Từ ngày : Đến ngày :
Xem hướng dẫn
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai),
KH(Khánh Hoà), KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình),
QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi), QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế)


Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.

Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2015 đến nay

Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 19-09-2020
Gải Đ.Biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba -
Giải tư - - - - - -
Giải năm
Giải sáu - -
Giải bảy
Giải tám 43
Đầu Loto
0
1
2
3
4 43.
5
6
7
8
9
Đuôi Loto
0
1
2
3 43.
4
5
6
7
8
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 12-09-2020
Gải Đ.Biệt 074741
Giải nhất 94908
Giải nhì 52491
Giải ba 89718 - 14246
Giải tư 23210 - 57202 - 13391 - 43551 - 21310 - 01781 - 08929
Giải năm 6946
Giải sáu 1557 - 4903 - 4510
Giải bảy 983
Giải tám 99
Đầu Loto
0 08. 02. 03.
1 18. 10. 10. 10.
2 29.
3
4 46. 46. 41.
5 51. 57.
6
7
8 81. 83.
9 91. 91. 99.
Đuôi Loto
0 10. 10. 10.
1 91. 91. 51. 81. 41.
2 02.
3 03. 83.
4
5
6 46. 46.
7 57.
8 08. 18.
9 29. 99.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 05-09-2020
Gải Đ.Biệt 403077
Giải nhất 33983
Giải nhì 39556
Giải ba 83057 - 52231
Giải tư 52998 - 65042 - 81470 - 71278 - 43054 - 02572 - 35208
Giải năm 2263
Giải sáu 6131 - 6734 - 9075
Giải bảy 821
Giải tám 61
Đầu Loto
0 08.
1
2 21.
3 31. 31. 34.
4 42.
5 56. 57. 54.
6 63. 61.
7 70. 78. 72. 75. 77.
8 83.
9 98.
Đuôi Loto
0 70.
1 31. 31. 21. 61.
2 42. 72.
3 83. 63.
4 54. 34.
5 75.
6 56.
7 57. 77.
8 98. 78. 08.
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 29-08-2020
Gải Đ.Biệt 495711
Giải nhất 59430
Giải nhì 64838
Giải ba 34037 - 61080
Giải tư 17535 - 56298 - 96017 - 11899 - 47080 - 56307 - 64134
Giải năm 4515
Giải sáu 9639 - 9944 - 4384
Giải bảy 623
Giải tám 58
Đầu Loto
0 07.
1 17. 15. 11.
2 23.
3 30. 38. 37. 35. 34. 39.
4 44.
5 58.
6
7
8 80. 80. 84.
9 98. 99.
Đuôi Loto
0 30. 80. 80.
1 11.
2
3 23.
4 34. 44. 84.
5 35. 15.
6
7 37. 17. 07.
8 38. 98. 58.
9 99. 39.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 22-08-2020
Gải Đ.Biệt 037307
Giải nhất 55850
Giải nhì 37330
Giải ba 23515 - 96089
Giải tư 35575 - 60813 - 95331 - 11221 - 75634 - 03307 - 86174
Giải năm 6644
Giải sáu 2225 - 7359 - 4455
Giải bảy 407
Giải tám 57
Đầu Loto
0 07. 07. 07.
1 15. 13.
2 21. 25.
3 30. 31. 34.
4 44.
5 50. 59. 55. 57.
6
7 75. 74.
8 89.
9
Đuôi Loto
0 50. 30.
1 31. 21.
2
3 13.
4 34. 74. 44.
5 15. 75. 25. 55.
6
7 07. 07. 57. 07.
8
9 89. 59.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 15-08-2020
Gải Đ.Biệt 987452
Giải nhất 40236
Giải nhì 81556
Giải ba 01026 - 17356
Giải tư 71630 - 43194 - 31279 - 99236 - 53559 - 48470 - 47400
Giải năm 3232
Giải sáu 2440 - 8108 - 7547
Giải bảy 576
Giải tám 54
Đầu Loto
0 00. 08.
1
2 26.
3 36. 30. 36. 32.
4 40. 47.
5 56. 56. 59. 54. 52.
6
7 79. 70. 76.
8
9 94.
Đuôi Loto
0 30. 70. 00. 40.
1
2 32. 52.
3
4 94. 54.
5
6 36. 56. 26. 56. 36. 76.
7 47.
8 08.
9 79. 59.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 08-08-2020
Gải Đ.Biệt 016452
Giải nhất 59050
Giải nhì 55386
Giải ba 22493 - 50268
Giải tư 26805 - 13498 - 81190 - 71532 - 50967 - 55018 - 69788
Giải năm 8060
Giải sáu 2892 - 2495 - 8213
Giải bảy 711
Giải tám 69
Đầu Loto
0 05.
