Từ ngày : Đến ngày :
Xem hướng dẫn
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai),
KH(Khánh Hoà), KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình),
QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi), QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế)


Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.

Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2015 đến nay

Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 19-09-2020
Gải Đ.Biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba -
Giải tư - - - - - -
Giải năm
Giải sáu - -
Giải bảy
Giải tám
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 12-09-2020
Gải Đ.Biệt 076451
Giải nhất 23320
Giải nhì 43121
Giải ba 03150 - 53058
Giải tư 80906 - 70634 - 49118 - 76543 - 50161 - 84394 - 46367
Giải năm 4704
Giải sáu 9341 - 1170 - 1425
Giải bảy 558
Giải tám 76
Đầu Loto
0 06. 04.
1 18.
2 20. 21. 25.
3 34.
4 43. 41.
5 50. 58. 58. 51.
6 61. 67.
7 70. 76.
8
9 94.
Đuôi Loto
0 20. 50. 70.
1 21. 61. 41. 51.
2
3 43.
4 34. 94. 04.
5 25.
6 06. 76.
7 67.
8 58. 18. 58.
9


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 05-09-2020
Gải Đ.Biệt 018490
Giải nhất 04906
Giải nhì 93655
Giải ba 13024 - 84466
Giải tư 12041 - 38083 - 27661 - 58037 - 96927 - 04648 - 56270
Giải năm 6895
Giải sáu 1474 - 2033 - 5430
Giải bảy 345
Giải tám 01
Đầu Loto
0 06. 01.
1
2 24. 27.
3 37. 33. 30.
4 41. 48. 45.
5 55.
6 66. 61.
7 70. 74.
8 83.
9 95. 90.
Đuôi Loto
0 70. 30. 90.
1 41. 61. 01.
2
3 83. 33.
4 24. 74.
5 55. 95. 45.
6 06. 66.
7 37. 27.
8 48.
9


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 29-08-2020
Gải Đ.Biệt 791918
Giải nhất 33008
Giải nhì 96864
Giải ba 89614 - 39746
Giải tư 76615 - 39169 - 14000 - 46485 - 61648 - 12923 - 59500
Giải năm 4475
Giải sáu 2504 - 1505 - 4816
Giải bảy 938
Giải tám 54
Đầu Loto
0 08. 00. 00. 04. 05.
1 14. 15. 16. 18.
2 23.
3 38.
4 46. 48.
5 54.
6 64. 69.
7 75.
8 85.
9
Đuôi Loto
0 00. 00.
1
2
3 23.
4 64. 14. 04. 54.
5 15. 85. 75. 05.
6 46. 16.
7
8 08. 48. 38. 18.
9 69.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 22-08-2020
Gải Đ.Biệt 710089
Giải nhất 37070
Giải nhì 48307
Giải ba 39937 - 39802
Giải tư 30398 - 09312 - 07036 - 64954 - 21931 - 83313 - 10084
Giải năm 0552
Giải sáu 8799 - 3993 - 5259
Giải bảy 416
Giải tám 93
Đầu Loto
0 07. 02.
1 12. 13. 16.
2
3 37. 36. 31.
4
5 54. 52. 59.
6
7 70.
8 84. 89.
9 98. 99. 93. 93.
Đuôi Loto
0 70.
1 31.
2 02. 12. 52.
3 13. 93. 93.
4 54. 84.
5
6 36. 16.
7 07. 37.
8 98.
9 99. 59. 89.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 15-08-2020
Gải Đ.Biệt 190990
Giải nhất 07834
Giải nhì 63183
Giải ba 52958 - 63391
Giải tư 73496 - 95471 - 62679 - 27335 - 96558 - 26833 - 77903
Giải năm 5175
Giải sáu 5117 - 1410 - 6435
Giải bảy 766
Giải tám 32
Đầu Loto
0 03.
1 17. 10.
2
3 34. 35. 33. 35. 32.
4
5 58. 58.
6 66.
7 71. 79. 75.
8 83.
9 91. 96. 90.
Đuôi Loto
0 10. 90.
1 91. 71.
2 32.
3 83. 33. 03.
4 34.
5 35. 75. 35.
6 96. 66.
7 17.
8 58. 58.
9 79.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 08-08-2020
Gải Đ.Biệt 694115
Giải nhất 12681
Giải nhì 60265
Giải ba 09811 - 22838
Giải tư 81205 - 28694 - 44058 - 76138 - 13982 - 01788 - 12090
Giải năm 0961
Giải sáu 6563 - 2305 - 8695
Giải bảy 968
Giải tám 21
Đầu Loto
0 05. 05.
1 11. 15.
2 21.
3 38. 38.
4
5 58.
6 65. 61. 63. 68.
7
8 81. 82. 88.
9 94. 90. 95.
Đuôi Loto
0 90.
1 81. 11. 61. 21.
2 82.
3 63.
4 94.
5 65. 05. 05. 95. 15.
6
7
8 38. 58. 38. 88. 68.
9


