Từ ngày : Đến ngày :
Xem hướng dẫn
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai),
KH(Khánh Hoà), KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình),
QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi), QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế)


Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.

Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2015 đến nay

Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 16-01-2021
Gải Đ.Biệt 943293
Giải nhất 26109
Giải nhì 01849
Giải ba 63605 - 86436
Giải tư 94590 - 26673 - 57725 - 64287 - 72736 - 28542 - 42130
Giải năm 7676
Giải sáu 5861 - 0086 - 8917
Giải bảy 244
Giải tám 19
Đầu Loto
0 09. 05.
1 17. 19.
2 25.
3 36. 36. 30.
4 49. 42. 44.
5
6 61.
7 73. 76.
8 87. 86.
9 90. 93.
Đuôi Loto
0 90. 30.
1 61.
2 42.
3 73. 93.
4 44.
5 05. 25.
6 36. 36. 76. 86.
7 87. 17.
8
9 09. 49. 19.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 09-01-2021
Gải Đ.Biệt 872304
Giải nhất 32794
Giải nhì 68728
Giải ba 52111 - 54694
Giải tư 85462 - 85049 - 55677 - 68088 - 28917 - 79960 - 37252
Giải năm 6647
Giải sáu 6192 - 2364 - 0542
Giải bảy 777
Giải tám 99
Đầu Loto
0 04.
1 11. 17.
2 28.
3
4 49. 47. 42.
5 52.
6 62. 60. 64.
7 77. 77.
8 88.
9 94. 94. 92. 99.
Đuôi Loto
0 60.
1 11.
2 62. 52. 92. 42.
3
4 94. 94. 64. 04.
5
6
7 77. 17. 47. 77.
8 28. 88.
9 49. 99.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 02-01-2021
Gải Đ.Biệt 857942
Giải nhất 51473
Giải nhì 64309
Giải ba 37846 - 74806
Giải tư 18291 - 36183 - 72835 - 36249 - 80371 - 18388 - 06709
Giải năm 6010
Giải sáu 8935 - 9924 - 6247
Giải bảy 595
Giải tám 91
Đầu Loto
0 09. 06. 09.
1 10.
2 24.
3 35. 35.
4 46. 49. 47. 42.
5
6
7 73. 71.
8 83. 88.
9 91. 95. 91.
Đuôi Loto
0 10.
1 91. 71. 91.
2 42.
3 73. 83.
4 24.
5 35. 35. 95.
6 46. 06.
7 47.
8 88.
9 09. 49. 09.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 26-12-2020
Gải Đ.Biệt 315906
Giải nhất 00813
Giải nhì 81864
Giải ba 34487 - 91646
Giải tư 47714 - 45217 - 08766 - 66140 - 27301 - 90101 - 21332
Giải năm 0987
Giải sáu 3898 - 1311 - 1172
Giải bảy 112
Giải tám 63
Đầu Loto
0 01. 01. 06.
1 13. 14. 17. 11. 12.
2
3 32.
4 46. 40.
5
6 64. 66. 63.
7 72.
8 87. 87.
9 98.
Đuôi Loto
0 40.
1 01. 01. 11.
2 32. 72. 12.
3 13. 63.
4 64. 14.
5
6 46. 66. 06.
7 87. 17. 87.
8 98.
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 19-12-2020
Gải Đ.Biệt 719126
Giải nhất 06096
Giải nhì 89348
Giải ba 98715 - 79941
Giải tư 08393 - 71297 - 42385 - 57071 - 97864 - 17166 - 73268
Giải năm 1992
Giải sáu 9104 - 6934 - 1886
Giải bảy 946
Giải tám 59
Đầu Loto
0 04.
1 15.
2 26.
3 34.
4 48. 41. 46.
5 59.
6 64. 66. 68.
7 71.
8 85. 86.
9 96. 93. 97. 92.
Đuôi Loto
0
1 41. 71.
2 92.
3 93.
4 64. 04. 34.
5 15. 85.
6 96. 66. 86. 46. 26.
7 97.
8 48. 68.
9 59.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 12-12-2020
Gải Đ.Biệt 826349
Giải nhất 85918
Giải nhì 66286
Giải ba 44475 - 06054
Giải tư 58977 - 95917 - 45029 - 22084 - 42305 - 11254 - 47015
Giải năm 7805
Giải sáu 6266 - 9780 - 3874
Giải bảy 171
Giải tám 47
Đầu Loto
0 05. 05.
1 18. 17. 15.
2 29.
3
4 47. 49.
5 54. 54.
6 66.
7 75. 77. 74. 71.
8 86. 84. 80.
9
Đuôi Loto
0 80.
1 71.
2
3
4 54. 84. 54. 74.
5 75. 05. 15. 05.
6 86. 66.
7 77. 17. 47.
8 18.