1 18. 13. 11.
2
3 32.
4
5 50. 52.
6 68. 67. 60. 69.
7
8 86. 88.
9 93. 98. 90. 92. 95.
Đuôi Loto
0 50. 90. 60.
1 11.
2 32. 92. 52.
3 93. 13.
4
5 05. 95.
6 86.
7 67.
8 68. 98. 18. 88.
9 69.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 01-08-2020
Gải Đ.Biệt 418922
Giải nhất 84217
Giải nhì 87544
Giải ba 87216 - 81879
Giải tư 34443 - 16618 - 73277 - 09756 - 99285 - 46557 - 17644
Giải năm 6352
Giải sáu 3737 - 3866 - 9910
Giải bảy 433
Giải tám 67
Đầu Loto
0
1 17. 16. 18. 10.
2 22.
3 37. 33.
4 44. 43. 44.
5 56. 57. 52.
6 66. 67.
7 79. 77.
8 85.
9
Đuôi Loto
0 10.
1
2 52. 22.
3 43. 33.
4 44. 44.
5 85.
6 16. 56. 66.
7 17. 77. 57. 37. 67.
8 18.
9 79.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 25-07-2020
Gải Đ.Biệt 541136
Giải nhất 62570
Giải nhì 57969
Giải ba 05155 - 20628
Giải tư 51314 - 87138 - 29125 - 85373 - 17422 - 70348 - 73812
Giải năm 7492
Giải sáu 6731 - 4710 - 8156
Giải bảy 488
Giải tám 12
Đầu Loto
0
1 14. 12. 10. 12.
2 28. 25. 22.
3 38. 31. 36.
4 48.
5 55. 56.
6 69.
7 70. 73.
8 88.
9 92.
Đuôi Loto
0 70. 10.
1 31.
2 22. 12. 92. 12.
3 73.
4 14.
5 55. 25.
6 56. 36.
7
8 28. 38. 48. 88.
9 69.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 18-07-2020
Gải Đ.Biệt 872546
Giải nhất 63376
Giải nhì 49186
Giải ba 30407 - 91761
Giải tư 78158 - 35409 - 64166 - 27846 - 49754 - 52714 - 49599
Giải năm 8713
Giải sáu 8095 - 1358 - 4860
Giải bảy 475
Giải tám 34
Đầu Loto
0 07. 09.
1 14. 13.
2
3 34.
4 46. 46.
5 58. 54. 58.
6 61. 66. 60.
7 76. 75.
8 86.
9 99. 95.
Đuôi Loto
0 60.
1 61.
2
3 13.
4 54. 14. 34.
5 95. 75.
6 76. 86. 66. 46. 46.
7 07.
8 58. 58.
9 09. 99.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 11-07-2020
Gải Đ.Biệt 854874
Giải nhất 56704
Giải nhì 56432
Giải ba 19119 - 78064
Giải tư 56406 - 28704 - 84434 - 90620 - 30520 - 33788 - 94275
Giải năm 5115
Giải sáu 1149 - 0756 - 6928
Giải bảy 174
Giải tám 85
Đầu Loto
0 04. 06. 04.
1 19. 15.
2 20. 20. 28.
3 32. 34.
4 49.
5 56.
6 64.
7 75. 74. 74.
8 88. 85.
9
Đuôi Loto
0 20. 20.
1
2 32.
3
4 04. 64. 04. 34. 74. 74.
5 75. 15. 85.
6 06. 56.
7
8 88. 28.
9 19. 49.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 04-07-2020
Gải Đ.Biệt 041602
Giải nhất 85439
Giải nhì 02416
Giải ba 62257 - 07917
Giải tư 95651 - 92578 - 13895 - 54480 - 51593 - 25698 - 25935
Giải năm 2350
Giải sáu 1344 - 4053 - 8062
Giải bảy 747
Giải tám 01
Đầu Loto
0 01. 02.
1 16. 17.
2
3 39. 35.
4 44. 47.
5 57. 51. 50. 53.
6 62.
7 78.
8 80.
9 95. 93. 98.
Đuôi Loto
0 80. 50.
1 51. 01.
2 62. 02.
3 93. 53.
4 44.
5 95. 35.
6 16.
7 57. 17. 47.
8 78. 98.
9 39.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 27-06-2020
Gải Đ.Biệt 507386
Giải nhất 56779
Giải nhì 75288
Giải ba 43073 - 79158
Giải tư 33082 - 57761 - 32295 - 00604 - 93795 - 21534 - 79554
Giải năm 8542
Giải sáu 3712 - 4924 - 6783
Giải bảy 605
Giải tám 36
Đầu Loto
0 04. 05.
1 12.
2 24.
3 34. 36.
4 42.
5 58. 54.
6 61.
7 79. 73.
