Từ ngày : Đến ngày :
Xem hướng dẫn
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai),
KH(Khánh Hoà), KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình),
QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi), QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế)


Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.

Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2015 đến nay

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 17-01-2020
Gải Đ.Biệt 684564
Giải nhất 62104
Giải nhì 06078
Giải ba 72707 - 23413
Giải tư 27403 - 70527 - 46898 - 08541 - 42401 - 69274 - 61800
Giải năm 3282
Giải sáu 2715 - 9363 - 4998
Giải bảy 175
Giải tám 24
Đầu Loto
0 04. 07. 03. 01. 00.
1 13. 15.
2 27. 24.
3
4 41.
5
6 63. 64.
7 78. 74. 75.
8 82.
9 98. 98.
Đuôi Loto
0 00.
1 41. 01.
2 82.
3 13. 03. 63.
4 04. 74. 24. 64.
5 15. 75.
6
7 07. 27.
8 78. 98. 98.
9


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 10-01-2020
Gải Đ.Biệt 902356
Giải nhất 34029
Giải nhì 14083
Giải ba 48163 - 29186
Giải tư 19280 - 95424 - 37952 - 12601 - 86677 - 39213 - 95451
Giải năm 0291
Giải sáu 9628 - 9290 - 7166
Giải bảy 998
Giải tám 85
Đầu Loto
0 01.
1 13.
2 29. 24. 28.
3
4
5 52. 51. 56.
6 63. 66.
7 77.
8 83. 86. 80. 85.
9 91. 90. 98.
Đuôi Loto
0 80. 90.
1 01. 51. 91.
2 52.
3 83. 63. 13.
4 24.
5 85.
6 86. 66. 56.
7 77.
8 28. 98.
9 29.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 03-01-2020
Gải Đ.Biệt 185972
Giải nhất 15933
Giải nhì 15698
Giải ba 04343 - 42353
Giải tư 22342 - 49776 - 00116 - 51642 - 23297 - 26239 - 17600
Giải năm 2385
Giải sáu 2660 - 3122 - 1265
Giải bảy 048
Giải tám 03
Đầu Loto
0 00. 03.
1 16.
2 22.
3 33. 39.
4 43. 42. 42. 48.
5 53.
6 60. 65.
7 76. 72.
8 85.
9 98. 97.
Đuôi Loto
0 00. 60.
1
2 42. 42. 22. 72.
3 33. 43. 53. 03.
4
5 85. 65.
6 76. 16.
7 97.
8 98. 48.
9 39.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 27-12-2019
Gải Đ.Biệt 257077
Giải nhất 24666
Giải nhì 50827
Giải ba 41088 - 15554
Giải tư 85270 - 15057 - 77127 - 56927 - 03586 - 26136 - 16367
Giải năm 2869
Giải sáu 7839 - 7650 - 7244
Giải bảy 889
Giải tám 78
Đầu Loto
0
1
2 27. 27. 27.
3 36. 39.
4 44.
5 54. 57. 50.
6 66. 67. 69.
7 70. 78. 77.
8 88. 86. 89.
9
Đuôi Loto
0 70. 50.
1
2
3
4 54. 44.
5
6 66. 86. 36.
7 27. 57. 27. 27. 67. 77.
8 88. 78.
9 69. 39. 89.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 20-12-2019
Gải Đ.Biệt 143230
Giải nhất 56842
Giải nhì 72544
Giải ba 93474 - 07909
Giải tư 73598 - 86283 - 01139 - 71302 - 41853 - 40290 - 63328
Giải năm 2785
Giải sáu 9519 - 4913 - 7280
Giải bảy 634
Giải tám 03
Đầu Loto
0 09. 02. 03.
1 19. 13.
2 28.
3 39. 34. 30.
4 42. 44.
5 53.
6
7 74.
8 83. 85. 80.
9 98. 90.
Đuôi Loto
0 90. 80. 30.
1
2 42. 02.
3 83. 53. 13. 03.
4 44. 74. 34.
5 85.
6
7
8 98. 28.
9 09. 39. 19.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 13-12-2019
Gải Đ.Biệt 678138
Giải nhất 51968
Giải nhì 95033
Giải ba 26760 - 13270
Giải tư 97630 - 23564 - 04078 - 81527 - 86051 - 72026 - 71415
Giải năm 5656
Giải sáu 5429 - 5077 - 5306
Giải bảy 133
Giải tám 23
Đầu Loto
0 06.
1 15.
2 27. 26. 29. 23.
3 33. 30. 33. 38.
4
5 51. 56.
6 68. 60. 64.
7 70. 78. 77.
8
9
Đuôi Loto
0 60. 70. 30.
1 51.
2
3 33. 33. 23.
4 64.
5 15.
6 26. 56. 06.
7 27. 77.
8 68. 78. 38.
9 29.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 06-12-2019
Gải Đ.Biệt 381142
Giải nhất 00811
Giải nhì 96565
Giải ba 40288 - 88285
Giải tư 69274 - 39203 - 02090 - 50671 - 57148 - 34082 - 64540
Giải năm 8278
Giải sáu 1365 - 7828 - 7483
Giải bảy 342
Giải tám 28
Đầu Loto
0 03.
1 11.
2 28. 28.
3
4 48. 40. 42. 42.
5
6 65. 65.
7 74. 71. 78.
8 88. 85. 82. 83.
9 90.
Đuôi Loto
0 90. 40.
1 11. 71.
2 82. 42. 42.
3 03. 83.
4 74.
5 65. 85. 65.
6
7
8 88. 48. 78. 28. 28.
9