9 29. 49.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 05-12-2020
Gải Đ.Biệt 885163
Giải nhất 44224
Giải nhì 01388
Giải ba 87877 - 05159
Giải tư 32725 - 20679 - 97862 - 34092 - 73340 - 57618 - 23784
Giải năm 4237
Giải sáu 9933 - 2612 - 5823
Giải bảy 360
Giải tám 53
Đầu Loto
0
1 18. 12.
2 24. 25. 23.
3 37. 33.
4 40.
5 59. 53.
6 62. 60. 63.
7 77. 79.
8 88. 84.
9 92.
Đuôi Loto
0 40. 60.
1
2 62. 92. 12.
3 33. 23. 53. 63.
4 24. 84.
5 25.
6
7 77. 37.
8 88. 18.
9 59. 79.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 28-11-2020
Gải Đ.Biệt 868268
Giải nhất 95672
Giải nhì 41648
Giải ba 05398 - 11313
Giải tư 39190 - 36067 - 49374 - 12680 - 32697 - 22043 - 22539
Giải năm 5712
Giải sáu 6275 - 1821 - 4018
Giải bảy 793
Giải tám 72
Đầu Loto
0
1 13. 12. 18.
2 21.
3 39.
4 48. 43.
5
6 67. 68.
7 72. 74. 75. 72.
8 80.
9 98. 90. 97. 93.
Đuôi Loto
0 90. 80.
1 21.
2 72. 12. 72.
3 13. 43. 93.
4 74.
5 75.
6
7 67. 97.
8 48. 98. 18. 68.
9 39.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 21-11-2020
Gải Đ.Biệt 846977
Giải nhất 38200
Giải nhì 85158
Giải ba 12741 - 73195
Giải tư 07389 - 66486 - 05310 - 89282 - 51183 - 96373 - 77183
Giải năm 0307
Giải sáu 9637 - 0472 - 4764
Giải bảy 228
Giải tám 54
Đầu Loto
0 00. 07.
1 10.
2 28.
3 37.
4 41.
5 58. 54.
6 64.
7 73. 72. 77.
8 89. 86. 82. 83. 83.
9 95.
Đuôi Loto
0 00. 10.
1 41.
2 82. 72.
3 83. 73. 83.
4 64. 54.
5 95.
6 86.
7 07. 37. 77.
8 58. 28.
9 89.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 14-11-2020
Gải Đ.Biệt 499992
Giải nhất 71926
Giải nhì 92901
Giải ba 67832 - 34347
Giải tư 44240 - 99592 - 21782 - 52560 - 83982 - 39214 - 95550
Giải năm 5952
Giải sáu 7988 - 3950 - 9126
Giải bảy 865
Giải tám 38
Đầu Loto
0 01.
1 14.
2 26. 26.
3 32. 38.
4 47. 40.
5 50. 52. 50.
6 60. 65.
7
8 82. 82. 88.
9 92. 92.
Đuôi Loto
0 40. 60. 50. 50.
1 01.
2 32. 92. 82. 82. 52. 92.
3
4 14.
5 65.
6 26. 26.
7 47.
8 88. 38.
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 07-11-2020
Gải Đ.Biệt 090456
Giải nhất 12884
Giải nhì 67439
Giải ba 49333 - 75598
Giải tư 02114 - 14474 - 08211 - 32864 - 38729 - 86447 - 26862
Giải năm 8837
Giải sáu 4045 - 0486 - 1669
Giải bảy 203
Giải tám 80
Đầu Loto
0 03.
1 14. 11.
2 29.
3 39. 33. 37.
4 47. 45.
5 56.
6 64. 62. 69.
7 74.
8 84. 86. 80.
9 98.
Đuôi Loto
0 80.
1 11.
2 62.
3 33. 03.
4 84. 14. 74. 64.
5 45.
6 86. 56.
7 47. 37.
8 98.
9 39. 29. 69.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 31-10-2020
Gải Đ.Biệt 411083
Giải nhất 58066
Giải nhì 56633
Giải ba 33425 - 71237
Giải tư 52228 - 64249 - 73940 - 02809 - 16841 - 68839 - 61215
Giải năm 2032
Giải sáu 3889 - 2382 - 0369
Giải bảy 480
Giải tám 19
Đầu Loto
0 09.
1 15. 19.
2 25. 28.
3 33. 37. 39. 32.
4 49. 40. 41.
5
6 66. 69.
7
8 89. 82. 80. 83.
9
Đuôi Loto
0 40. 80.
1 41.
2 32. 82.
3 33. 83.
4
5 25. 15.
6 66.
7 37.
8 28.
9 49. 09. 39. 89. 69. 19.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 24-10-2020
Gải Đ.Biệt 696100
Giải nhất 67334
Giải nhì 72115
Giải ba 85993 - 44524
Giải tư 57815 - 57526 - 77938 - 67845 - 84839 - 27732 - 15703
Giải năm 9189
Giải sáu 4112 - 1755 - 2174
Giải bảy 872
Giải tám 05
Đầu Loto
0 03. 05. 00.