8 88. 82. 83. 86.
9 95. 95.
Đuôi Loto
0
1 61.
2 82. 42. 12.
3 73. 83.
4 04. 34. 54. 24.
5 95. 95. 05.
6 36. 86.
7
8 88. 58.
9 79.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 20-06-2020
Gải Đ.Biệt 940304
Giải nhất 42297
Giải nhì 94329
Giải ba 99187 - 83819
Giải tư 51983 - 81386 - 44772 - 81170 - 46370 - 60464 - 28681
Giải năm 3992
Giải sáu 2169 - 5325 - 7238
Giải bảy 774
Giải tám 14
Đầu Loto
0 04.
1 19. 14.
2 29. 25.
3 38.
4
5
6 64. 69.
7 72. 70. 70. 74.
8 87. 83. 86. 81.
9 97. 92.
Đuôi Loto
0 70. 70.
1 81.
2 72. 92.
3 83.
4 64. 74. 14. 04.
5 25.
6 86.
7 97. 87.
8 38.
9 29. 19. 69.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 13-06-2020
Gải Đ.Biệt 693047
Giải nhất 96179
Giải nhì 54684
Giải ba 34286 - 08561
Giải tư 16513 - 66940 - 55042 - 58310 - 05870 - 26817 - 31444
Giải năm 9058
Giải sáu 0338 - 8631 - 5798
Giải bảy 952
Giải tám 71
Đầu Loto
0
1 13. 10. 17.
2
3 38. 31.
4 40. 42. 44. 47.
5 58. 52.
6 61.
7 79. 70. 71.
8 84. 86.
9 98.
Đuôi Loto
0 40. 10. 70.
1 61. 31. 71.
2 42. 52.
3 13.
4 84. 44.
5
6 86.
7 17. 47.
8 58. 38. 98.
9 79.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 06-06-2020
Gải Đ.Biệt 576455
Giải nhất 08083
Giải nhì 97620
Giải ba 29917 - 48065
Giải tư 79861 - 18858 - 60412 - 28725 - 38714 - 10912 - 91945
Giải năm 6025
Giải sáu 0978 - 0485 - 7082
Giải bảy 282
Giải tám 38
Đầu Loto
0
1 17. 12. 14. 12.
2 20. 25. 25.
3 38.
4 45.
5 58. 55.
6 65. 61.
7 78.
8 83. 85. 82. 82.
9
Đuôi Loto
0 20.
1 61.
2 12. 12. 82. 82.
3 83.
4 14.
5 65. 25. 45. 25. 85. 55.
6
7 17.
8 58. 78. 38.
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 30-05-2020
Gải Đ.Biệt 448245
Giải nhất 94440
Giải nhì 92412
Giải ba 06353 - 49012
Giải tư 18237 - 69053 - 38058 - 70245 - 01983 - 96953 - 74635
Giải năm 0910
Giải sáu 5215 - 1953 - 2933
Giải bảy 336
Giải tám 17
Đầu Loto
0
1 12. 12. 10. 15. 17.
2
3 37. 35. 33. 36.
4 40. 45. 45.
5 53. 53. 58. 53. 53.
6
7
8 83.
9
Đuôi Loto
0 40. 10.
1
2 12. 12.
3 53. 53. 83. 53. 53. 33.
4
5 45. 35. 15. 45.
6 36.
7 37. 17.
8 58.
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 23-05-2020
Gải Đ.Biệt 351737
Giải nhất 01411
Giải nhì 10735
Giải ba 16204 - 24048
Giải tư 94084 - 40197 - 86672 - 39244 - 36350 - 80293 - 52032
Giải năm 8467
Giải sáu 7400 - 1268 - 9222
Giải bảy 984
Giải tám 74
Đầu Loto
0 04. 00.
1 11.
2 22.
3 35. 32. 37.
4 48. 44.
5 50.
6 67. 68.
7 72. 74.
8 84. 84.
9 97. 93.
Đuôi Loto
0 50. 00.
1 11.
2 72. 32. 22.
3 93.
4 04. 84. 44. 84. 74.
5 35.
6
7 97. 67. 37.
8 48. 68.
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 16-05-2020
Gải Đ.Biệt 562668
Giải nhất 74938
Giải nhì 85470
Giải ba 20303 - 03682
Giải tư 64077 - 02438 - 98199 - 14782 - 90462 - 97719 - 87528
Giải năm 5475
Giải sáu 7092 - 9963 - 4138
Giải bảy 759
Giải tám 84
Đầu Loto
0 03.
1 19.
2 28.
3 38. 38. 38.
4
5 59.
6 62. 63. 68.
7 70. 77. 75.
8 82. 82. 84.
9 99. 92.
Đuôi Loto
0 70.
1
2 82. 82. 62. 92.