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 29-11-2019
Gải Đ.Biệt 525386
Giải nhất 89927
Giải nhì 59097
Giải ba 06707 - 46464
Giải tư 66449 - 70334 - 56222 - 69625 - 47945 - 13070 - 28907
Giải năm 0044
Giải sáu 4698 - 2715 - 8558
Giải bảy 408
Giải tám 50
Đầu Loto
0 07. 07. 08.
1 15.
2 27. 22. 25.
3 34.
4 49. 45. 44.
5 58. 50.
6 64.
7 70.
8 86.
9 97. 98.
Đuôi Loto
0 70. 50.
1
2 22.
3
4 64. 34. 44.
5 25. 45. 15.
6 86.
7 27. 97. 07. 07.
8 98. 58. 08.
9 49.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 22-11-2019
Gải Đ.Biệt 501300
Giải nhất 49662
Giải nhì 95825
Giải ba 11739 - 89119
Giải tư 52828 - 49444 - 44660 - 59995 - 97985 - 04664 - 31502
Giải năm 6480
Giải sáu 6838 - 5587 - 8491
Giải bảy 587
Giải tám 05
Đầu Loto
0 02. 05. 00.
1 19.
2 25. 28.
3 39. 38.
4 44.
5
6 62. 60. 64.
7
8 85. 80. 87. 87.
9 95. 91.
Đuôi Loto
0 60. 80. 00.
1 91.
2 62. 02.
3
4 44. 64.
5 25. 95. 85. 05.
6
7 87. 87.
8 28. 38.
9 39. 19.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 15-11-2019
Gải Đ.Biệt 865438
Giải nhất 40295
Giải nhì 66275
Giải ba 32780 - 89430
Giải tư 29578 - 33454 - 74450 - 75761 - 98094 - 14431 - 25166
Giải năm 9420
Giải sáu 3888 - 1075 - 1730
Giải bảy 240
Giải tám 95
Đầu Loto
0
1
2 20.
3 30. 31. 30. 38.
4 40.
5 54. 50.
6 61. 66.
7 75. 78. 75.
8 80. 88.
9 95. 94. 95.
Đuôi Loto
0 80. 30. 50. 20. 30. 40.
1 61. 31.
2
3
4 54. 94.
5 95. 75. 75. 95.
6 66.
7
8 78. 88. 38.
9


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 08-11-2019
Gải Đ.Biệt 999202
Giải nhất 27038
Giải nhì 35167
Giải ba 86591 - 79462
Giải tư 46505 - 45763 - 33850 - 13035 - 08698 - 82242 - 93503
Giải năm 9055
Giải sáu 5993 - 9374 - 4284
Giải bảy 116
Giải tám 96
Đầu Loto
0 05. 03. 02.
1 16.
2
3 38. 35.
4 42.
5 50. 55.
6 67. 62. 63.
7 74.
8 84.
9 91. 98. 93. 96.
Đuôi Loto
0 50.
1 91.
2 62. 42. 02.
3 63. 03. 93.
4 74. 84.
5 05. 35. 55.
6 16. 96.
7 67.
8 38. 98.
9