1 15. 15. 12.
2 24. 26.
3 34. 38. 39. 32.
4 45.
5 55.
6
7 74. 72.
8 89.
9 93.
Đuôi Loto
0 00.
1
2 32. 12. 72.
3 93. 03.
4 34. 24. 74.
5 15. 15. 45. 55. 05.
6 26.
7
8 38.
9 39. 89.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 17-10-2020
Gải Đ.Biệt 953080
Giải nhất 63446
Giải nhì 46695
Giải ba 94723 - 69852
Giải tư 14751 - 15948 - 53751 - 31988 - 98216 - 87052 - 53719
Giải năm 0037
Giải sáu 4314 - 2819 - 4923
Giải bảy 313
Giải tám 66
Đầu Loto
0
1 16. 19. 14. 19. 13.
2 23. 23.
3 37.
4 46. 48.
5 52. 51. 51. 52.
6 66.
7
8 88. 80.
9 95.
Đuôi Loto
0 80.
1 51. 51.
2 52. 52.
3 23. 23. 13.
4 14.
5 95.
6 46. 16. 66.
7 37.
8 48. 88.
9 19. 19.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 10-10-2020
Gải Đ.Biệt 926185
Giải nhất 53666
Giải nhì 19889
Giải ba 73893 - 75155
Giải tư 43219 - 70616 - 43110 - 73306 - 14582 - 93870 - 76209
Giải năm 6673
Giải sáu 4661 - 7966 - 3611
Giải bảy 937
Giải tám 49
Đầu Loto
0 06. 09.
1 19. 16. 10. 11.
2
3 37.
4 49.
5 55.
6 66. 61. 66.
7 70. 73.
8 89. 82. 85.
9 93.
Đuôi Loto
0 10. 70.
1 61. 11.
2 82.
3 93. 73.
4
5 55. 85.
6 66. 16. 06. 66.
7 37.
8
9 89. 19. 09. 49.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 03-10-2020
Gải Đ.Biệt 456776
Giải nhất 51143
Giải nhì 53959
Giải ba 44668 - 86379
Giải tư 70579 - 27998 - 91612 - 38715 - 74509 - 50969 - 13395
Giải năm 7000
Giải sáu 9738 - 4189 - 6049
Giải bảy 223
Giải tám 05
Đầu Loto
0 09. 00. 05.
1 12. 15.
2 23.
3 38.
4 43. 49.
5 59.
6 68. 69.
7 79. 79. 76.
8 89.
9 98. 95.
Đuôi Loto
0 00.
1
2 12.
3 43. 23.
4
5 15. 95. 05.
6 76.
7
8 68. 98. 38.
9 59. 79. 79. 09. 69. 89. 49.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 26-09-2020
Gải Đ.Biệt 386023
Giải nhất 13066
Giải nhì 99709
Giải ba 31334 - 96881
Giải tư 64043 - 34576 - 06873 - 43469 - 97731 - 85050 - 80520
Giải năm 0965
Giải sáu 3582 - 7710 - 0570
Giải bảy 119
Giải tám 39
Đầu Loto
0 09.
1 10. 19.
2 20. 23.
3 34. 31. 39.
4 43.
5 50.
6 66. 69. 65.
7 76. 73. 70.
8 81. 82.
9
Đuôi Loto
0 50. 20. 10. 70.
1 81. 31.
2 82.
3 43. 73. 23.
4 34.
5 65.
6 66. 76.
7
8
9 09. 69. 19. 39.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 19-09-2020
Gải Đ.Biệt 140838
Giải nhất 77314
Giải nhì 49032
Giải ba 09984 - 64803
Giải tư 55787 - 94593 - 24384 - 49140 - 46240 - 28459 - 70554
Giải năm 6288
Giải sáu 4874 - 7404 - 5707
Giải bảy 378
Giải tám 43
Đầu Loto
0 03. 04. 07.
1 14.
2
3 32. 38.
4 40. 40. 43.
5 59. 54.
6
7 74. 78.
8 84. 87. 84. 88.
9 93.
Đuôi Loto
0 40. 40.
1
2 32.
3 03. 93. 43.
4 14. 84. 84. 54. 74. 04.
5
6
7 87. 07.
8 88. 78. 38.
9 59.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 12-09-2020
Gải Đ.Biệt 074741
Giải nhất 94908
Giải nhì 52491
Giải ba 89718 - 14246
Giải tư 23210 - 57202 - 13391 - 43551 - 21310 - 01781 - 08929
Giải năm 6946
Giải sáu 1557 - 4903 - 4510
Giải bảy 983
Giải tám 99
Đầu Loto
0 08. 02. 03.
1 18. 10. 10. 10.
2 29.
3
4 46. 46. 41.
5 51. 57.
6
7
8 81. 83.
9 91. 91. 99.
Đuôi Loto
0 10. 10. 10.