3 03. 63.
4 84.
5 75.
6
7 77.
8 38. 38. 28. 38. 68.
9 99. 19. 59.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 09-05-2020
Gải Đ.Biệt 143843
Giải nhất 42180
Giải nhì 06381
Giải ba 60761 - 45726
Giải tư 97760 - 68876 - 18022 - 90915 - 17646 - 41917 - 25028
Giải năm 6514
Giải sáu 0782 - 6341 - 9515
Giải bảy 830
Giải tám 93
Đầu Loto
0
1 15. 17. 14. 15.
2 26. 22. 28.
3 30.
4 46. 41. 43.
5
6 61. 60.
7 76.
8 80. 81. 82.
9 93.
Đuôi Loto
0 80. 60. 30.
1 81. 61. 41.
2 22. 82.
3 93. 43.
4 14.
5 15. 15.
6 26. 76. 46.
7 17.
8 28.
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 02-05-2020
Gải Đ.Biệt 090724
Giải nhất 71510
Giải nhì 28309
Giải ba 66819 - 79745
Giải tư 71236 - 10163 - 37533 - 98249 - 64790 - 22898 - 21394
Giải năm 0282
Giải sáu 3871 - 9185 - 5099
Giải bảy 010
Giải tám 92
Đầu Loto
0 09.
1 10. 19. 10.
2 24.
3 36. 33.
4 45. 49.
5
6 63.
7 71.
8 82. 85.
9 90. 98. 94. 99. 92.
Đuôi Loto
0 10. 90. 10.
1 71.
2 82. 92.
3 63. 33.
4 94. 24.
5 45. 85.
6 36.
7
8 98.
9 09. 19. 49. 99.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 28-03-2020
Gải Đ.Biệt 851421
Giải nhất 42744
Giải nhì 05296
Giải ba 30223 - 40482
Giải tư 61085 - 20807 - 13065 - 61853 - 24490 - 03472 - 53450
Giải năm 8795
Giải sáu 5069 - 9154 - 5565
Giải bảy 283
Giải tám 79
Đầu Loto
0 07.
1
2 23. 21.
3
4 44.
5 53. 50. 54.
6 65. 69. 65.
7 72. 79.
8 82. 85. 83.
9 96. 90. 95.
Đuôi Loto
0 90. 50.
1 21.
2 82. 72.
3 23. 53. 83.
4 44. 54.
5 85. 65. 95. 65.
6 96.
7 07.
8
9 69. 79.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 21-03-2020
Gải Đ.Biệt 555859
Giải nhất 32084
Giải nhì 45038
Giải ba 63354 - 41557
Giải tư 10233 - 73285 - 12976 - 26223 - 88272 - 24581 - 58775
Giải năm 5973
Giải sáu 2936 - 2840 - 8957
Giải bảy 650
Giải tám 61
Đầu Loto
0
1
2 23.
3 38. 33. 36.
4 40.
5 54. 57. 57. 50. 59.
6 61.
7 76. 72. 75. 73.
8 84. 85. 81.
9
Đuôi Loto
0 40. 50.
1 81. 61.
2 72.
3 33. 23. 73.
4 84. 54.
5 85. 75.
6 76. 36.
7 57. 57.
8 38.
9 59.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 14-03-2020
Gải Đ.Biệt 171795
Giải nhất 51063
Giải nhì 04110
Giải ba 11224 - 77528
Giải tư 12866 - 91655 - 53759 - 69174 - 15854 - 69441 - 35654
Giải năm 0534
Giải sáu 1991 - 0730 - 7660
Giải bảy 098
Giải tám 90
Đầu Loto
0
1 10.
2 24. 28.
3 34. 30.
4 41.
5 55. 59. 54. 54.
6 63. 66. 60.
7 74.
8
9 91. 98. 90. 95.
Đuôi Loto
0 10. 30. 60. 90.
1 41. 91.
2
3 63.
4 24. 74. 54. 54. 34.
5 55. 95.
6 66.
7
8 28. 98.
9 59.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 07-03-2020
Gải Đ.Biệt 630929
Giải nhất 19930
Giải nhì 01075
Giải ba 47005 - 63378
Giải tư 96207 - 44696 - 61743 - 69468 - 00714 - 29260 - 45357
Giải năm 8949
Giải sáu 9910 - 2473 - 5672
Giải bảy 630
Giải tám 30
Đầu Loto
0 05. 07.
1 14. 10.
2 29.
3 30. 30. 30.
4 43. 49.
5 57.
6 68. 60.
7 75. 78. 73. 72.
8
9 96.
Đuôi Loto
0 30. 60. 10. 30. 30.
1
2 72.
3 43. 73.
4 14.
5 75. 05.
6 96.
7 07. 57.
8 78. 68.