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 01-11-2019
Gải Đ.Biệt 869780
Giải nhất 75768
Giải nhì 18958
Giải ba 74328 - 50372
Giải tư 23603 - 62624 - 25371 - 18931 - 89803 - 37515 - 87652
Giải năm 8897
Giải sáu 1208 - 4070 - 1203
Giải bảy 871
Giải tám 39
Đầu Loto
0 03. 03. 08. 03.
1 15.
2 28. 24.
3 31. 39.
4
5 58. 52.
6 68.
7 72. 71. 70. 71.
8 80.
9 97.
Đuôi Loto
0 70. 80.
1 71. 31. 71.
2 72. 52.
3 03. 03. 03.
4 24.
5 15.
6
7 97.
8 68. 58. 28. 08.
9 39.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 25-10-2019
Gải Đ.Biệt 678798
Giải nhất 97939
Giải nhì 93035
Giải ba 61222 - 18434
Giải tư 90675 - 72693 - 83770 - 87065 - 01787 - 16969 - 40410
Giải năm 3360
Giải sáu 2663 - 0758 - 4972
Giải bảy 685
Giải tám 15
Đầu Loto
0
1 10. 15.
2 22.
3 39. 35. 34.
4
5 58.
6 65. 69. 60. 63.
7 75. 70. 72.
8 87. 85.
9 93. 98.
Đuôi Loto
0 70. 10. 60.
1
2 22. 72.
3 93. 63.
4 34.
5 35. 75. 65. 85. 15.
6
7 87.
8 58. 98.
9 39. 69.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 18-10-2019
Gải Đ.Biệt 099009
Giải nhất 33429
Giải nhì 51779
Giải ba 54142 - 32963
Giải tư 85620 - 82231 - 40666 - 08702 - 29650 - 78612 - 05657
Giải năm 7010
Giải sáu 7692 - 2193 - 9148
Giải bảy 961
Giải tám 82
Đầu Loto
0 02. 09.
1 12. 10.
2 29. 20.
3 31.
4 42. 48.
5 50. 57.
6 63. 66. 61.
7 79.
8 82.
9 92. 93.
Đuôi Loto
0 20. 50. 10.
1 31. 61.
2 42. 02. 12. 92. 82.
3 63. 93.
4
5
6 66.
7 57.
8 48.
9 29. 79. 09.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 11-10-2019
Gải Đ.Biệt 901299
Giải nhất 67741
Giải nhì 08318
Giải ba 75038 - 09067
Giải tư 55400 - 99907 - 50524 - 76185 - 57093 - 14126 - 85472
Giải năm 7640
Giải sáu 9891 - 5974 - 6984
Giải bảy 901
Giải tám 24
Đầu Loto
0 00. 07. 01.
1 18.
2 24. 26. 24.
3 38.
4 41. 40.
5
6 67.
7 72. 74.
8 85. 84.
9 93. 91. 99.
Đuôi Loto
0 00. 40.
1 41. 91. 01.
2 72.
3 93.
4 24. 74. 84. 24.
5 85.
6 26.
7 67. 07.
8 18. 38.
9 99.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 04-10-2019
Gải Đ.Biệt 055755
Giải nhất 47936
Giải nhì 91082
Giải ba 55909 - 36594
Giải tư 00680 - 42843 - 66846 - 41685 - 83066 - 92816 - 46828
Giải năm 4463
Giải sáu 2332 - 8116 - 0098
Giải bảy 652
Giải tám 43
Đầu Loto
0 09.
1 16. 16.
2 28.
3 36. 32.
4 43. 46. 43.
5 52. 55.
6 66. 63.
7
8 82. 80. 85.
9 94. 98.
Đuôi Loto
0 80.
1
2 82. 32. 52.
3 43. 63. 43.
4 94.
5 85. 55.
6 36. 46. 66. 16. 16.
7
8 28. 98.
9 09.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 27-09-2019
Gải Đ.Biệt 396332
Giải nhất 27332
Giải nhì 92221
Giải ba 60266 - 40441
Giải tư 04085 - 89132 - 10620 - 54453 - 87837 - 48645 - 98817
Giải năm 5199
Giải sáu 2552 - 3197 - 7759
Giải bảy 591
Giải tám 26
Đầu Loto
0
1 17.
2 21. 20. 26.
3 32. 32. 37. 32.
4 41. 45.
5 53. 52. 59.
6 66.
7
8 85.
9 99. 97. 91.
Đuôi Loto
0 20.
1 21. 41. 91.
2 32. 32. 52. 32.
3 53.
4
5 85. 45.
6 66. 26.
7 37. 17. 97.
8
9 99. 59.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 20-09-2019
Gải Đ.Biệt 500269
Giải nhất 87899
Giải nhì 93066
Giải ba 57949 - 53782
Giải tư 68025 - 66851 - 51107 - 30452 - 50120 - 23773 - 24488
Giải năm 4726
Giải sáu 7846 - 6251 - 8091
Giải bảy 653
Giải tám 37
Đầu Loto
0 07.
1
2 25. 20. 26.
3 37.
4 49. 46.
5 51. 52. 51. 53.
6 66. 69.
7 73.
8 82. 88.
9 99. 91.
Đuôi Loto
0 20.
1 51. 51. 91.
2 82. 52.
3 73. 53.
4
5 25.
6 66. 26. 46.
7 07. 37.
8 88.
9 99. 49. 69.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 13-09-2019
Gải Đ.Biệt 466648
Giải nhất 22509
Giải nhì 04594
Giải ba 58888 - 61201
Giải tư 68455 - 47038 - 27430 - 25657 - 79127 - 01389 - 08884
Giải năm 9988
Giải sáu 8926 - 2629 - 8126
Giải bảy 731
Giải tám 88
Đầu Loto
0 09. 01.
1
2 27. 26. 29. 26.
3 38. 30. 31.
4 48.
5 55. 57.
6
7
8 88. 89. 84. 88. 88.
9 94.
Đuôi Loto
0 30.
1 01. 31.
2
3
4 94. 84.
5 55.
6 26. 26.
7 57. 27.
8 88. 38. 88. 88. 48.
9 09. 89. 29.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 06-09-2019
Gải Đ.Biệt 086032
Giải nhất 45543
Giải nhì 23779
Giải ba 58559 - 65414
Giải tư 67971 - 90112 - 01175 - 57412 - 31073 - 84565 - 93572
Giải năm 4761
Giải sáu 1465 - 4096 - 2625
Giải bảy 640
Giải tám 66
Đầu Loto
0
1 14. 12. 12.
2 25.
3 32.
4 43. 40.
5 59.
6 65. 61. 65. 66.
7 79. 71. 75. 73. 72.
8
9 96.
Đuôi Loto
0 40.
1 71. 61.
2 12. 12. 72. 32.
3 43. 73.
4 14.
5 75. 65. 65. 25.
6 96. 66.
7
8
9 79. 59.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 30-08-2019
Gải Đ.Biệt 949270
Giải nhất 96064
Giải nhì 21785
Giải ba 27458 - 62172
Giải tư 55752 - 64096 - 18236 - 60307 - 19029 - 13785 - 30412
Giải năm 5332
Giải sáu 4267 - 7747 - 7131
Giải bảy 793
Giải tám 00
Đầu Loto
0 07. 00.
1 12.
2 29.
3 36. 32. 31.
4 47.
5 58. 52.
6 64. 67.
7 72. 70.
8 85. 85.
9 96. 93.
Đuôi Loto
0 00. 70.
1 31.
2 72. 52. 12. 32.
3 93.
4 64.
5 85. 85.
6 96. 36.
7 07. 67. 47.
8 58.
9 29.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 23-08-2019
Gải Đ.Biệt 247493
Giải nhất 25870
Giải nhì 37381
Giải ba 56984 - 72643
Giải tư 25221 - 35616 - 13332 - 59507 - 11628 - 44049 - 01142
Giải năm 5988
Giải sáu 6606 - 6059 - 4192
Giải bảy 623
Giải tám 31
Đầu Loto
0 07. 06.
1 16.
2 21. 28. 23.
3 32. 31.
4 43. 49. 42.
5 59.
6
7 70.
8 81. 84. 88.
9 92. 93.
Đuôi Loto
0 70.
1 81. 21. 31.
2 32. 42. 92.
3 43. 23. 93.
4 84.
5
6 16. 06.
7 07.
8 28. 88.
9 49. 59.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 16-08-2019
Gải Đ.Biệt 034722
Giải nhất 62162
Giải nhì 87392
Giải ba 36742 - 85316
Giải tư 65916 - 69108 - 73124 - 16037 - 07880 - 62852 - 77668
Giải năm 0057
Giải sáu 7768 - 4821 - 4262
Giải bảy 102
Giải tám 14
Đầu Loto
0 08. 02.
1 16. 16. 14.
2 24. 21. 22.
3 37.
4 42.
5 52. 57.
6 62. 68. 68. 62.
7
8 80.
9 92.
Đuôi Loto
0 80.
1 21.
2 62. 92. 42. 52. 62. 02. 22.
3
4 24. 14.
5
6 16. 16.
7 37. 57.
8 08. 68. 68.
9