1 91. 91. 51. 81. 41.
2 02.
3 03. 83.
4
5
6 46. 46.
7 57.
8 08. 18.
9 29. 99.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 05-09-2020
Gải Đ.Biệt 403077
Giải nhất 33983
Giải nhì 39556
Giải ba 83057 - 52231
Giải tư 52998 - 65042 - 81470 - 71278 - 43054 - 02572 - 35208
Giải năm 2263
Giải sáu 6131 - 6734 - 9075
Giải bảy 821
Giải tám 61
Đầu Loto
0 08.
1
2 21.
3 31. 31. 34.
4 42.
5 56. 57. 54.
6 63. 61.
7 70. 78. 72. 75. 77.
8 83.
9 98.
Đuôi Loto
0 70.
1 31. 31. 21. 61.
2 42. 72.
3 83. 63.
4 54. 34.
5 75.
6 56.
7 57. 77.
8 98. 78. 08.
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 29-08-2020
Gải Đ.Biệt 495711
Giải nhất 59430
Giải nhì 64838
Giải ba 34037 - 61080
Giải tư 17535 - 56298 - 96017 - 11899 - 47080 - 56307 - 64134
Giải năm 4515
Giải sáu 9639 - 9944 - 4384
Giải bảy 623
Giải tám 58
Đầu Loto
0 07.
1 17. 15. 11.
2 23.
3 30. 38. 37. 35. 34. 39.
4 44.
5 58.
6
7
8 80. 80. 84.
9 98. 99.
Đuôi Loto
0 30. 80. 80.
1 11.
2
3 23.
4 34. 44. 84.
5 35. 15.
6
7 37. 17. 07.
8 38. 98. 58.
9 99. 39.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 22-08-2020
Gải Đ.Biệt 037307
Giải nhất 55850
Giải nhì 37330
Giải ba 23515 - 96089
Giải tư 35575 - 60813 - 95331 - 11221 - 75634 - 03307 - 86174
Giải năm 6644
Giải sáu 2225 - 7359 - 4455
Giải bảy 407
Giải tám 57
Đầu Loto
0 07. 07. 07.
1 15. 13.
2 21. 25.
3 30. 31. 34.
4 44.
5 50. 59. 55. 57.
6
7 75. 74.
8 89.
9
Đuôi Loto
0 50. 30.
1 31. 21.
2
3 13.
4 34. 74. 44.
5 15. 75. 25. 55.
6
7 07. 07. 57. 07.
8
9 89. 59.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 15-08-2020
Gải Đ.Biệt 987452
Giải nhất 40236
Giải nhì 81556
Giải ba 01026 - 17356
Giải tư 71630 - 43194 - 31279 - 99236 - 53559 - 48470 - 47400
Giải năm 3232
Giải sáu 2440 - 8108 - 7547
Giải bảy 576
Giải tám 54
Đầu Loto
0 00. 08.
1
2 26.
3 36. 30. 36. 32.
4 40. 47.
5 56. 56. 59. 54. 52.
6
7 79. 70. 76.
8
9 94.
Đuôi Loto
0 30. 70. 00. 40.
1
2 32. 52.
3
4 94. 54.
5
6 36. 56. 26. 56. 36. 76.
7 47.
8 08.
9 79. 59.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 08-08-2020
Gải Đ.Biệt 016452
Giải nhất 59050
Giải nhì 55386
Giải ba 22493 - 50268
Giải tư 26805 - 13498 - 81190 - 71532 - 50967 - 55018 - 69788
Giải năm 8060
Giải sáu 2892 - 2495 - 8213
Giải bảy 711
Giải tám 69
Đầu Loto
0 05.
1 18. 13. 11.
2
3 32.
4
5 50. 52.
6 68. 67. 60. 69.
7
8 86. 88.
9 93. 98. 90. 92. 95.
Đuôi Loto
0 50. 90. 60.
1 11.
2 32. 92. 52.
3 93. 13.
4
5 05. 95.
6 86.
7 67.
8 68. 98. 18. 88.
9 69.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 01-08-2020
Gải Đ.Biệt 418922
Giải nhất 84217
Giải nhì 87544
Giải ba 87216 - 81879
Giải tư 34443 - 16618 - 73277 - 09756 - 99285 - 46557 - 17644
Giải năm 6352
Giải sáu 3737 - 3866 - 9910
Giải bảy 433
Giải tám 67
Đầu Loto
0
1 17. 16. 18. 10.
2 22.
3 37. 33.
4 44. 43. 44.
5 56. 57. 52.
6 66. 67.
7 79. 77.
8 85.
9
Đuôi Loto
0 10.
1
2 52. 22.
3 43. 33.
4 44. 44.
5 85.
6 16. 56. 66.
7 17. 77. 57. 37. 67.
8 18.
