 02-05-2020
Gải Đ.Biệt 027935
Giải nhất 57874
Giải nhì 23195
Giải ba 13649 - 37270
Giải tư 35104 - 04920 - 82208 - 39171 - 92473 - 88419 - 66866
Giải năm 5077
Giải sáu 2005 - 1907 - 6335
Giải bảy 272
Giải tám 56
Đầu Loto
0 04. 08. 05. 07.
1 19.
2 20.
3 35. 35.
4 49.
5 56.
6 66.
7 74. 70. 71. 73. 77. 72.
8
9 95.
Đuôi Loto
0 70. 20.
1 71.
2 72.
3 73.
4 74. 04.
5 95. 05. 35. 35.
6 66. 56.
7 77. 07.
8 08.
9 49. 19.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 30-03-2020
Gải Đ.Biệt 318181
Giải nhất 04577
Giải nhì 14648
Giải ba 55194 - 06608
Giải tư 51101 - 54534 - 36307 - 82657 - 64325 - 00509 - 09855
Giải năm 4013
Giải sáu 0793 - 2354 - 0087
Giải bảy 658
Giải tám 12
Đầu Loto
0 08. 01. 07. 09.
1 13. 12.
2 25.
3 34.
4 48.
5 57. 55. 54. 58.
6
7 77.
8 87. 81.
9 94. 93.
Đuôi Loto
0
1 01. 81.
2 12.
3 13. 93.
4 94. 34. 54.
5 25. 55.
6
7 77. 07. 57. 87.
8 48. 08. 58.
9 09.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 28-03-2020
Gải Đ.Biệt 902358
Giải nhất 15386
Giải nhì 68518
Giải ba 85053 - 15425
Giải tư 66062 - 29327 - 74288 - 15854 - 22935 - 86253 - 61684
Giải năm 1961
Giải sáu 2572 - 4499 - 4053
Giải bảy 177
Giải tám 55
Đầu Loto
0
1 18.
2 25. 27.
3 35.
4
5 53. 54. 53. 53. 55. 58.
6 62. 61.
7 72. 77.
8 86. 88. 84.
9 99.
Đuôi Loto
0
1 61.
2 62. 72.
3 53. 53. 53.
4 54. 84.
5 25. 35. 55.
6 86.
7 27. 77.
8 18. 88. 58.
9 99.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 23-03-2020
Gải Đ.Biệt 850221
Giải nhất 08193
Giải nhì 35731
Giải ba 33204 - 12791
Giải tư 64674 - 81642 - 88950 - 98239 - 24554 - 69941 - 93516
Giải năm 1441
Giải sáu 2276 - 9783 - 6379
Giải bảy 007
Giải tám 34
Đầu Loto
0 04. 07.
1 16.
2 21.
3 31. 39. 34.
4 42. 41. 41.
5 50. 54.
6
7 74. 76. 79.
8 83.
9 93. 91.
Đuôi Loto
0 50.
1 31. 91. 41. 41. 21.
2 42.
3 93. 83.
4 04. 74. 54. 34.
5
6 16. 76.
7 07.
8
9 39. 79.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 21-03-2020
Gải Đ.Biệt 200391
Giải nhất 53219
Giải nhì 30167
Giải ba 18664 - 74938
Giải tư 38005 - 08938 - 61899 - 10916 - 07762 - 91241 - 33231
Giải năm 4449
Giải sáu 9912 - 6705 - 9612
Giải bảy 397
Giải tám 16
Đầu Loto
0 05. 05.
1 19. 16. 12. 12. 16.
2
3 38. 38. 31.
4 41. 49.
5
6 67. 64. 62.
7
8
9 99. 97. 91.
Đuôi Loto
0
1 41. 31. 91.
2 62. 12. 12.
3
4 64.
5 05. 05.
6 16. 16.
7 67. 97.
8 38. 38.
9 19. 99. 49.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 16-03-2020
Gải Đ.Biệt 237611
Giải nhất 17094
Giải nhì 99830
Giải ba 96915 - 61126
Giải tư 88760 - 22297 - 02264 - 28017 - 96473 - 38994 - 00797
Giải năm 6172
Giải sáu 5232 - 5715 - 1242
Giải bảy 605
Giải tám 16
Đầu Loto
0 05.
1 15. 17. 15. 16. 11.
2 26.
3 30. 32.
4 42.
5
6 60. 64.
7 73. 72.
8
9 94. 97. 94. 97.
Đuôi Loto
0 30. 60.
1 11.
2 72. 32. 42.
3 73.
4 94. 64. 94.
5 15. 15. 05.
6 26. 16.
7 97. 17. 97.
8
9