9 49. 29.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 29-02-2020
Gải Đ.Biệt 271998
Giải nhất 66386
Giải nhì 09945
Giải ba 93981 - 02248
Giải tư 04953 - 95425 - 45994 - 76283 - 16714 - 80536 - 73864
Giải năm 9762
Giải sáu 6343 - 3927 - 1576
Giải bảy 703
Giải tám 70
Đầu Loto
0 03.
1 14.
2 25. 27.
3 36.
4 45. 48. 43.
5 53.
6 64. 62.
7 76. 70.
8 86. 81. 83.
9 94. 98.
Đuôi Loto
0 70.
1 81.
2 62.
3 53. 83. 43. 03.
4 94. 14. 64.
5 45. 25.
6 86. 36. 76.
7 27.
8 48. 98.
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 22-02-2020
Gải Đ.Biệt 936904
Giải nhất 18219
Giải nhì 35052
Giải ba 30797 - 26526
Giải tư 36321 - 40607 - 53788 - 90092 - 86483 - 01878 - 90290
Giải năm 1009
Giải sáu 9077 - 5598 - 5238
Giải bảy 726
Giải tám 01
Đầu Loto
0 07. 09. 01. 04.
1 19.
2 26. 21. 26.
3 38.
4
5 52.
6
7 78. 77.
8 88. 83.
9 97. 92. 90. 98.
Đuôi Loto
0 90.
1 21. 01.
2 52. 92.
3 83.
4 04.
5
6 26. 26.
7 97. 07. 77.
8 88. 78. 98. 38.
9 19. 09.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 15-02-2020
Gải Đ.Biệt 895715
Giải nhất 81495
Giải nhì 89340
Giải ba 13537 - 04694
Giải tư 92300 - 72081 - 81144 - 17875 - 71379 - 19259 - 77757
Giải năm 3661
Giải sáu 4767 - 8010 - 8845
Giải bảy 977
Giải tám 05
Đầu Loto
0 00. 05.
1 10. 15.
2
3 37.
4 40. 44. 45.
5 59. 57.
6 61. 67.
7 75. 79. 77.
8 81.
9 95. 94.
Đuôi Loto
0 40. 00. 10.
1 81. 61.
2
3
4 94. 44.
5 95. 75. 45. 05. 15.
6
7 37. 57. 67. 77.
8
9 79. 59.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 08-02-2020
Gải Đ.Biệt 935804
Giải nhất 56350
Giải nhì 16833
Giải ba 57191 - 58535
Giải tư 51553 - 13026 - 51497 - 31781 - 19916 - 44992 - 49740
Giải năm 6157
Giải sáu 0373 - 7327 - 5556
Giải bảy 135
Giải tám 37
Đầu Loto
0 04.
1 16.
2 26. 27.
3 33. 35. 35. 37.
4 40.
5 50. 53. 57. 56.
6
7 73.
8 81.
9 91. 97. 92.
Đuôi Loto
0 50. 40.
1 91. 81.
2 92.
3 33. 53. 73.
4 04.
5 35. 35.
6 26. 16. 56.
7 97. 57. 27. 37.
8
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 01-02-2020
Gải Đ.Biệt 808540
Giải nhất 92870
Giải nhì 45928
Giải ba 52612 - 38652
Giải tư 51761 - 14738 - 20229 - 64942 - 73986 - 53997 - 03025
Giải năm 0071
Giải sáu 9748 - 8799 - 4057
Giải bảy 908
Giải tám 92
Đầu Loto
0 08.
1 12.
2 28. 29. 25.
3 38.
4 42. 48. 40.
5 52. 57.
6 61.
7 70. 71.
8 86.
9 97. 99. 92.
Đuôi Loto
0 70. 40.
1 61. 71.
2 12. 52. 42. 92.
3
4
5 25.
6 86.
7 97. 57.
8 28. 38. 48. 08.
9 29. 99.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 25-01-2020
Gải Đ.Biệt 355861
Giải nhất 14666
Giải nhì 87459
Giải ba 67546 - 14076
Giải tư 38188 - 49905 - 79407 - 96268 - 87528 - 37764 - 96831
Giải năm 4460
Giải sáu 5332 - 3501 - 4244
Giải bảy 305
Giải tám 62
Đầu Loto
0 05. 07. 01. 05.
1
2 28.
3 31. 32.
4 46. 44.
5 59.
6 66. 68. 64. 60. 62. 61.
7 76.
8 88.
9
Đuôi Loto
0 60.
1 31. 01. 61.
2 32. 62.
3
4 64. 44.
5 05. 05.
6 66. 46. 76.
7 07.
8 88. 68. 28.