9 79.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 25-07-2020
Gải Đ.Biệt 541136
Giải nhất 62570
Giải nhì 57969
Giải ba 05155 - 20628
Giải tư 51314 - 87138 - 29125 - 85373 - 17422 - 70348 - 73812
Giải năm 7492
Giải sáu 6731 - 4710 - 8156
Giải bảy 488
Giải tám 12
Đầu Loto
0
1 14. 12. 10. 12.
2 28. 25. 22.
3 38. 31. 36.
4 48.
5 55. 56.
6 69.
7 70. 73.
8 88.
9 92.
Đuôi Loto
0 70. 10.
1 31.
2 22. 12. 92. 12.
3 73.
4 14.
5 55. 25.
6 56. 36.
7
8 28. 38. 48. 88.
9 69.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 18-07-2020
Gải Đ.Biệt 872546
Giải nhất 63376
Giải nhì 49186
Giải ba 30407 - 91761
Giải tư 78158 - 35409 - 64166 - 27846 - 49754 - 52714 - 49599
Giải năm 8713
Giải sáu 8095 - 1358 - 4860
Giải bảy 475
Giải tám 34
Đầu Loto
0 07. 09.
1 14. 13.
2
3 34.
4 46. 46.
5 58. 54. 58.
6 61. 66. 60.
7 76. 75.
8 86.
9 99. 95.
Đuôi Loto
0 60.
1 61.
2
3 13.
4 54. 14. 34.
5 95. 75.
6 76. 86. 66. 46. 46.
7 07.
8 58. 58.
9 09. 99.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 11-07-2020
Gải Đ.Biệt 854874
Giải nhất 56704
Giải nhì 56432
Giải ba 19119 - 78064
Giải tư 56406 - 28704 - 84434 - 90620 - 30520 - 33788 - 94275
Giải năm 5115
Giải sáu 1149 - 0756 - 6928
Giải bảy 174
Giải tám 85
Đầu Loto
0 04. 06. 04.
1 19. 15.
2 20. 20. 28.
3 32. 34.
4 49.
5 56.
6 64.
7 75. 74. 74.
8 88. 85.
9
Đuôi Loto
0 20. 20.
1
2 32.
3
4 04. 64. 04. 34. 74. 74.
5 75. 15. 85.
6 06. 56.
7
8 88. 28.
9 19. 49.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 04-07-2020
Gải Đ.Biệt 041602
Giải nhất 85439
Giải nhì 02416
Giải ba 62257 - 07917
Giải tư 95651 - 92578 - 13895 - 54480 - 51593 - 25698 - 25935
Giải năm 2350
Giải sáu 1344 - 4053 - 8062
Giải bảy 747
Giải tám 01
Đầu Loto
0 01. 02.
1 16. 17.
2
3 39. 35.
4 44. 47.
5 57. 51. 50. 53.
6 62.
7 78.
8 80.
9 95. 93. 98.
Đuôi Loto
0 80. 50.
1 51. 01.
2 62. 02.
3 93. 53.
4 44.
5 95. 35.
6 16.
7 57. 17. 47.
8 78. 98.
9 39.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 27-06-2020
Gải Đ.Biệt 507386
Giải nhất 56779
Giải nhì 75288
Giải ba 43073 - 79158
Giải tư 33082 - 57761 - 32295 - 00604 - 93795 - 21534 - 79554
Giải năm 8542
Giải sáu 3712 - 4924 - 6783
Giải bảy 605
Giải tám 36
Đầu Loto
0 04. 05.
1 12.
2 24.
3 34. 36.
4 42.
5 58. 54.
6 61.
7 79. 73.
8 88. 82. 83. 86.
9 95. 95.
Đuôi Loto
0
1 61.
2 82. 42. 12.
3 73. 83.
4 04. 34. 54. 24.
5 95. 95. 05.
6 36. 86.
7
8 88. 58.
9 79.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 20-06-2020
Gải Đ.Biệt 940304
Giải nhất 42297
Giải nhì 94329
Giải ba 99187 - 83819
Giải tư 51983 - 81386 - 44772 - 81170 - 46370 - 60464 - 28681
Giải năm 3992
Giải sáu 2169 - 5325 - 7238
Giải bảy 774
Giải tám 14
Đầu Loto
0 04.
1 19. 14.
2 29. 25.
3 38.
4
5
6 64. 69.
7 72. 70. 70. 74.
8 87. 83. 86. 81.
9 97. 92.
Đuôi Loto
0 70. 70.
1 81.
2 72. 92.
3 83.
4 64. 74. 14. 04.
5 25.
6 86.
7 97. 87.
8 38.
9 29. 19. 69.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 13-06-2020
Gải Đ.Biệt 693047
Giải nhất 96179
Giải nhì 54684
Giải ba 34286 - 08561
Giải tư 16513 - 66940 - 55042 - 58310 - 05870 - 26817 - 31444
Giải năm 9058
Giải sáu 0338 - 8631 - 5798
Giải bảy 952
Giải tám 71
Đầu Loto
0
1 13. 10. 17.