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 01-08-2020
Gải Đ.Biệt 983009
Giải nhất 68495
Giải nhì 77210
Giải ba 92327 - 06416
Giải tư 17532 - 40609 - 98998 - 63993 - 77717 - 30184 - 08398
Giải năm 4810
Giải sáu 3734 - 2138 - 8963
Giải bảy 301
Giải tám 74
Đầu Loto
0 09. 01. 09.
1 10. 16. 17. 10.
2 27.
3 32. 34. 38.
4
5
6 63.
7 74.
8 84.
9 95. 98. 93. 98.
Đuôi Loto
0 10. 10.
1 01.
2 32.
3 93. 63.
4 84. 34. 74.
5 95.
6 16.
7 27. 17.
8 98. 98. 38.
9 09. 09.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 25-07-2020
Gải Đ.Biệt 580844
Giải nhất 08602
Giải nhì 59686
Giải ba 81365 - 00530
Giải tư 70900 - 99591 - 13400 - 56987 - 00764 - 97406 - 99407
Giải năm 5061
Giải sáu 8859 - 2101 - 6942
Giải bảy 748
Giải tám 59
Đầu Loto
0 02. 00. 00. 06. 07. 01.
1
2
3 30.
4 42. 48. 44.
5 59. 59.
6 65. 64. 61.
7
8 86. 87.
9 91.
Đuôi Loto
0 30. 00. 00.
1 91. 61. 01.
2 02. 42.
3
4 64. 44.
5 65.
6 86. 06.
7 87. 07.
8 48.
9 59. 59.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 18-07-2020
Gải Đ.Biệt 466291
Giải nhất 69518
Giải nhì 02041
Giải ba 99703 - 71912
Giải tư 75867 - 62664 - 87123 - 97775 - 15945 - 85190 - 87205
Giải năm 6004
Giải sáu 2269 - 2263 - 4076
Giải bảy 330
Giải tám 35
Đầu Loto
0 03. 05. 04.
1 18. 12.
2 23.
3 30. 35.
4 41. 45.
5
6 67. 64. 69. 63.
7 75. 76.
8
9 90. 91.
Đuôi Loto
0 90. 30.
1 41. 91.
2 12.
3 03. 23. 63.
4 64. 04.
5 75. 45. 05. 35.
6 76.
7 67.
8 18.
9 69.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 11-07-2020
Gải Đ.Biệt 401424
Giải nhất 53699
Giải nhì 22198
Giải ba 99254 - 79620
Giải tư 24669 - 78438 - 20642 - 42749 - 81176 - 80033 - 00396
Giải năm 4025
Giải sáu 6933 - 9337 - 9558
Giải bảy 425
Giải tám 46
Đầu Loto
0
1
2 20. 25. 25. 24.
3 38. 33. 33. 37.
4 42. 49. 46.
5 54. 58.
6 69.
7 76.
8
9 99. 98. 96.
Đuôi Loto
0 20.
1
2 42.
3 33. 33.
4 54. 24.
5 25. 25.
6 76. 96. 46.
7 37.
8 98. 38. 58.
9 99. 69. 49.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 04-07-2020
Gải Đ.Biệt 930736
Giải nhất 86403
Giải nhì 12608
Giải ba 51808 - 83012
Giải tư 40911 - 56513 - 68325 - 34035 - 90412 - 32598 - 40635
Giải năm 2121
Giải sáu 8770 - 7947 - 0761
Giải bảy 578
Giải tám 76
Đầu Loto
0 03. 08. 08.
1 12. 11. 13. 12.
2 25. 21.
3 35. 35. 36.
4 47.
5
6 61.
7 70. 78. 76.
8
9 98.
Đuôi Loto
0 70.
1 11. 21. 61.
2 12. 12.
3 03. 13.
4
5 25. 35. 35.
6 76. 36.
7 47.
8 08. 08. 98. 78.
9