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 14-03-2020
Gải Đ.Biệt 025319
Giải nhất 07417
Giải nhì 79653
Giải ba 70139 - 09212
Giải tư 68733 - 35131 - 29362 - 33825 - 34706 - 66869 - 24632
Giải năm 4665
Giải sáu 1582 - 3759 - 0042
Giải bảy 216
Giải tám 67
Đầu Loto
0 06.
1 17. 12. 16. 19.
2 25.
3 39. 33. 31. 32.
4 42.
5 53. 59.
6 62. 69. 65. 67.
7
8 82.
9
Đuôi Loto
0
1 31.
2 12. 62. 32. 82. 42.
3 53. 33.
4
5 25. 65.
6 06. 16.
7 17. 67.
8
9 39. 69. 59. 19.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 09-03-2020
Gải Đ.Biệt 430062
Giải nhất 51830
Giải nhì 95667
Giải ba 85277 - 72073
Giải tư 47688 - 93836 - 40714 - 86494 - 43215 - 15270 - 38489
Giải năm 8851
Giải sáu 8643 - 0338 - 5811
Giải bảy 247
Giải tám 43
Đầu Loto
0
1 14. 15. 11.
2
3 30. 36. 38.
4 43. 47. 43.
5 51.
6 67. 62.
7 77. 73. 70.
8 88. 89.
9 94.
Đuôi Loto
0 30. 70.
1 51. 11.
2 62.
3 73. 43. 43.
4 14. 94.
5 15.
6 36.
7 67. 77. 47.
8 88. 38.
9 89.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 07-03-2020
Gải Đ.Biệt 231706
Giải nhất 57305
Giải nhì 66440
Giải ba 14574 - 40384
Giải tư 49979 - 84430 - 70206 - 73295 - 74253 - 93099 - 85912
Giải năm 1800
Giải sáu 8153 - 4240 - 6374
Giải bảy 060
Giải tám 51
Đầu Loto
0 05. 06. 00. 06.
1 12.
2
3 30.
4 40. 40.
5 53. 53. 51.
6 60.
7 74. 79. 74.
8 84.
9 95. 99.
Đuôi Loto
0 40. 30. 00. 40. 60.
1 51.
2 12.
3 53. 53.
4 74. 84. 74.
5 05. 95.
6 06. 06.
7
8
9 79. 99.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 02-03-2020
Gải Đ.Biệt 365329
Giải nhất 12833
Giải nhì 72124
Giải ba 93768 - 79400
Giải tư 30770 - 68261 - 99324 - 95099 - 07795 - 08524 - 93706
Giải năm 1923
Giải sáu 5123 - 9811 - 7398
Giải bảy 587
Giải tám 24
Đầu Loto
0 00. 06.
1 11.
2 24. 24. 24. 23. 23. 24. 29.
3 33.
4
5
6 68. 61.
7 70.
8 87.
9 99. 95. 98.
Đuôi Loto
0 00. 70.
1 61. 11.
2
3 33. 23. 23.
4 24. 24. 24. 24.
5 95.
6 06.
7 87.
8 68. 98.
9 99. 29.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 29-02-2020
Gải Đ.Biệt 049184
Giải nhất 79504
Giải nhì 32644
Giải ba 59399 - 51223
Giải tư 85321 - 20574 - 74197 - 02595 - 18091 - 93057 - 68803
Giải năm 8919
Giải sáu 5116 - 8602 - 3405
Giải bảy 325
Giải tám 19
Đầu Loto
0 04. 03. 02. 05.
1 19. 16. 19.
2 23. 21. 25.
3
4 44.
5 57.
6
7 74.
8 84.
9 99. 97. 95. 91.
Đuôi Loto
0
1 21. 91.
2 02.
3 23. 03.
4 04. 44. 74. 84.
5 95. 05. 25.
6 16.
7 97. 57.
8
9 99. 19. 19.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 24-02-2020
Gải Đ.Biệt 236092
Giải nhất 56723
Giải nhì 62946
Giải ba 25304 - 79854
Giải tư 49144 - 05313 - 01408 - 44501 - 61066 - 37072 - 36696
Giải năm 4888
Giải sáu 5390 - 7387 - 9914
Giải bảy 266
Giải tám 80
Đầu Loto
0 04. 08. 01.
1 13. 14.
2 23.
3
4 46. 44.
5 54.
6 66. 66.
7 72.
8 88. 87. 80.
9 96. 90. 92.
Đuôi Loto
0 90. 80.
1 01.
2 72. 92.
3 23. 13.
4 04. 54. 44. 14.
5
6 46. 66. 96. 66.
7 87.
8 08. 88.
9