2
3 38. 31.
4 40. 42. 44. 47.
5 58. 52.
6 61.
7 79. 70. 71.
8 84. 86.
9 98.
Đuôi Loto
0 40. 10. 70.
1 61. 31. 71.
2 42. 52.
3 13.
4 84. 44.
5
6 86.
7 17. 47.
8 58. 38. 98.
9 79.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 06-06-2020
Gải Đ.Biệt 576455
Giải nhất 08083
Giải nhì 97620
Giải ba 29917 - 48065
Giải tư 79861 - 18858 - 60412 - 28725 - 38714 - 10912 - 91945
Giải năm 6025
Giải sáu 0978 - 0485 - 7082
Giải bảy 282
Giải tám 38
Đầu Loto
0
1 17. 12. 14. 12.
2 20. 25. 25.
3 38.
4 45.
5 58. 55.
6 65. 61.
7 78.
8 83. 85. 82. 82.
9
Đuôi Loto
0 20.
1 61.
2 12. 12. 82. 82.
3 83.
4 14.
5 65. 25. 45. 25. 85. 55.
6
7 17.
8 58. 78. 38.
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 30-05-2020
Gải Đ.Biệt 448245
Giải nhất 94440
Giải nhì 92412
Giải ba 06353 - 49012
Giải tư 18237 - 69053 - 38058 - 70245 - 01983 - 96953 - 74635
Giải năm 0910
Giải sáu 5215 - 1953 - 2933
Giải bảy 336
Giải tám 17
Đầu Loto
0
1 12. 12. 10. 15. 17.
2
3 37. 35. 33. 36.
4 40. 45. 45.
5 53. 53. 58. 53. 53.
6
7
8 83.
9
Đuôi Loto
0 40. 10.
1
2 12. 12.
3 53. 53. 83. 53. 53. 33.
4
5 45. 35. 15. 45.
6 36.
7 37. 17.
8 58.
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 23-05-2020
Gải Đ.Biệt 351737
Giải nhất 01411
Giải nhì 10735
Giải ba 16204 - 24048
Giải tư 94084 - 40197 - 86672 - 39244 - 36350 - 80293 - 52032
Giải năm 8467
Giải sáu 7400 - 1268 - 9222
Giải bảy 984
Giải tám 74
Đầu Loto
0 04. 00.
1 11.
2 22.
3 35. 32. 37.
4 48. 44.
5 50.
6 67. 68.
7 72. 74.
8 84. 84.
9 97. 93.
Đuôi Loto
0 50. 00.
1 11.
2 72. 32. 22.
3 93.
4 04. 84. 44. 84. 74.
5 35.
6
7 97. 67. 37.
8 48. 68.
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 16-05-2020
Gải Đ.Biệt 562668
Giải nhất 74938
Giải nhì 85470
Giải ba 20303 - 03682
Giải tư 64077 - 02438 - 98199 - 14782 - 90462 - 97719 - 87528
Giải năm 5475
Giải sáu 7092 - 9963 - 4138
Giải bảy 759
Giải tám 84
Đầu Loto
0 03.
1 19.
2 28.
3 38. 38. 38.
4
5 59.
6 62. 63. 68.
7 70. 77. 75.
8 82. 82. 84.
9 99. 92.
Đuôi Loto
0 70.
1
2 82. 82. 62. 92.
3 03. 63.
4 84.
5 75.
6
7 77.
8 38. 38. 28. 38. 68.
9 99. 19. 59.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 09-05-2020
Gải Đ.Biệt 143843
Giải nhất 42180
Giải nhì 06381
Giải ba 60761 - 45726
Giải tư 97760 - 68876 - 18022 - 90915 - 17646 - 41917 - 25028
Giải năm 6514
Giải sáu 0782 - 6341 - 9515
Giải bảy 830
Giải tám 93
Đầu Loto
0
1 15. 17. 14. 15.
2 26. 22. 28.
3 30.
4 46. 41. 43.
5
6 61. 60.
7 76.
8 80. 81. 82.
9 93.
Đuôi Loto
0 80. 60. 30.
1 81. 61. 41.
2 22. 82.
3 93. 43.
4 14.
5 15. 15.
6 26. 76. 46.
7 17.
8 28.
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 02-05-2020
Gải Đ.Biệt 090724
Giải nhất 71510
Giải nhì 28309
Giải ba 66819 - 79745
Giải tư 71236 - 10163 - 37533 - 98249 - 64790 - 22898 - 21394
Giải năm 0282
Giải sáu 3871 - 9185 - 5099
Giải bảy 010
Giải tám 92
Đầu Loto
0 09.
1 10. 19. 10.
2 24.
3 36. 33.
4 45. 49.
5
6 63.
7 71.
8 82. 85.
9 90. 98. 94. 99. 92.
Đuôi Loto
0 10. 90. 10.