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 27-06-2020
Gải Đ.Biệt 702528
Giải nhất 63708
Giải nhì 93817
Giải ba 44578 - 31890
Giải tư 07400 - 55074 - 68657 - 24337 - 26413 - 88741 - 38215
Giải năm 3516
Giải sáu 3993 - 7259 - 7691
Giải bảy 754
Giải tám 54
Đầu Loto
0 08. 00.
1 17. 13. 15. 16.
2 28.
3 37.
4 41.
5 57. 59. 54. 54.
6
7 78. 74.
8
9 90. 93. 91.
Đuôi Loto
0 90. 00.
1 41. 91.
2
3 13. 93.
4 74. 54. 54.
5 15.
6 16.
7 17. 57. 37.
8 08. 78. 28.
9 59.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 20-06-2020
Gải Đ.Biệt 736848
Giải nhất 55053
Giải nhì 82732
Giải ba 44251 - 25038
Giải tư 17753 - 36171 - 35556 - 84211 - 10169 - 43339 - 47901
Giải năm 6587
Giải sáu 8895 - 1860 - 4811
Giải bảy 158
Giải tám 07
Đầu Loto
0 01. 07.
1 11. 11.
2
3 32. 38. 39.
4 48.
5 53. 51. 53. 56. 58.
6 69. 60.
7 71.
8 87.
9 95.
Đuôi Loto
0 60.
1 51. 71. 11. 01. 11.
2 32.
3 53. 53.
4
5 95.
6 56.
7 87. 07.
8 38. 58. 48.
9 69. 39.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 13-06-2020
Gải Đ.Biệt 540909
Giải nhất 66092
Giải nhì 15713
Giải ba 80519 - 46587
Giải tư 77118 - 23026 - 60139 - 58253 - 63056 - 67427 - 38244
Giải năm 9202
Giải sáu 0566 - 3613 - 0184
Giải bảy 606
Giải tám 27
Đầu Loto
0 02. 06. 09.
1 13. 19. 18. 13.
2 26. 27. 27.
3 39.
4 44.
5 53. 56.
6 66.
7
8 87. 84.
9 92.
Đuôi Loto
0
1
2 92. 02.
3 13. 53. 13.
4 44. 84.
5
6 26. 56. 66. 06.
7 87. 27. 27.
8 18.
9 19. 39. 09.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 06-06-2020
Gải Đ.Biệt 824868
Giải nhất 03662
Giải nhì 38538
Giải ba 36669 - 33022
Giải tư 40238 - 41420 - 54180 - 72479 - 97675 - 42659 - 71175
Giải năm 6625
Giải sáu 1389 - 1285 - 0972
Giải bảy 702
Giải tám 75
Đầu Loto
0 02.
1
2 22. 20. 25.
3 38. 38.
4
5 59.
6 62. 69. 68.
7 79. 75. 75. 72. 75.
8 80. 89. 85.
9
Đuôi Loto
0 20. 80.
1
2 62. 22. 72. 02.
3
4
5 75. 75. 25. 85. 75.
6
7
8 38. 38. 68.
9 69. 79. 59. 89.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 30-05-2020
Gải Đ.Biệt 900163
Giải nhất 13775
Giải nhì 48527
Giải ba 98395 - 59593
Giải tư 26900 - 75280 - 99341 - 00642 - 51840 - 25232 - 28703
Giải năm 1858
Giải sáu 7698 - 2354 - 9609
Giải bảy 086
Giải tám 80
Đầu Loto
0 00. 03. 09.
1
2 27.
3 32.
4 41. 42. 40.
5 58. 54.
6 63.
7 75.
8 80. 86. 80.
9 95. 93. 98.
Đuôi Loto
0 00. 80. 40. 80.
1 41.
2 42. 32.
3 93. 03. 63.
4 54.
5 75. 95.
6 86.
7 27.
8 58. 98.
9 09.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 23-05-2020
Gải Đ.Biệt 813192
Giải nhất 87620
Giải nhì 60466
Giải ba 93877 - 99886
Giải tư 36625 - 89494 - 69203 - 40350 - 62024 - 33185 - 42919
Giải năm 7861
Giải sáu 4092 - 6284 - 7553
Giải bảy 442
Giải tám 32
Đầu Loto
0 03.
1 19.
2 20. 25. 24.
3 32.
4 42.
5 50. 53.
6 66. 61.
7 77.
8 86. 85. 84.
9 94. 92. 92.
Đuôi Loto
0 20. 50.
1 61.
2 92. 42. 32. 92.
3 03. 53.
4 94. 24. 84.
5 25. 85.
6 66. 86.
7 77.
8
9 19.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 16-05-2020
Gải Đ.Biệt 134729
Giải nhất 69207
Giải nhì 73647
Giải ba 82832 - 01455
Giải tư 15658 - 38580 - 25725 - 65554 - 20411 - 78901 - 93136
Giải năm 9239
Giải sáu 1489 - 7363 - 1745
Giải bảy 242
Giải tám 25
Đầu Loto
0 07. 01.
1 11.
2 25. 25. 29.
3 32. 36. 39.
4 47. 45. 42.
5 55. 58. 54.
6 63.
7
8 80. 89.
9
Đuôi Loto
0 80.
1 11. 01.
2 32. 42.
3 63.
4 54.
5 55. 25. 45. 25.
6 36.
7 07. 47.
8 58.
9 39. 89. 29.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 09-05-2020
Gải Đ.Biệt 113671
Giải nhất 17636
Giải nhì 74366
Giải ba 40920 - 56890
Giải tư 65634 - 12170 - 44844 - 82448 - 32280 - 26796 - 05704
Giải năm 2699
Giải sáu 9801 - 6828 - 9830
Giải bảy 072
Giải tám 99
Đầu Loto
0 04. 01.
1
2 20. 28.
3 36. 34. 30.
4 44. 48.
5
6 66.
7 70. 72. 71.
8 80.
9 90. 96. 99. 99.
Đuôi Loto
0 20. 90. 70. 80. 30.
1 01. 71.
2 72.
3
4 34. 44. 04.
5
6 36. 66. 96.
7
8 48. 28.
9 99. 99.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 02-05-2020
Gải Đ.Biệt 972272
Giải nhất 00809
Giải nhì 98179
Giải ba 17555 - 47014
Giải tư 63118 - 63979 - 00865 - 55995 - 46182 - 55915 - 54983
Giải năm 5398
Giải sáu 3376 - 8718 - 8674
Giải bảy 928
Giải tám 83
Đầu Loto
0 09.
1 14. 18. 15. 18.
2 28.
3
4
5 55.
6 65.
7 79. 79. 76. 74. 72.
8 82. 83. 83.
9 95. 98.
Đuôi Loto
0
1
2 82. 72.
3 83. 83.
4 14. 74.
5 55. 65. 95. 15.
6 76.
7
8 18. 98. 18. 28.
9 09. 79. 79.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 28-03-2020
Gải Đ.Biệt 548713
Giải nhất 29029
Giải nhì 48313
Giải ba 48393 - 53028
Giải tư 79692 - 74070 - 15683 - 37588 - 16040 - 08583 - 65439
Giải năm 2646
Giải sáu 1744 - 9251 - 7395
Giải bảy 446
Giải tám 63
Đầu Loto
0
1 13. 13.
2 29. 28.
3 39.
4 40. 46. 44. 46.
5 51.
6 63.
7 70.
8 83. 88. 83.
9 93. 92. 95.
Đuôi Loto
0 70. 40.
1 51.
2 92.
3 13. 93. 83. 83. 63. 13.
4 44.
5 95.
6 46. 46.
7
8 28. 88.
9 29. 39.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 21-03-2020
Gải Đ.Biệt 584482
Giải nhất 75862
Giải nhì 48416
Giải ba 25373 - 35185
Giải tư 49527 - 46571 - 33153 - 40995 - 48743 - 64763 - 15839
Giải năm 5976
Giải sáu 7434 - 2105 - 0169
Giải bảy 320
Giải tám 69
Đầu Loto
0 05.
1 16.
2 27. 20.
3 39. 34.
4 43.
5 53.
6 62. 63. 69. 69.
7 73. 71. 76.
8 85. 82.
9 95.
Đuôi Loto
0 20.
1 71.
2 62. 82.
3 73. 53. 43. 63.
4 34.
5 85. 95. 05.
6 16. 76.
7 27.
8
9 39. 69. 69.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 14-03-2020
Gải Đ.Biệt 175139
Giải nhất 37038
Giải nhì 90073
Giải ba 70250 - 62101
Giải tư 60811 - 86591 - 81757 - 41349 - 38221 - 19824 - 17839
Giải năm 9385
Giải sáu 7606 - 0546 - 5369
Giải bảy 217
Giải tám 55
Đầu Loto
0 01. 06.
1 11. 17.
2 21. 24.
3 38. 39. 39.
4 49. 46.
5 50. 57. 55.
6 69.
7 73.
8 85.
9 91.
Đuôi Loto
0 50.
1 01. 11. 91. 21.
2
3 73.
4 24.
5 85. 55.
6 06. 46.
7 57. 17.
8 38.
9 49. 39. 69. 39.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 07-03-2020
Gải Đ.Biệt 939074
Giải nhất 78895
Giải nhì 04580
Giải ba 04680 - 38961
Giải tư 02283 - 06006 - 22716 - 07016 - 93655 - 13047 - 07394
Giải năm 0049
Giải sáu 6985 - 7611 - 2143
Giải bảy 224
Giải tám 15
Đầu Loto
0 06.
1 16. 16. 11. 15.
2 24.
3
4 47. 49. 43.
5 55.
6 61.
7 74.
8 80. 80. 83. 85.
9 95. 94.
Đuôi Loto
0 80. 80.
1 61. 11.
2
3 83. 43.
4 94. 24. 74.
5 95. 55. 85. 15.
6 06. 16. 16.
7 47.
8
9 49.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 29-02-2020
Gải Đ.Biệt 339274
Giải nhất 87477
Giải nhì 17398
Giải ba 04977 - 89160
Giải tư 86699 - 57253 - 12828 - 58814 - 30929 - 39734 - 19663
Giải năm 8919
Giải sáu 1540 - 0978 - 5129
Giải bảy 155
Giải tám 54
Đầu Loto
0
1 14. 19.
2 28. 29. 29.
3 34.
4 40.
5 53. 55. 54.
6 60. 63.
7 77. 77. 78. 74.
8
9 98. 99.
Đuôi Loto
0 60. 40.
1
2
3 53. 63.
4 14. 34. 54. 74.
5 55.
6
7 77. 77.
8 98. 28. 78.
9 99. 29. 19. 29.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 22-02-2020
Gải Đ.Biệt 651282
Giải nhất 13480
Giải nhì 18760
Giải ba 34710 - 98202
Giải tư 42797 - 92454 - 73189 - 80272 - 67631 - 39269 - 34224
Giải năm 9987
Giải sáu 6257 - 3001 - 3784
Giải bảy 703
Giải tám 20
Đầu Loto
0 02. 01. 03.
1 10.
2 24. 20.
3 31.
4
5 54. 57.
6 60. 69.
7 72.
8 80. 89. 87. 84. 82.
9 97.
Đuôi Loto
0 80. 60. 10. 20.
1 31. 01.
2 02. 72. 82.
3 03.
4 54. 24. 84.
5
6
7 97. 87. 57.
8
9 89. 69.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 15-02-2020
Gải Đ.Biệt 410659
Giải nhất 66519
Giải nhì 67672
Giải ba 77076 - 63404
Giải tư 67379 - 03042 - 86759 - 81969 - 75381 - 37922 - 35693
Giải năm 2865
Giải sáu 0410 - 5901 - 1321
Giải bảy 318
Giải tám 85
Đầu Loto
0 04. 01.
1 19. 10. 18.
2 22. 21.
3
4 42.
5 59. 59.
6 69. 65.
7 72. 76. 79.
8 81. 85.
9 93.
Đuôi Loto
0 10.
1 81. 01. 21.
2 72. 42. 22.
3 93.
4 04.
5 65. 85.
6 76.
7
8 18.
9 19. 79. 59. 69. 59.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 08-02-2020
Gải Đ.Biệt 831205
Giải nhất 00719
Giải nhì 50231
Giải ba 48762 - 57983
Giải tư 33151 - 14793 - 23017 - 42527 - 56793 - 30838 - 16029
Giải năm 0957
Giải sáu 9280 - 8122 - 2955
Giải bảy 663
Giải tám 20
Đầu Loto
0 05.
1 19. 17.
2 27. 29. 22. 20.
3 31. 38.
4
5 51. 57. 55.
6 62. 63.
7
8 83. 80.
9 93. 93.
Đuôi Loto
0 80. 20.
1 31. 51.
2 62. 22.
3 83. 93. 93. 63.
4
5 55. 05.
6
7 17. 27. 57.
8 38.
9 19. 29.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 01-02-2020
Gải Đ.Biệt 237726
Giải nhất 52812
Giải nhì 96120
Giải ba 89702 - 61551
Giải tư 10830 - 87046 - 06933 - 46019 - 53645 - 06754 - 36438
Giải năm 4575
Giải sáu 6943 - 8421 - 1636
Giải bảy 231
Giải tám 72
Đầu Loto
0 02.
1 12. 19.
2 20. 21. 26.
3 30. 33. 38. 36. 31.
4 46. 45. 43.
5 51. 54.
6
7 75. 72.
8
9
Đuôi Loto
0 20. 30.
1 51. 21. 31.
2 12. 02. 72.
3 33. 43.
4 54.
5 45. 75.
6 46. 36. 26.
7
8 38.
9 19.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 25-01-2020
Gải Đ.Biệt 164847
Giải nhất 17730
Giải nhì 93966
Giải ba 20155 - 13322
Giải tư 24168 - 74214 - 94584 - 34195 - 85513 - 92054 - 50552
Giải năm 2856
Giải sáu 1163 - 3247 - 2303
Giải bảy 197
Giải tám 55
Đầu Loto
0 03.
1 14. 13.
2 22.
3 30.
4 47. 47.
5 55. 54. 52. 56. 55.
6 66. 68. 63.
7
8 84.
9 95. 97.
Đuôi Loto
0 30.
1
2 22. 52.
3 13. 63. 03.
4 14. 84. 54.
5 55. 95. 55.
6 66. 56.
7 47. 97. 47.
8 68.
9