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 09-08-2019
Gải Đ.Biệt 876748
Giải nhất 68438
Giải nhì 47401
Giải ba 50709 - 10298
Giải tư 76723 - 68825 - 74902 - 34692 - 28858 - 41915 - 95346
Giải năm 5857
Giải sáu 2880 - 4469 - 2490
Giải bảy 391
Giải tám 75
Đầu Loto
0 01. 09. 02.
1 15.
2 23. 25.
3 38.
4 46. 48.
5 58. 57.
6 69.
7 75.
8 80.
9 98. 92. 90. 91.
Đuôi Loto
0 80. 90.
1 01. 91.
2 02. 92.
3 23.
4
5 25. 15. 75.
6 46.
7 57.
8 38. 98. 58. 48.
9 09. 69.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 02-08-2019
Gải Đ.Biệt 269853
Giải nhất 13102
Giải nhì 60546
Giải ba 67207 - 55868
Giải tư 08469 - 52421 - 96388 - 79739 - 67156 - 80657 - 21323
Giải năm 7532
Giải sáu 7326 - 7514 - 1971
Giải bảy 139
Giải tám 28
Đầu Loto
0 02. 07.
1 14.
2 21. 23. 26. 28.
3 39. 32. 39.
4 46.
5 56. 57. 53.
6 68. 69.
7 71.
8 88.
9
Đuôi Loto
0
1 21. 71.
2 02. 32.
3 23. 53.
4 14.
5
6 46. 56. 26.
7 07. 57.
8 68. 88. 28.
9 69. 39. 39.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 26-07-2019
Gải Đ.Biệt 208962
Giải nhất 28387
Giải nhì 36507
Giải ba 60950 - 55445
Giải tư 39082 - 57986 - 26820 - 58588 - 91761 - 81994 - 48514
Giải năm 2486
Giải sáu 6308 - 5773 - 9832
Giải bảy 290
Giải tám 01
Đầu Loto
0 07. 08. 01.
1 14.
2 20.
3 32.
4 45.
5 50.
6 61. 62.
7 73.
8 87. 82. 86. 88. 86.
9 94. 90.
Đuôi Loto
0 50. 20. 90.
1 61. 01.
2 82. 32. 62.
3 73.
4 94. 14.
5 45.
6 86. 86.
7 87. 07.
8 88. 08.
9