9 59.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 18-01-2020
Gải Đ.Biệt 716462
Giải nhất 07835
Giải nhì 58580
Giải ba 87955 - 47381
Giải tư 26467 - 04240 - 81597 - 46176 - 53150 - 17345 - 84770
Giải năm 0878
Giải sáu 8985 - 8410 - 3216
Giải bảy 060
Giải tám 11
Đầu Loto
0
1 10. 16. 11.
2
3 35.
4 40. 45.
5 55. 50.
6 67. 60. 62.
7 76. 70. 78.
8 80. 81. 85.
9 97.
Đuôi Loto
0 80. 40. 50. 70. 10. 60.
1 81. 11.
2 62.
3
4
5 35. 55. 45. 85.
6 76. 16.
7 67. 97.
8 78.
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 11-01-2020
Gải Đ.Biệt 184322
Giải nhất 38901
Giải nhì 50302
Giải ba 85093 - 66230
Giải tư 65608 - 85970 - 70502 - 72942 - 44107 - 84801 - 79897
Giải năm 3268
Giải sáu 5625 - 2127 - 6577
Giải bảy 930
Giải tám 77
Đầu Loto
0 01. 02. 08. 02. 07. 01.
1
2 25. 27. 22.
3 30. 30.
4 42.
5
6 68.
7 70. 77. 77.
8
9 93. 97.
Đuôi Loto
0 30. 70. 30.
1 01. 01.
2 02. 02. 42. 22.
3 93.
4
5 25.
6
7 07. 97. 27. 77. 77.
8 08. 68.
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 04-01-2020
Gải Đ.Biệt 532472
Giải nhất 10817
Giải nhì 80661
Giải ba 74434 - 31538
Giải tư 82914 - 15755 - 84041 - 88645 - 82664 - 18158 - 86623
Giải năm 8298
Giải sáu 6967 - 7120 - 4029
Giải bảy 533
Giải tám 84
Đầu Loto
0
1 17. 14.
2 23. 20. 29.
3 34. 38. 33.
4 41. 45.
5 55. 58.
6 61. 64. 67.
7 72.
8 84.
9 98.
Đuôi Loto
0 20.
1 61. 41.
2 72.
3 23. 33.
4 34. 14. 64. 84.
5 55. 45.
6
7 17. 67.
8 38. 58. 98.
9 29.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 28-12-2019
Gải Đ.Biệt 269745
Giải nhất 43871
Giải nhì 35543
Giải ba 27100 - 58184
Giải tư 72294 - 13759 - 22614 - 58557 - 88488 - 06838 - 31671
Giải năm 5189
Giải sáu 0337 - 1780 - 0748
Giải bảy 096
Giải tám 20
Đầu Loto
0 00.
1 14.
2 20.
3 38. 37.
4 43. 48. 45.
5 59. 57.
6
7 71. 71.
8 84. 88. 89. 80.
9 94. 96.
Đuôi Loto
0 00. 80. 20.
1 71. 71.
2
3 43.
4 84. 94. 14.
5 45.
6 96.
7 57. 37.
8 88. 38. 48.
9 59. 89.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 21-12-2019
Gải Đ.Biệt 580565
Giải nhất 00526
Giải nhì 36226
Giải ba 28060 - 49901
Giải tư 93274 - 59629 - 77581 - 55711 - 56086 - 51118 - 63788
Giải năm 3679
Giải sáu 7137 - 1680 - 8280
Giải bảy 876
Giải tám 40
Đầu Loto
0 01.
1 11. 18.
2 26. 26. 29.
3 37.
4 40.
5
6 60. 65.
7 74. 79. 76.
8 81. 86. 88. 80. 80.
9
Đuôi Loto
0 60. 80. 80. 40.
1 01. 81. 11.
2
3
4 74.
5 65.
6 26. 26. 86. 76.
7 37.
8 18. 88.
9 29. 79.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 14-12-2019
Gải Đ.Biệt 410825
Giải nhất 23032
Giải nhì 17115
Giải ba 58900 - 93444
Giải tư 04339 - 85736 - 28237 - 18341 - 49585 - 10762 - 18699
Giải năm 2605
Giải sáu 5212 - 4444 - 3904
Giải bảy 880
Giải tám 81
Đầu Loto
0 00. 05. 04.
1 15. 12.
2 25.
3 32. 39. 36. 37.
4 44. 41. 44.
5
6 62.
7
8 85. 80. 81.
9 99.
Đuôi Loto
0 00. 80.
1 41. 81.
2 32. 62. 12.
3
4 44. 44. 04.
5 15. 85. 05. 25.
6 36.
7 37.
8
9 39. 99.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 07-12-2019
Gải Đ.Biệt 344908
Giải nhất 27994
Giải nhì 81659
Giải ba 82624 - 42136
Giải tư 71526 - 59535 - 89830 - 87326 - 06970 - 87813 - 65554
Giải năm 5575
Giải sáu 4019 - 1486 - 8188
Giải bảy 552
Giải tám 57
Đầu Loto
0 08.