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 18-01-2020
Gải Đ.Biệt 087496
Giải nhất 93809
Giải nhì 61889
Giải ba 48555 - 41156
Giải tư 50103 - 80835 - 26855 - 34199 - 62313 - 58440 - 33546
Giải năm 8016
Giải sáu 4100 - 2070 - 6250
Giải bảy 139
Giải tám 19
Đầu Loto
0 09. 03. 00.
1 13. 16. 19.
2
3 35. 39.
4 40. 46.
5 55. 56. 55. 50.
6
7 70.
8 89.
9 99. 96.
Đuôi Loto
0 40. 00. 70. 50.
1
2
3 03. 13.
4
5 55. 35. 55.
6 56. 46. 16. 96.
7
8
9 09. 89. 99. 39. 19.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 11-01-2020
Gải Đ.Biệt 686629
Giải nhất 34860
Giải nhì 14988
Giải ba 13645 - 81697
Giải tư 30699 - 28556 - 72726 - 06518 - 75067 - 36623 - 40118
Giải năm 8709
Giải sáu 2039 - 5674 - 1083
Giải bảy 617
Giải tám 32
Đầu Loto
0 09.
1 18. 18. 17.
2 26. 23. 29.
3 39. 32.
4 45.
5 56.
6 60. 67.
7 74.
8 88. 83.
9 97. 99.
Đuôi Loto
0 60.
1
2 32.
3 23. 83.
4 74.
5 45.
6 56. 26.
7 97. 67. 17.
8 88. 18. 18.
9 99. 09. 39. 29.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 04-01-2020
Gải Đ.Biệt 085563
Giải nhất 25158
Giải nhì 87394
Giải ba 14712 - 05110
Giải tư 80646 - 15806 - 58392 - 72515 - 03123 - 27783 - 76112
Giải năm 6240
Giải sáu 2943 - 3958 - 2873
Giải bảy 436
Giải tám 08
Đầu Loto
0 06. 08.
1 12. 10. 15. 12.
2 23.
3 36.
4 46. 40. 43.
5 58. 58.
6 63.
7 73.
8 83.
9 94. 92.
Đuôi Loto
0 10. 40.
1
2 12. 92. 12.
3 23. 83. 43. 73. 63.
4 94.
5 15.
6 46. 06. 36.
7
8 58. 58. 08.
9