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 19-07-2019
Gải Đ.Biệt 751878
Giải nhất 68869
Giải nhì 75959
Giải ba 20871 - 06936
Giải tư 36129 - 53002 - 54982 - 38734 - 12305 - 04284 - 27032
Giải năm 1664
Giải sáu 9842 - 5232 - 0877
Giải bảy 886
Giải tám 80
Đầu Loto
0 02. 05.
1
2 29.
3 36. 34. 32. 32.
4 42.
5 59.
6 69. 64.
7 71. 77. 78.
8 82. 84. 86. 80.
9
Đuôi Loto
0 80.
1 71.
2 02. 82. 32. 42. 32.
3
4 34. 84. 64.
5 05.
6 36. 86.
7 77.
8 78.
9 69. 59. 29.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 12-07-2019
Gải Đ.Biệt 228974
Giải nhất 99497
Giải nhì 87230
Giải ba 92976 - 16517
Giải tư 15899 - 63989 - 15279 - 08408 - 14178 - 32797 - 32468
Giải năm 8963
Giải sáu 5037 - 2072 - 8420
Giải bảy 905
Giải tám 36
Đầu Loto
0 08. 05.
1 17.
2 20.
3 30. 37. 36.
4
5
6 68. 63.
7 76. 79. 78. 72. 74.
8 89.
9 97. 99. 97.
Đuôi Loto
0 30. 20.
1
2 72.
3 63.
4 74.
5 05.
6 76. 36.
7 97. 17. 97. 37.
8 08. 78. 68.
9 99. 89. 79.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 05-07-2019
Gải Đ.Biệt 124024
Giải nhất 73212
Giải nhì 64605
Giải ba 97098 - 37493
Giải tư 72918 - 26051 - 02956 - 35367 - 50836 - 55573 - 16607
Giải năm 8649
Giải sáu 7323 - 1340 - 1589
Giải bảy 371
Giải tám 10
Đầu Loto
0 05. 07.
1 12. 18. 10.
2 23. 24.
3 36.
4 49. 40.
5 51. 56.
6 67.
7 73. 71.
8 89.
9 98. 93.
Đuôi Loto
0 40. 10.
1 51. 71.
2 12.
3 93. 73. 23.
4 24.
5 05.
6 56. 36.
7 67. 07.
8 98. 18.
9 49. 89.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 28-06-2019
Gải Đ.Biệt 765221
Giải nhất 72216
Giải nhì 38472
Giải ba 59302 - 93680
Giải tư 72262 - 62336 - 74195 - 88961 - 27362 - 43472 - 82143
Giải năm 7834
Giải sáu 6765 - 8659 - 7491
Giải bảy 467
Giải tám 17
Đầu Loto
0 02.
1 16. 17.
2 21.
3 36. 34.
4 43.
5 59.
6 62. 61. 62. 65. 67.
7 72. 72.
8 80.
9 95. 91.
Đuôi Loto
0 80.
1 61. 91. 21.
2 72. 02. 62. 62. 72.
3 43.
4 34.
5 95. 65.
6 16. 36.
7 67. 17.
8
9 59.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 21-06-2019
Gải Đ.Biệt 301759
Giải nhất 24208
Giải nhì 88092
Giải ba 92813 - 27750
Giải tư 33342 - 28247 - 04985 - 66607 - 95553 - 73057 - 90405
Giải năm 9405
Giải sáu 2682 - 6514 - 3920
Giải bảy 482
Giải tám 38
Đầu Loto
0 08. 07. 05. 05.
1 13. 14.
2 20.
3 38.
4 42. 47.
5 50. 53. 57. 59.
6
7
8 85. 82. 82.
9 92.
Đuôi Loto
0 50. 20.
1
2 92. 42. 82. 82.
3 13. 53.
4 14.
5 85. 05. 05.
6
7 47. 07. 57.
8 08. 38.
9 59.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 14-06-2019
Gải Đ.Biệt 716487
Giải nhất 90733
Giải nhì 78420
Giải ba 69834 - 24511
Giải tư 16536 - 34558 - 70328 - 92184 - 55849 - 03502 - 65325
Giải năm 1357
Giải sáu 1436 - 8308 - 5729
Giải bảy 532
Giải tám 84
Đầu Loto
0 02. 08.
1 11.
2 20. 28. 25. 29.
3 33. 34. 36. 36. 32.
4 49.
5 58. 57.
6
7
8 84. 84. 87.
9
Đuôi Loto
0 20.
1 11.
2 02. 32.
3 33.
4 34. 84. 84.
5 25.
6 36. 36.
7 57. 87.
8 58. 28. 08.
9 49. 29.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 07-06-2019
Gải Đ.Biệt 006403
Giải nhất 16421
Giải nhì 14994
Giải ba 29767 - 40755
Giải tư 85189 - 20096 - 99625 - 26184 - 18897 - 36607 - 49271
Giải năm 1146
Giải sáu 2184 - 6011 - 9033
Giải bảy 841
Giải tám 73
Đầu Loto
0 07. 03.
1 11.
2 21. 25.
3 33.
4 46. 41.
5 55.
6 67.
7 71. 73.
8 89. 84. 84.
9 94. 96. 97.
Đuôi Loto
0
1 21. 71. 11. 41.
2
3 33. 73. 03.
4 94. 84. 84.
5 55. 25.
6 96. 46.
7 67. 97. 07.
8
9 89.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 31-05-2019
Gải Đ.Biệt 210229
Giải nhất 78500
Giải nhì 05108
Giải ba 82017 - 07606
Giải tư 16608 - 62601 - 68600 - 59509 - 30752 - 40340 - 38034
Giải năm 2157
Giải sáu 1914 - 4533 - 3185
Giải bảy 882
Giải tám 73
Đầu Loto
0 00. 08. 06. 08. 01. 00. 09.
1 17. 14.
2 29.
3 34. 33.
4 40.
5 52. 57.
6
7 73.
8 85. 82.
9
Đuôi Loto
0 00. 00. 40.
1 01.
2 52. 82.
3 33. 73.
4 34. 14.
5 85.
6 06.
7 17. 57.
8 08. 08.
9 09. 29.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 24-05-2019
Gải Đ.Biệt 111717
Giải nhất 94644
Giải nhì 48504
Giải ba 44427 - 87955
Giải tư 00879 - 67230 - 36713 - 36440 - 28055 - 76195 - 54087
Giải năm 4883
Giải sáu 5266 - 1856 - 3746
Giải bảy 805
Giải tám 17
Đầu Loto
0 04. 05.
1 13. 17. 17.
2 27.
3 30.
4 44. 40. 46.
5 55. 55. 56.
6 66.
7 79.
8 87. 83.
9 95.
Đuôi Loto
0 30. 40.
1
2
3 13. 83.
4 44. 04.
5 55. 55. 95. 05.
6 66. 56. 46.
7 27. 87. 17. 17.
8
9 79.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 17-05-2019
Gải Đ.Biệt 236858
Giải nhất 70080
Giải nhì 10282
Giải ba 82780 - 97294
Giải tư 88329 - 35921 - 52818 - 78085 - 33146 - 79060 - 84304
Giải năm 7922
Giải sáu 0621 - 5835 - 9585
Giải bảy 327
Giải tám 28
Đầu Loto
0 04.
1 18.
2 29. 21. 22. 21. 27. 28.
3 35.
4 46.
5 58.
6 60.
7
8 80. 82. 80. 85. 85.
9 94.
Đuôi Loto
0 80. 80. 60.
1 21. 21.
2 82. 22.
3
4 94. 04.
5 85. 35. 85.
6 46.
7 27.
8 18. 28. 58.
9 29.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 10-05-2019
Gải Đ.Biệt 364685
Giải nhất 29299
Giải nhì 35483
Giải ba 98864 - 08465
Giải tư 02339 - 38104 - 40500 - 12036 - 51345 - 60818 - 38611
Giải năm 3036
Giải sáu 9948 - 5692 - 4380
Giải bảy 225
Giải tám 32
Đầu Loto
0 04. 00.
1 18. 11.
2 25.
3 39. 36. 36. 32.
4 45. 48.
5
6 64. 65.
7
8 83. 80. 85.
9 99. 92.
Đuôi Loto
0 00. 80.
1 11.
2 92. 32.
3 83.
4 64. 04.
5 65. 45. 25. 85.
6 36. 36.
7
8 18. 48.
9 99. 39.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 03-05-2019
Gải Đ.Biệt 902341
Giải nhất 48293
Giải nhì 49868
Giải ba 10662 - 27942
Giải tư 37025 - 44305 - 04741 - 02677 - 83613 - 12083 - 12991
Giải năm 5686
Giải sáu 3509 - 5994 - 8144
Giải bảy 446
Giải tám 43
Đầu Loto
0 05. 09.
1 13.
2 25.
3
4 42. 41. 44. 46. 43. 41.
5
6 68. 62.
7 77.
8 83. 86.
9 93. 91. 94.
Đuôi Loto
0
1 41. 91. 41.
2 62. 42.
3 93. 13. 83. 43.
4 94. 44.
5 25. 05.
6 86. 46.
7 77.
8 68.
9 09.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 26-04-2019
Gải Đ.Biệt 458108
Giải nhất 15487
Giải nhì 81124
Giải ba 24746 - 05667
Giải tư 40181 - 69122 - 43118 - 27814 - 56691 - 17066 - 60892
Giải năm 0203
Giải sáu 1803 - 8470 - 0581
Giải bảy 387
Giải tám 61
Đầu Loto
0 03. 03. 08.
1 18. 14.
2 24. 22.
3
4 46.
5
6 67. 66. 61.
7 70.
8 87. 81. 81. 87.
9 91. 92.
Đuôi Loto
0 70.
1 81. 91. 81. 61.
2 22. 92.
3 03. 03.
4 24. 14.
5
6 46. 66.
7 87. 67. 87.
8 18. 08.
9