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 22-02-2020
Gải Đ.Biệt 153601
Giải nhất 21032
Giải nhì 80851
Giải ba 28659 - 62610
Giải tư 88417 - 18689 - 95767 - 27946 - 54551 - 62402 - 59674
Giải năm 4290
Giải sáu 0514 - 8697 - 1514
Giải bảy 246
Giải tám 66
Đầu Loto
0 02. 01.
1 10. 17. 14. 14.
2
3 32.
4 46. 46.
5 51. 59. 51.
6 67. 66.
7 74.
8 89.
9 90. 97.
Đuôi Loto
0 10. 90.
1 51. 51. 01.
2 32. 02.
3
4 74. 14. 14.
5
6 46. 46. 66.
7 17. 67. 97.
8
9 59. 89.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 17-02-2020
Gải Đ.Biệt 814312
Giải nhất 55500
Giải nhì 43816
Giải ba 27061 - 09955
Giải tư 85378 - 83489 - 85028 - 92064 - 98945 - 19057 - 20813
Giải năm 8417
Giải sáu 5986 - 7862 - 3646
Giải bảy 305
Giải tám 19
Đầu Loto
0 00. 05.
1 16. 13. 17. 19. 12.
2 28.
3
4 45. 46.
5 55. 57.
6 61. 64. 62.
7 78.
8 89. 86.
9
Đuôi Loto
0 00.
1 61.
2 62. 12.
3 13.
4 64.
5 55. 45. 05.
6 16. 86. 46.
7 57. 17.
8 78. 28.
9 89. 19.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 15-02-2020
Gải Đ.Biệt 456041
Giải nhất 99768
Giải nhì 18306
Giải ba 77073 - 05366
Giải tư 99723 - 71819 - 76235 - 31957 - 48046 - 07711 - 35486
Giải năm 2288
Giải sáu 7732 - 8464 - 3357
Giải bảy 137
Giải tám 28
Đầu Loto
0 06.
1 19. 11.
2 23. 28.
3 35. 32. 37.
4 46. 41.
5 57. 57.
6 68. 66. 64.
7 73.
8 86. 88.
9
Đuôi Loto
0
1 11. 41.
2 32.
3 73. 23.
4 64.
5 35.
6 06. 66. 46. 86.
7 57. 57. 37.
8 68. 88. 28.
9 19.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 10-02-2020
Gải Đ.Biệt 566283
Giải nhất 21794
Giải nhì 87686
Giải ba 66721 - 46981
Giải tư 63808 - 39031 - 65310 - 53210 - 54296 - 55450 - 74425
Giải năm 8458
Giải sáu 6004 - 1352 - 5046
Giải bảy 981
Giải tám 11
Đầu Loto
0 08. 04.
1 10. 10. 11.
2 21. 25.
3 31.
4 46.
5 50. 58. 52.
6
7
8 86. 81. 81. 83.
9 94. 96.
Đuôi Loto
0 10. 10. 50.
1 21. 81. 31. 81. 11.
2 52.
3 83.
4 94. 04.
5 25.
6 86. 96. 46.
7
8 08. 58.
9