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 28-12-2019
Gải Đ.Biệt 176494
Giải nhất 63236
Giải nhì 17747
Giải ba 57281 - 71196
Giải tư 72492 - 28834 - 65989 - 77187 - 60350 - 49595 - 09723
Giải năm 3763
Giải sáu 2397 - 4309 - 1772
Giải bảy 984
Giải tám 37
Đầu Loto
0 09.
1
2 23.
3 36. 34. 37.
4 47.
5 50.
6 63.
7 72.
8 81. 89. 87. 84.
9 96. 92. 95. 97. 94.
Đuôi Loto
0 50.
1 81.
2 92. 72.
3 23. 63.
4 34. 84. 94.
5 95.
6 36. 96.
7 47. 87. 97. 37.
8
9 89. 09.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 21-12-2019
Gải Đ.Biệt 808453
Giải nhất 52786
Giải nhì 05515
Giải ba 23125 - 31845
Giải tư 15683 - 25052 - 78083 - 97570 - 67214 - 42485 - 28384
Giải năm 1257
Giải sáu 6216 - 0523 - 1266
Giải bảy 886
Giải tám 67
Đầu Loto
0
1 15. 14. 16.
2 25. 23.
3
4 45.
5 52. 57. 53.
6 66. 67.
7 70.
8 86. 83. 83. 85. 84. 86.
9
Đuôi Loto
0 70.
1
2 52.
3 83. 83. 23. 53.
4 14. 84.
5 15. 25. 45. 85.
6 86. 16. 66. 86.
7 57. 67.
8
9