1 13. 19.
2 24. 26. 26.
3 36. 35. 30.
4
5 59. 54. 52. 57.
6
7 70. 75.
8 86. 88.
9 94.
Đuôi Loto
0 30. 70.
1
2 52.
3 13.
4 94. 24. 54.
5 35. 75.
6 36. 26. 26. 86.
7 57.
8 88. 08.
9 59. 19.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 30-11-2019
Gải Đ.Biệt 702771
Giải nhất 71527
Giải nhì 57275
Giải ba 28724 - 90772
Giải tư 84538 - 53767 - 18068 - 68059 - 26880 - 37085 - 48525
Giải năm 7880
Giải sáu 3193 - 0920 - 5176
Giải bảy 328
Giải tám 77
Đầu Loto
0
1
2 27. 24. 25. 20. 28.
3 38.
4
5 59.
6 67. 68.
7 75. 72. 76. 77. 71.
8 80. 85. 80.
9 93.
Đuôi Loto
0 80. 80. 20.
1 71.
2 72.
3 93.
4 24.
5 75. 85. 25.
6 76.
7 27. 67. 77.
8 38. 68. 28.
9 59.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 23-11-2019
Gải Đ.Biệt 351399
Giải nhất 15612
Giải nhì 04189
Giải ba 98365 - 51683
Giải tư 38611 - 26183 - 77541 - 37028 - 09819 - 44004 - 55691
Giải năm 0977
Giải sáu 3691 - 8676 - 9806
Giải bảy 388
Giải tám 95
Đầu Loto
0 04. 06.
1 12. 11. 19.
2 28.
3
4 41.
5
6 65.
7 77. 76.
8 89. 83. 83. 88.
9 91. 91. 95. 99.
Đuôi Loto
0
1 11. 41. 91. 91.
2 12.
3 83. 83.
4 04.
5 65. 95.
6 76. 06.
7 77.
8 28. 88.
9 89. 19. 99.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 16-11-2019
Gải Đ.Biệt 044287
Giải nhất 37797
Giải nhì 39724
Giải ba 71631 - 16414
Giải tư 43690 - 77593 - 93142 - 88444 - 19771 - 70770 - 02241
Giải năm 4079
Giải sáu 3656 - 3412 - 0200
Giải bảy 390
Giải tám 16
Đầu Loto
0 00.
1 14. 12. 16.
2 24.
3 31.
4 42. 44. 41.
5 56.
6
7 71. 70. 79.
8 87.
9 97. 90. 93. 90.
Đuôi Loto
0 90. 70. 00. 90.
1 31. 71. 41.
2 42. 12.
3 93.
4 24. 14. 44.
5
6 56. 16.
7 97. 87.
8
9 79.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 09-11-2019
Gải Đ.Biệt 719603
Giải nhất 73643
Giải nhì 84267
Giải ba 17492 - 46484
Giải tư 78728 - 93286 - 75882 - 81350 - 95794 - 95098 - 44584
Giải năm 7296
Giải sáu 7127 - 7753 - 4503
Giải bảy 767
Giải tám 93
Đầu Loto
0 03. 03.
1
2 28. 27.
3
4 43.
5 50. 53.
6 67. 67.
7
8 84. 86. 82. 84.
9 92. 94. 98. 96. 93.
Đuôi Loto
0 50.
1
2 92. 82.
3 43. 53. 03. 93. 03.
4 84. 94. 84.
5
6 86. 96.
7 67. 27. 67.
8 28. 98.
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 02-11-2019
Gải Đ.Biệt 947208
Giải nhất 66452
Giải nhì 66437
Giải ba 36380 - 29095
Giải tư 72470 - 62730 - 28192 - 09489 - 93577 - 43779 - 82365
Giải năm 6849
Giải sáu 6279 - 5494 - 1746
Giải bảy 991
Giải tám 20
Đầu Loto
0 08.
1
2 20.
3 37. 30.
4 49. 46.
5 52.
6 65.
7 70. 77. 79. 79.
8 80. 89.
9 95. 92. 94. 91.
Đuôi Loto
0 80. 70. 30. 20.
1 91.
2 52. 92.
3
4 94.
5 95. 65.
6 46.
7 37. 77.
8 08.
9 89. 79. 49. 79.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 26-10-2019
Gải Đ.Biệt 185098
Giải nhất 06847
Giải nhì 84167
Giải ba 06746 - 67784
Giải tư 15735 - 54847 - 94720 - 12914 - 96723 - 34982 - 48478
Giải năm 9825
Giải sáu 7274 - 8225 - 7833
Giải bảy 348
Giải tám 25
Đầu Loto
0
1 14.