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 19-04-2019
Gải Đ.Biệt 546447
Giải nhất 37599
Giải nhì 86082
Giải ba 78186 - 09188
Giải tư 59565 - 90053 - 28399 - 36131 - 48254 - 66806 - 78681
Giải năm 6410
Giải sáu 9356 - 7710 - 4447
Giải bảy 974
Giải tám 91
Đầu Loto
0 06.
1 10. 10.
2
3 31.
4 47. 47.
5 53. 54. 56.
6 65.
7 74.
8 82. 86. 88. 81.
9 99. 99. 91.
Đuôi Loto
0 10. 10.
1 31. 81. 91.
2 82.
3 53.
4 54. 74.
5 65.
6 86. 06. 56.
7 47. 47.
8 88.
9 99. 99.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 12-04-2019
Gải Đ.Biệt 809019
Giải nhất 24739
Giải nhì 66286
Giải ba 57391 - 81105
Giải tư 16721 - 29060 - 98502 - 77933 - 65665 - 83608 - 43322
Giải năm 4666
Giải sáu 3890 - 0818 - 2081
Giải bảy 664
Giải tám 07
Đầu Loto
0 05. 02. 08. 07.
1 18. 19.
2 21. 22.
3 39. 33.
4
5
6 60. 65. 66. 64.
7
8 86. 81.
9 91. 90.
Đuôi Loto
0 60. 90.
1 91. 21. 81.
2 02. 22.
3 33.
4 64.
5 05. 65.
6 86. 66.
7 07.
8 08. 18.
9 39. 19.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 05-04-2019
Gải Đ.Biệt 332120
Giải nhất 70870
Giải nhì 19945
Giải ba 84244 - 97425
Giải tư 48197 - 78977 - 76309 - 94360 - 08364 - 03581 - 27246
Giải năm 2303
Giải sáu 7579 - 4481 - 2326
Giải bảy 515
Giải tám 51
Đầu Loto
0 09. 03.
1 15.
2 25. 26. 20.
3
4 45. 44. 46.
5 51.
6 60. 64.
7 70. 77. 79.
8 81. 81.
9 97.
Đuôi Loto
0 70. 60. 20.
1 81. 81. 51.
2
3 03.
4 44. 64.
5 45. 25. 15.
6 46. 26.
7 97. 77.
8
9 09. 79.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 29-03-2019
Gải Đ.Biệt 542595
Giải nhất 79218
Giải nhì 90735
Giải ba 22517 - 72714
Giải tư 26618 - 26624 - 06379 - 37342 - 24916 - 16098 - 79700
Giải năm 5504
Giải sáu 9409 - 7061 - 3106
Giải bảy 888
Giải tám 21
Đầu Loto
0 00. 04. 09. 06.
1 18. 17. 14. 18. 16.
2 24. 21.
3 35.
4 42.
5
6 61.
7 79.
8 88.
9 98. 95.
Đuôi Loto
0 00.
1 61. 21.
2 42.
3
4 14. 24. 04.
5 35. 95.
6 16. 06.
7 17.
8 18. 18. 98. 88.
9 79. 09.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 22-03-2019
Gải Đ.Biệt 820567
Giải nhất 11797
Giải nhì 19924
Giải ba 40727 - 47814
Giải tư 00619 - 76995 - 90889 - 60125 - 51829 - 96419 - 58182
Giải năm 9104
Giải sáu 2337 - 7707 - 9372
Giải bảy 795
Giải tám 89
Đầu Loto
0 04. 07.
1 14. 19. 19.
2 24. 27. 25. 29.
3 37.
4
5
6 67.
7 72.
8 89. 82. 89.
9 97. 95. 95.
Đuôi Loto
0
1
2 82. 72.
3
4 24. 14. 04.
5 95. 25. 95.
6
7 97. 27. 37. 07. 67.
8
9 19. 89. 29. 19. 89.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 15-03-2019
Gải Đ.Biệt 450835
Giải nhất 71251
Giải nhì 93792
Giải ba 80513 - 90663
Giải tư 99663 - 72365 - 94331 - 72530 - 32320 - 45303 - 40514
Giải năm 7267
Giải sáu 4076 - 3438 - 4120
Giải bảy 029
Giải tám 48
Đầu Loto
0 03.
1 13. 14.
2 20. 20. 29.
3 31. 30. 38. 35.
4 48.
5 51.
6 63. 63. 65. 67.
7 76.
8
9 92.
Đuôi Loto
0 30. 20. 20.
1 51. 31.
2 92.
3 13. 63. 63. 03.
4 14.
5 65. 35.
6 76.
7 67.
8 38. 48.
9 29.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 08-03-2019
Gải Đ.Biệt 963913
Giải nhất 12444
Giải nhì 22517
Giải ba 73685 - 84208
Giải tư 28584 - 12633 - 54973 - 90939 - 09007 - 62190 - 23947
Giải năm 8568
Giải sáu 3488 - 0826 - 9020
Giải bảy 020
Giải tám 28
Đầu Loto
0 08. 07.
1 17. 13.
2 26. 20. 20. 28.
3 33. 39.
4 44. 47.
5
6 68.
7 73.
8 85. 84. 88.
9 90.
Đuôi Loto
0 90. 20. 20.
1
2
3 33. 73. 13.
4 44. 84.
5 85.
6 26.
7 17. 07. 47.
8 08. 68. 88. 28.
9 39.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 01-03-2019
Gải Đ.Biệt 685957
Giải nhất 09288
Giải nhì 55480
Giải ba 26043 - 29880
Giải tư 81552 - 05893 - 25773 - 96905 - 04975 - 00495 - 46004
Giải năm 4535
Giải sáu 4088 - 2005 - 9804
Giải bảy 327
Giải tám 57
Đầu Loto
0 05. 04. 05. 04.
1
2 27.
3 35.
4 43.
5 52. 57. 57.
6
7 73. 75.
8 88. 80. 80. 88.
9 93. 95.
Đuôi Loto
0 80. 80.
1
2 52.
3 43. 93. 73.
4 04. 04.
5 05. 75. 95. 35. 05.
6
7 27. 57. 57.
8 88. 88.
9