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 14-12-2019
Gải Đ.Biệt 938745
Giải nhất 85813
Giải nhì 41159
Giải ba 95679 - 70542
Giải tư 90291 - 61261 - 66397 - 24570 - 40168 - 72100 - 96149
Giải năm 6675
Giải sáu 8467 - 8734 - 3152
Giải bảy 670
Giải tám 48
Đầu Loto
0 00.
1 13.
2
3 34.
4 42. 49. 48. 45.
5 59. 52.
6 61. 68. 67.
7 79. 70. 75. 70.
8
9 91. 97.
Đuôi Loto
0 70. 00. 70.
1 91. 61.
2 42. 52.
3 13.
4 34.
5 75. 45.
6
7 97. 67.
8 68. 48.
9 59. 79. 49.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 07-12-2019
Gải Đ.Biệt 212270
Giải nhất 22402
Giải nhì 45055
Giải ba 32096 - 01323
Giải tư 82160 - 25021 - 38256 - 10301 - 46588 - 18751 - 59754
Giải năm 2217
Giải sáu 5439 - 5809 - 5432
Giải bảy 141
Giải tám 05
Đầu Loto
0 02. 01. 09. 05.
1 17.
2 23. 21.
3 39. 32.
4 41.
5 55. 56. 51. 54.
6 60.
7 70.
8 88.
9 96.
Đuôi Loto
0 60. 70.
1 21. 01. 51. 41.
2 02. 32.
3 23.
4 54.
5 55. 05.
6 96. 56.
7 17.
8 88.
9 39. 09.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 30-11-2019
Gải Đ.Biệt 677360
Giải nhất 39447
Giải nhì 06173
Giải ba 12341 - 80232
Giải tư 62906 - 20199 - 16906 - 01174 - 90232 - 37479 - 89124
Giải năm 9470
Giải sáu 6051 - 4071 - 1824
Giải bảy 650
Giải tám 90
Đầu Loto
0 06. 06.
1
2 24. 24.
3 32. 32.
4 47. 41.
5 51. 50.
6 60.
7 73. 74. 79. 70. 71.
8
9 99. 90.
Đuôi Loto
0 70. 50. 90. 60.
1 41. 51. 71.
2 32. 32.
3 73.
4 74. 24. 24.
5
6 06. 06.
7 47.
8
9 99. 79.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 23-11-2019
Gải Đ.Biệt 163147
Giải nhất 59966
Giải nhì 55677
Giải ba 21604 - 20483
Giải tư 55493 - 38256 - 03808 - 32446 - 03618 - 36314 - 22301
Giải năm 9276
Giải sáu 0357 - 0580 - 2750
Giải bảy 937
Giải tám 81
Đầu Loto
0 04. 08. 01.
1 18. 14.
2
3 37.
4 46. 47.
5 56. 57. 50.
6 66.
7 77. 76.
8 83. 80. 81.
9 93.
Đuôi Loto
0 80. 50.
1 01. 81.
2
3 83. 93.
4 04. 14.
5
6 66. 56. 46. 76.
7 77. 57. 37. 47.
8 08. 18.
9