2 20. 23. 25. 25. 25.
3 35. 33.
4 47. 46. 47. 48.
5
6 67.
7 78. 74.
8 84. 82.
9 98.
Đuôi Loto
0 20.
1
2 82.
3 23. 33.
4 84. 14. 74.
5 35. 25. 25. 25.
6 46.
7 47. 67. 47.
8 78. 48. 98.
9


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 19-10-2019
Gải Đ.Biệt 656772
Giải nhất 46886
Giải nhì 72935
Giải ba 97200 - 87087
Giải tư 31318 - 34989 - 50128 - 00683 - 37920 - 70483 - 94811
Giải năm 5526
Giải sáu 7207 - 1227 - 1877
Giải bảy 415
Giải tám 81
Đầu Loto
0 00. 07.
1 18. 11. 15.
2 28. 20. 26. 27.
3 35.
4
5
6
7 77. 72.
8 86. 87. 89. 83. 83. 81.
9
Đuôi Loto
0 00. 20.
1 11. 81.
2 72.
3 83. 83.
4
5 35. 15.
6 86. 26.
7 87. 07. 27. 77.
8 18. 28.
9 89.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 12-10-2019
Gải Đ.Biệt 618849
Giải nhất 01824
Giải nhì 15422
Giải ba 43540 - 26017
Giải tư 99028 - 89597 - 19598 - 16409 - 15461 - 22971 - 75957
Giải năm 9127
Giải sáu 3693 - 6143 - 3881
Giải bảy 649
Giải tám 99
Đầu Loto
0 09.
1 17.
2 24. 22. 28. 27.
3
4 40. 43. 49. 49.
5 57.
6 61.
7 71.
8 81.
9 97. 98. 93. 99.
Đuôi Loto
0 40.
1 61. 71. 81.
2 22.
3 93. 43.
4 24.
5
6
7 17. 97. 57. 27.
8 28. 98.
9 09. 49. 99. 49.


Kết quả xổ số Hậu Giang

Hậu Giang

Kết quả xổ số Hậu Giang

Thứ bảy, 05-10-2019
Gải Đ.Biệt 234444
Giải nhất 20281
Giải nhì 33042
Giải ba 60683 - 36665
Giải tư 37109 - 20820 - 17134 - 63920 - 58279 - 73248 - 92241
Giải năm 3504
Giải sáu 4055 - 9570 - 1662
Giải bảy 422
Giải tám 04
Đầu Loto
0 09. 04. 04.
1
2 20. 20. 22.
3 34.
4 42. 48. 41. 44.
5 55.
6 65. 62.
7 79. 70.
8 81. 83.
9
Đuôi Loto
0 20. 20. 70.
1 81. 41.
2 42. 62. 22.
3 83.
4 34. 04. 04. 44.
5 65. 55.
6
7
8 48.
9 09. 79.


Cầu 2 nháy 24-09-2020

Cầu Loto đẹp 24-09-2020

10,01 11,11 12,21 13,31 14,41 15,51 16,61 17,71 18,81 19,91 20,02 21,12 22,22 23,32 24,42 25,52 26,62 27,72 28,82 29,92 30,03 31,13 32,23 33,33 34,43 35,53 36,63 37,73 38,83 39,93 40,04 41,14 42,24 43,34 44,44 45,54 46,64

Cầu đặc biệt đẹp ngày 24-09-2020

© 2016 ® Soikqxs.com ™                Liên hệ, góp ý: Soikqxs01@gmail.com

TAG: xổ số miền nam , xổ số miền bắc , xổ số miền trung , kết quả xổ số , soi cầu , kqxs , soi cau , xoso , soi cầu kqxs , trực tiếp kqxs mien bac , trực tiếp kqxs mien nam , trực tiếp kqxs miền trung , soi cau xo so , soi cầu lo de , soi cau lo de mb , giải mã giấc mơ , sổ mơ lô đề miền bắc , dự đoán lô đề , du doan lo to , du doan kqxs , Kinh dịch dự đoán xổ số , du doan lo de hom nay , kinh nghiệm lô đề , thong ke xo so , thong ke lo de , Bảng kết quả lô đề , soi cau lo chinh xac , soi cau lo de chuan , soi cau lo xien , soi cau lo bach thu , soi cau dac biet , soi cau mien bac , lo de mien bac , soi cau mien trung , soi cau mien nam , chu ky lo de , chu ky xo so , cách chơi lô đề mb , xskt , kqxs mb , ket qua xsmb , , xsmn , xsmt , kqxs mt , kqxs mn , , du doan giai dac biet , thong ke bac nho , du doan dau duoi , kqxs hôm nay , soi cau xs , soi cau mien phi , soi cau may man , dien dan soi cau