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 08-02-2020
Gải Đ.Biệt 958841
Giải nhất 36382
Giải nhì 14474
Giải ba 20663 - 97059
Giải tư 60762 - 95933 - 97946 - 58848 - 69822 - 76201 - 19688
Giải năm 9765
Giải sáu 0168 - 3011 - 2775
Giải bảy 376
Giải tám 48
Đầu Loto
0 01.
1 11.
2 22.
3 33.
4 46. 48. 48. 41.
5 59.
6 63. 62. 65. 68.
7 74. 75. 76.
8 82. 88.
9
Đuôi Loto
0
1 01. 11. 41.
2 82. 62. 22.
3 63. 33.
4 74.
5 65. 75.
6 46. 76.
7
8 48. 88. 68. 48.
9 59.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 03-02-2020
Gải Đ.Biệt 511050
Giải nhất 53454
Giải nhì 11077
Giải ba 61940 - 04817
Giải tư 04822 - 27312 - 56263 - 37482 - 23876 - 19155 - 12032
Giải năm 0515
Giải sáu 0049 - 0812 - 1172
Giải bảy 977
Giải tám 71
Đầu Loto
0
1 17. 12. 15. 12.
2 22.
3 32.
4 40. 49.
5 54. 55. 50.
6 63.
7 77. 76. 72. 77. 71.
8 82.
9
Đuôi Loto
0 40. 50.
1 71.
2 22. 12. 82. 32. 12. 72.
3 63.
4 54.
5 55. 15.
6 76.
7 77. 17. 77.
8
9 49.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 01-02-2020
Gải Đ.Biệt 959823
Giải nhất 01014
Giải nhì 58840
Giải ba 45847 - 52765
Giải tư 77894 - 72733 - 15488 - 28732 - 25430 - 44307 - 91531
Giải năm 1860
Giải sáu 4878 - 8599 - 5608
Giải bảy 723
Giải tám 57
Đầu Loto
0 07. 08.
1 14.
2 23. 23.
3 33. 32. 30. 31.
4 40. 47.
5 57.
6 65. 60.
7 78.
8 88.
9 94. 99.
Đuôi Loto
0 40. 30. 60.
1 31.
2 32.
3 33. 23. 23.
4 14. 94.
5 65.
6
7 47. 07. 57.
8 88. 78. 08.
9 99.


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai, 27-01-2020
Gải Đ.Biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba -
Giải tư - - - - - -
Giải năm
Giải sáu - -
Giải bảy
Giải tám
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Kết quả xổ số TP.HCM

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy, 25-01-2020
Gải Đ.Biệt 049989
Giải nhất 41334
Giải nhì 11277
Giải ba 73534 - 64628
Giải tư 70818 - 22693 - 87651 - 93340 - 12713 - 25409 - 57359
Giải năm 6432
Giải sáu 7993 - 5269 - 0663
Giải bảy 315
Giải tám 32
Đầu Loto
0 09.
1 18. 13. 15.
2 28.
3 34. 34. 32. 32.
4 40.
5 51. 59.
6 69. 63.
7 77.
8 89.
9 93. 93.
Đuôi Loto
0 40.
1 51.
2 32. 32.
3 93. 13. 93. 63.
4 34. 34.
5 15.
6
7 77.
8 28. 18.
9 09. 59. 69. 89.


Cầu 2 nháy 19-01-2021

Cầu Loto đẹp 19-01-2021

10,01 11,11 12,21 13,31 14,41 15,51 16,61 17,71 18,81 19,91 20,02 21,12 22,22 23,32 24,42 25,52 26,62 27,72 28,82 29,92 30,03 31,13 32,23 33,33 34,43 35,53 36,63 37,73 38,83 39,93 40,04 41,14 42,24 43,34 44,44 45,54 46,64 47,74 48,84 49,94 50,05 51,15 52,25 53,35 54,45 55,55 56,65 57,75 58,85 59,95 60,06 61,16 62,26 63,36 64,46 65,56 66,66 67,76 68,86 69,96 70,07 71,17 72,27 73,37 74,47 75,57 76,67 77,77 78,87 79,97 80,08 81,18 82,28 83,38 84,48 85,58 86,68 87,78 88,88 89,98 90,09 91,19 92,29 93,39 94,49 95,59