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 16-11-2019
Gải Đ.Biệt 472626
Giải nhất 88701
Giải nhì 59506
Giải ba 15259 - 19399
Giải tư 73645 - 15255 - 77012 - 05671 - 11024 - 00563 - 32940
Giải năm 6544
Giải sáu 1378 - 5140 - 7772
Giải bảy 101
Giải tám 38
Đầu Loto
0 01. 06. 01.
1 12.
2 24. 26.
3 38.
4 45. 40. 44. 40.
5 59. 55.
6 63.
7 71. 78. 72.
8
9 99.
Đuôi Loto
0 40. 40.
1 01. 71. 01.
2 12. 72.
3 63.
4 24. 44.
5 45. 55.
6 06. 26.
7
8 78. 38.
9 59. 99.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 09-11-2019
Gải Đ.Biệt 051708
Giải nhất 80507
Giải nhì 21950
Giải ba 51876 - 47190
Giải tư 99301 - 24641 - 61976 - 39350 - 26763 - 31801 - 70651
Giải năm 0832
Giải sáu 5761 - 2558 - 0953
Giải bảy 468
Giải tám 63
Đầu Loto
0 07. 01. 01. 08.
1
2
3 32.
4 41.
5 50. 50. 51. 58. 53.
6 63. 61. 68. 63.
7 76. 76.
8
9 90.
Đuôi Loto
0 50. 90. 50.
1 01. 41. 01. 51. 61.
2 32.
3 63. 53. 63.
4
5
6 76. 76.
7 07.
8 58. 68. 08.
9


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 02-11-2019
Gải Đ.Biệt 460942
Giải nhất 22070
Giải nhì 46001
Giải ba 17675 - 21103
Giải tư 06023 - 58028 - 37198 - 24645 - 25203 - 49388 - 17929
Giải năm 4650
Giải sáu 8755 - 4634 - 1924
Giải bảy 736
Giải tám 07
Đầu Loto
0 01. 03. 03. 07.
1
2 23. 28. 29. 24.
3 34. 36.
4 45. 42.
5 50. 55.
6
7 70. 75.
8 88.
9 98.
Đuôi Loto
0 70. 50.
1 01.
2 42.
3 03. 23. 03.
4 34. 24.
5 75. 45. 55.
6 36.
7 07.
8 28. 98. 88.
9 29.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 26-10-2019
Gải Đ.Biệt 823624
Giải nhất 60538
Giải nhì 83431
Giải ba 38813 - 92753
Giải tư 79910 - 42047 - 08002 - 30192 - 35778 - 12234 - 27010
Giải năm 8997
Giải sáu 5210 - 2158 - 9893
Giải bảy 421
Giải tám 34
Đầu Loto
0 02.
1 13. 10. 10. 10.
2 21. 24.
3 38. 31. 34. 34.
4 47.
5 53. 58.
6
7 78.
8
9 92. 97. 93.
Đuôi Loto
0 10. 10. 10.
1 31. 21.
2 02. 92.
3 13. 53. 93.
4 34. 34. 24.
5
6
7 47. 97.
8 38. 78. 58.
9