1 71.
2 82. 92.
3 63. 33.
4 94. 24.
5 45. 85.
6 36.
7
8 98.
9 09. 19. 49. 99.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 28-03-2020
Gải Đ.Biệt 851421
Giải nhất 42744
Giải nhì 05296
Giải ba 30223 - 40482
Giải tư 61085 - 20807 - 13065 - 61853 - 24490 - 03472 - 53450
Giải năm 8795
Giải sáu 5069 - 9154 - 5565
Giải bảy 283
Giải tám 79
Đầu Loto
0 07.
1
2 23. 21.
3
4 44.
5 53. 50. 54.
6 65. 69. 65.
7 72. 79.
8 82. 85. 83.
9 96. 90. 95.
Đuôi Loto
0 90. 50.
1 21.
2 82. 72.
3 23. 53. 83.
4 44. 54.
5 85. 65. 95. 65.
6 96.
7 07.
8
9 69. 79.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 21-03-2020
Gải Đ.Biệt 555859
Giải nhất 32084
Giải nhì 45038
Giải ba 63354 - 41557
Giải tư 10233 - 73285 - 12976 - 26223 - 88272 - 24581 - 58775
Giải năm 5973
Giải sáu 2936 - 2840 - 8957
Giải bảy 650
Giải tám 61
Đầu Loto
0
1
2 23.
3 38. 33. 36.
4 40.
5 54. 57. 57. 50. 59.
6 61.
7 76. 72. 75. 73.
8 84. 85. 81.
9
Đuôi Loto
0 40. 50.
1 81. 61.
2 72.
3 33. 23. 73.
4 84. 54.
5 85. 75.
6 76. 36.
7 57. 57.
8 38.
9 59.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 14-03-2020
Gải Đ.Biệt 171795
Giải nhất 51063
Giải nhì 04110
Giải ba 11224 - 77528
Giải tư 12866 - 91655 - 53759 - 69174 - 15854 - 69441 - 35654
Giải năm 0534
Giải sáu 1991 - 0730 - 7660
Giải bảy 098
Giải tám 90
Đầu Loto
0
1 10.
2 24. 28.
3 34. 30.
4 41.
5 55. 59. 54. 54.
6 63. 66. 60.
7 74.
8
9 91. 98. 90. 95.
Đuôi Loto
0 10. 30. 60. 90.
1 41. 91.
2
3 63.
4 24. 74. 54. 54. 34.
5 55. 95.
6 66.
7
8 28. 98.
9 59.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 07-03-2020
Gải Đ.Biệt 630929
Giải nhất 19930
Giải nhì 01075
Giải ba 47005 - 63378
Giải tư 96207 - 44696 - 61743 - 69468 - 00714 - 29260 - 45357
Giải năm 8949
Giải sáu 9910 - 2473 - 5672
Giải bảy 630
Giải tám 30
Đầu Loto
0 05. 07.
1 14. 10.
2 29.
3 30. 30. 30.
4 43. 49.
5 57.
6 68. 60.
7 75. 78. 73. 72.
8
9 96.
Đuôi Loto
0 30. 60. 10. 30. 30.
1
2 72.
3 43. 73.
4 14.
5 75. 05.
6 96.
7 07. 57.
8 78. 68.
9 49. 29.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 29-02-2020
Gải Đ.Biệt 271998
Giải nhất 66386
Giải nhì 09945
Giải ba 93981 - 02248
Giải tư 04953 - 95425 - 45994 - 76283 - 16714 - 80536 - 73864
Giải năm 9762
Giải sáu 6343 - 3927 - 1576
Giải bảy 703
Giải tám 70
Đầu Loto
0 03.
1 14.
2 25. 27.
3 36.
4 45. 48. 43.
5 53.
6 64. 62.
7 76. 70.
8 86. 81. 83.
9 94. 98.
Đuôi Loto
0 70.
1 81.
2 62.
3 53. 83. 43. 03.
4 94. 14. 64.
5 45. 25.
6 86. 36. 76.
7 27.
8 48. 98.
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 22-02-2020
Gải Đ.Biệt 936904
Giải nhất 18219
Giải nhì 35052
Giải ba 30797 - 26526
Giải tư 36321 - 40607 - 53788 - 90092 - 86483 - 01878 - 90290
Giải năm 1009
Giải sáu 9077 - 5598 - 5238
Giải bảy 726
Giải tám 01
Đầu Loto
0 07. 09. 01. 04.
1 19.
2 26. 21. 26.
3 38.
4
5 52.
6
7 78. 77.
8 88. 83.
9 97. 92. 90. 98.
Đuôi Loto
0 90.
1 21. 01.
2 52. 92.
3 83.
4 04.
5
6 26. 26.
7 97. 07. 77.
8 88. 78. 98. 38.