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 22-02-2019
Gải Đ.Biệt 453099
Giải nhất 03106
Giải nhì 11478
Giải ba 43668 - 12263
Giải tư 39088 - 22198 - 43814 - 30400 - 64856 - 88438 - 23331
Giải năm 1761
Giải sáu 6498 - 2500 - 4291
Giải bảy 718
Giải tám 09
Đầu Loto
0 06. 00. 00. 09.
1 14. 18.
2
3 38. 31.
4
5 56.
6 68. 63. 61.
7 78.
8 88.
9 98. 98. 91. 99.
Đuôi Loto
0 00. 00.
1 31. 61. 91.
2
3 63.
4 14.
5
6 06. 56.
7
8 78. 68. 88. 98. 38. 98. 18.
9 09. 99.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 15-02-2019
Gải Đ.Biệt 375067
Giải nhất 21841
Giải nhì 86910
Giải ba 65741 - 52480
Giải tư 27286 - 86180 - 82195 - 82326 - 39215 - 96960 - 62156
Giải năm 4072
Giải sáu 9968 - 2846 - 8957
Giải bảy 259
Giải tám 63
Đầu Loto
0
1 10. 15.
2 26.
3
4 41. 41. 46.
5 56. 57. 59.
6 60. 68. 63. 67.
7 72.
8 80. 86. 80.
9 95.
Đuôi Loto
0 10. 80. 80. 60.
1 41. 41.
2 72.
3 63.
4
5 95. 15.
6 86. 26. 56. 46.
7 57. 67.
8 68.
9 59.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 08-02-2019
Gải Đ.Biệt 014332
Giải nhất 39840
Giải nhì 88406
Giải ba 33488 - 63999
Giải tư 36933 - 80249 - 90413 - 97193 - 62718 - 91987 - 64387
Giải năm 1072
Giải sáu 4284 - 4072 - 9060
Giải bảy 098
Giải tám 74
Đầu Loto
0 06.
1 13. 18.
2
3 33. 32.
4 40. 49.
5
6 60.
7 72. 72. 74.
8 88. 87. 87. 84.
9 99. 93. 98.
Đuôi Loto
0 40. 60.
1
2 72. 72. 32.
3 33. 13. 93.
4 84. 74.
5
6 06.
7 87. 87.
8 88. 18. 98.
9 99. 49.