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 19-10-2019
Gải Đ.Biệt 261785
Giải nhất 04276
Giải nhì 92965
Giải ba 22384 - 29108
Giải tư 35033 - 23771 - 79044 - 01612 - 08507 - 79322 - 87876
Giải năm 6654
Giải sáu 2809 - 7721 - 0394
Giải bảy 172
Giải tám 78
Đầu Loto
0 08. 07. 09.
1 12.
2 22. 21.
3 33.
4 44.
5 54.
6 65.
7 76. 71. 76. 72. 78.
8 84. 85.
9 94.
Đuôi Loto
0
1 71. 21.
2 12. 22. 72.
3 33.
4 84. 44. 54. 94.
5 65. 85.
6 76. 76.
7 07.
8 08. 78.
9 09.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 12-10-2019
Gải Đ.Biệt 974596
Giải nhất 54897
Giải nhì 78850
Giải ba 72081 - 80609
Giải tư 87682 - 82212 - 52981 - 81047 - 83516 - 11897 - 45822
Giải năm 2915
Giải sáu 0948 - 9632 - 9249
Giải bảy 296
Giải tám 77
Đầu Loto
0 09.
1 12. 16. 15.
2 22.
3 32.
4 47. 48. 49.
5 50.
6
7 77.
8 81. 82. 81.
9 97. 97. 96. 96.
Đuôi Loto
0 50.
1 81. 81.
2 82. 12. 22. 32.
3
4
5 15.
6 16. 96. 96.
7 97. 47. 97. 77.
8 48.
9 09. 49.


Kết quả xổ số Long An

Long An

Kết quả xổ số Long An

Thứ bảy, 05-10-2019
Gải Đ.Biệt 473262
Giải nhất 61124
Giải nhì 03350
Giải ba 47585 - 98023
Giải tư 45305 - 41746 - 13991 - 42052 - 27749 - 49154 - 44742
Giải năm 8992
Giải sáu 9369 - 1289 - 1734
Giải bảy 538
Giải tám 83
Đầu Loto
0 05.
1
2 24. 23.
3 34. 38.
4 46. 49. 42.
5 50. 52. 54.
6 69. 62.
7
8 85. 89. 83.
9 91. 92.
Đuôi Loto
0 50.
1 91.
2 52. 42. 92. 62.
3 23. 83.
4 24. 54. 34.
5 85. 05.
6 46.
7
8 38.
9 49. 69. 89.


Cầu 2 nháy 26-09-2020

Cầu Loto đẹp 26-09-2020

10,01 11,11 12,21 13,31 14,41 15,51 16,61 17,71 18,81 19,91 20,02 21,12 22,22 23,32 24,42 25,52 26,62 27,72 28,82 29,92 30,03 31,13 32,23 33,33 34,43 35,53 36,63 37,73 38,83 39,93 40,04 41,14 42,24 43,34 44,44 45,54 46,64

Cầu đặc biệt đẹp ngày 26-09-2020

© 2016 ® Soikqxs.com ™                Liên hệ, góp ý: Soikqxs01@gmail.com

TAG: xổ số miền nam , xổ số miền bắc , xổ số miền trung , kết quả xổ số , soi cầu , kqxs , soi cau , xoso , soi cầu kqxs , trực tiếp kqxs mien bac , trực tiếp kqxs mien nam , trực tiếp kqxs miền trung , soi cau xo so , soi cầu lo de , soi cau lo de mb , giải mã giấc mơ , sổ mơ lô đề miền bắc , dự đoán lô đề , du doan lo to , du doan kqxs , Kinh dịch dự đoán xổ số , du doan lo de hom nay , kinh nghiệm lô đề , thong ke xo so , thong ke lo de , Bảng kết quả lô đề , soi cau lo chinh xac , soi cau lo de chuan , soi cau lo xien , soi cau lo bach thu , soi cau dac biet , soi cau mien bac , lo de mien bac , soi cau mien trung , soi cau mien nam , chu ky lo de , chu ky xo so , cách chơi lô đề mb , xskt , kqxs mb , ket qua xsmb , , xsmn , xsmt , kqxs mt , kqxs mn , , du doan giai dac biet , thong ke bac nho , du doan dau duoi , kqxs hôm nay , soi cau xs , soi cau mien phi , soi cau may man , dien dan soi cau