9 19. 09.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 15-02-2020
Gải Đ.Biệt 895715
Giải nhất 81495
Giải nhì 89340
Giải ba 13537 - 04694
Giải tư 92300 - 72081 - 81144 - 17875 - 71379 - 19259 - 77757
Giải năm 3661
Giải sáu 4767 - 8010 - 8845
Giải bảy 977
Giải tám 05
Đầu Loto
0 00. 05.
1 10. 15.
2
3 37.
4 40. 44. 45.
5 59. 57.
6 61. 67.
7 75. 79. 77.
8 81.
9 95. 94.
Đuôi Loto
0 40. 00. 10.
1 81. 61.
2
3
4 94. 44.
5 95. 75. 45. 05. 15.
6
7 37. 57. 67. 77.
8
9 79. 59.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 08-02-2020
Gải Đ.Biệt 935804
Giải nhất 56350
Giải nhì 16833
Giải ba 57191 - 58535
Giải tư 51553 - 13026 - 51497 - 31781 - 19916 - 44992 - 49740
Giải năm 6157
Giải sáu 0373 - 7327 - 5556
Giải bảy 135
Giải tám 37
Đầu Loto
0 04.
1 16.
2 26. 27.
3 33. 35. 35. 37.
4 40.
5 50. 53. 57. 56.
6
7 73.
8 81.
9 91. 97. 92.
Đuôi Loto
0 50. 40.
1 91. 81.
2 92.
3 33. 53. 73.
4 04.
5 35. 35.
6 26. 16. 56.
7 97. 57. 27. 37.
8
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 01-02-2020
Gải Đ.Biệt 808540
Giải nhất 92870
Giải nhì 45928
Giải ba 52612 - 38652
Giải tư 51761 - 14738 - 20229 - 64942 - 73986 - 53997 - 03025
Giải năm 0071
Giải sáu 9748 - 8799 - 4057
Giải bảy 908
Giải tám 92
Đầu Loto
0 08.
1 12.
2 28. 29. 25.
3 38.
4 42. 48. 40.
5 52. 57.
6 61.
7 70. 71.
8 86.
9 97. 99. 92.
Đuôi Loto
0 70. 40.
1 61. 71.
2 12. 52. 42. 92.
3
4
5 25.
6 86.
7 97. 57.
8 28. 38. 48. 08.
9 29. 99.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 25-01-2020
Gải Đ.Biệt 355861
Giải nhất 14666
Giải nhì 87459
Giải ba 67546 - 14076
Giải tư 38188 - 49905 - 79407 - 96268 - 87528 - 37764 - 96831
Giải năm 4460
Giải sáu 5332 - 3501 - 4244
Giải bảy 305
Giải tám 62
Đầu Loto
0 05. 07. 01. 05.
1
2 28.
3 31. 32.
4 46. 44.
5 59.
6 66. 68. 64. 60. 62. 61.
7 76.
8 88.
9
Đuôi Loto
0 60.
1 31. 01. 61.
2 32. 62.
3
4 64. 44.
5 05. 05.
6 66. 46. 76.
7 07.
8 88. 68. 28.
9 59.


Cầu 2 nháy 19-01-2021

Cầu Loto đẹp 19-01-2021

10,01 11,11 12,21 13,31 14,41 15,51 16,61 17,71 18,81 19,91 20,02 21,12 22,22 23,32 24,42 25,52 26,62 27,72 28,82 29,92 30,03 31,13 32,23 33,33 34,43 35,53 36,63 37,73 38,83 39,93 40,04 41,14 42,24 43,34 44,44 45,54 46,64 47,74

Cầu đặc biệt đẹp ngày 19-01-2021

© 2016 ® Soikqxs.com ™                Liên hệ, góp ý: Soikqxs01@gmail.com

TAG: xổ số miền nam , xổ số miền bắc , xổ số miền trung , kết quả xổ số , soi cầu , kqxs , soi cau , xoso , soi cầu kqxs , trực tiếp kqxs mien bac , trực tiếp kqxs mien nam , trực tiếp kqxs miền trung , soi cau xo so , soi cầu lo de , soi cau lo de mb , giải mã giấc mơ , sổ mơ lô đề miền bắc , dự đoán lô đề , du doan lo to , du doan kqxs , Kinh dịch dự đoán xổ số , du doan lo de hom nay , kinh nghiệm lô đề , thong ke xo so , thong ke lo de , Bảng kết quả lô đề , soi cau lo chinh xac , soi cau lo de chuan , soi cau lo xien , soi cau lo bach thu , soi cau dac biet , soi cau mien bac , lo de mien bac , soi cau mien trung , soi cau mien nam , chu ky lo de , chu ky xo so , cách chơi lô đề mb , xskt , kqxs mb , ket qua xsmb , , xsmn , xsmt , kqxs mt , kqxs mn , , du doan giai dac biet , thong ke bac nho , du doan dau duoi , kqxs hôm nay , soi cau xs , soi cau mien phi , soi cau may man , dien dan soi cau