Kết quả xổ số Vĩnh Long

Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu, 01-02-2019
Gải Đ.Biệt 958648
Giải nhất 57066
Giải nhì 13163
Giải ba 05505 - 34332
Giải tư 75266 - 21853 - 77640 - 78668 - 69227 - 72480 - 04207
Giải năm 4617
Giải sáu 1624 - 5144 - 7792
Giải bảy 226
Giải tám 26
Đầu Loto
0 05. 07.
1 17.
2 27. 24. 26. 26.
3 32.
4 40. 44. 48.
5 53.
6 66. 63. 66. 68.
7
8 80.
9 92.
Đuôi Loto
0 40. 80.
1
2 32. 92.
3 63. 53.
4 24. 44.
5 05.
6 66. 66. 26. 26.
7 27. 07. 17.
8 68. 48.
9


Cầu 2 nháy 27-01-2020

Cầu Loto đẹp 27-01-2020

10,01 11,11 12,21 13,31 14,41 15,51 16,61 17,71 18,81 19,91 20,02 21,12 22,22 23,32 24,42 25,52 26,62 27,72 28,82 29,92 30,03 31,13 32,23 33,33 34,43 35,53 36,63 37,73 38,83 39,93 40,04 41,14 42,24 43,34 44,44 45,54 46,64 47,74 48,84 49,94 50,05

Cầu đặc biệt đẹp ngày 27-01-2020

© 2016 ® Soikqxs.com ™                Liên hệ, góp ý: Soikqxs01@gmail.com

TAG: xổ số miền nam , xổ số miền bắc , xổ số miền trung , kết quả xổ số , soi cầu , kqxs , soi cau , xoso , soi cầu kqxs , trực tiếp kqxs mien bac , trực tiếp kqxs mien nam , trực tiếp kqxs miền trung , soi cau xo so , soi cầu lo de , soi cau lo de mb , giải mã giấc mơ , sổ mơ lô đề miền bắc , dự đoán lô đề , du doan lo to , du doan kqxs , Kinh dịch dự đoán xổ số , du doan lo de hom nay , kinh nghiệm lô đề , thong ke xo so , thong ke lo de , Bảng kết quả lô đề , soi cau lo chinh xac , soi cau lo de chuan , soi cau lo xien , soi cau lo bach thu , soi cau dac biet , soi cau mien bac , lo de mien bac , soi cau mien trung , soi cau mien nam , chu ky lo de , chu ky xo so , cách chơi lô đề mb , xskt , kqxs mb , ket qua xsmb , , xsmn , xsmt , kqxs mt , kqxs mn , , du doan giai dac biet , thong ke bac nho , du doan dau duoi , kqxs hôm nay , soi cau xs , soi cau mien phi , soi cau may man , dien dan soi cau