Từ ngày : Đến ngày :
Xem hướng dẫn
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai),
KH(Khánh Hoà), KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình),
QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi), QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế)


Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.

Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2015 đến nay

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 15-10-2019
Gải Đ.Biệt 042235
Giải nhất 77834
Giải nhì 61431
Giải ba 60287 - 65027
Giải tư 89125 - 51222 - 36767 - 22668 - 17298 - 65585 - 82162
Giải năm 9406
Giải sáu 6333 - 4759 - 3842
Giải bảy 935
Giải tám 78
Đầu Loto
0 06.
1
2 27. 25. 22.
3 34. 31. 33. 35. 35.
4 42.
5 59.
6 67. 68. 62.
7 78.
8 87. 85.
9 98.
Đuôi Loto
0
1 31.
2 22. 62. 42.
3 33.
4 34.
5 25. 85. 35. 35.
6 06.
7 87. 27. 67.
8 68. 98. 78.
9 59.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 08-10-2019
Gải Đ.Biệt 636417
Giải nhất 12924
Giải nhì 44503
Giải ba 80967 - 69459
Giải tư 49375 - 11187 - 37541 - 19609 - 22512 - 85699 - 63725
Giải năm 5933
Giải sáu 1606 - 5798 - 3113
Giải bảy 521
Giải tám 30
Đầu Loto
0 03. 09. 06.
1 12. 13. 17.
2 24. 25. 21.
3 33. 30.
4 41.
5 59.
6 67.
7 75.
8 87.
9 99. 98.
Đuôi Loto
0 30.
1 41. 21.
2 12.
3 03. 33. 13.
4 24.
5 75. 25.
6 06.
7 67. 87. 17.
8 98.
9 59. 09. 99.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 01-10-2019
Gải Đ.Biệt 587258
Giải nhất 45425
Giải nhì 94097
Giải ba 43072 - 27446
Giải tư 49544 - 13770 - 20775 - 04405 - 55359 - 98950 - 22574
Giải năm 7822
Giải sáu 7382 - 3387 - 8955
Giải bảy 541
Giải tám 25
Đầu Loto
0 05.
1
2 25. 22. 25.
3
4 46. 44. 41.
5 59. 50. 55. 58.
6
7 72. 70. 75. 74.
8 82. 87.
9 97.
Đuôi Loto
0 70. 50.
1 41.
2 72. 22. 82.
3
4 44. 74.
5 25. 75. 05. 55. 25.
6 46.
7 97. 87.
8 58.
9 59.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 24-09-2019
Gải Đ.Biệt 123550
Giải nhất 44309
Giải nhì 95695
Giải ba 20026 - 50420
Giải tư 74333 - 23513 - 11648 - 88223 - 96134 - 85263 - 13478
Giải năm 4253
Giải sáu 8333 - 5203 - 9473
Giải bảy 688
Giải tám 85
Đầu Loto
0 09. 03.
1 13.
2 26. 20. 23.
3 33. 34. 33.
4 48.
5 53. 50.
6 63.
7 78. 73.
8 88. 85.
9 95.
Đuôi Loto
0 20. 50.
1
2
3 33. 13. 23. 63. 53. 33. 03. 73.
4 34.
5 95. 85.
6 26.
7
8 48. 78. 88.
9 09.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 17-09-2019
Gải Đ.Biệt 389283
Giải nhất 09752
Giải nhì 05553
Giải ba 11086 - 05302
Giải tư 14716 - 03329 - 40344 - 68812 - 26217 - 47731 - 89309
Giải năm 6216
Giải sáu 8439 - 3584 - 6266
Giải bảy 622
Giải tám 42
Đầu Loto
0 02. 09.
1 16. 12. 17. 16.
2 29. 22.
3 31. 39.
4 44. 42.
5 52. 53.
6 66.
7
8 86. 84. 83.
9
Đuôi Loto
0
1 31.
2 52. 02. 12. 22. 42.
3 53. 83.
4 44. 84.
5
6 86. 16. 16. 66.
7 17.
8
9 29. 09. 39.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 10-09-2019
Gải Đ.Biệt 850698
Giải nhất 96898
Giải nhì 93849
Giải ba 49906 - 03381
Giải tư 65903 - 92705 - 02556 - 31250 - 80798 - 42412 - 95158
Giải năm 9917
Giải sáu 1893 - 9495 - 3299
Giải bảy 929
Giải tám 12
Đầu Loto
0 06. 03. 05.
1 12. 17. 12.
2 29.
3
4 49.
5 56. 50. 58.
6
7
8 81.
9 98. 98. 93. 95. 99. 98.
Đuôi Loto
0 50.
1 81.
2 12. 12.
3 03. 93.
4
5 05. 95.
6 06. 56.
7 17.
8 98. 98. 58. 98.
9 49. 99. 29.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 03-09-2019
Gải Đ.Biệt 972942
Giải nhất 56775
Giải nhì 42691
Giải ba 81093 - 63274
Giải tư 94920 - 43187 - 43027 - 03336 - 57457 - 46235 - 87606
Giải năm 4604
Giải sáu 3581 - 3348 - 6232
Giải bảy 658
Giải tám 30
Đầu Loto
0 06. 04.
1
2 20. 27.
3 36. 35. 32. 30.
4 48. 42.
5 57. 58.
6
7 75. 74.
8 87. 81.
9 91. 93.
Đuôi Loto
0 20. 30.
1 91. 81.
2 32. 42.
3 93.
4 74. 04.
5 75. 35.
6 36. 06.
7 87. 27. 57.
8 48. 58.
9


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 27-08-2019
Gải Đ.Biệt 142138
Giải nhất 53874
Giải nhì 29797
Giải ba 08293 - 05797
Giải tư 65032 - 28673 - 28430 - 56204 - 29312 - 63859 - 51410
Giải năm 4842
Giải sáu 7256 - 0918 - 3388
Giải bảy 950
Giải tám 69
Đầu Loto
0 04.
1 12. 10. 18.
2
3 32. 30. 38.
4 42.
5 59. 56. 50.
6 69.
7 74. 73.
8 88.
9 97. 93. 97.
Đuôi Loto
0 30. 10. 50.
1
2 32. 12. 42.
3 93. 73.
4 74. 04.
5
6 56.
7 97. 97.
8 18. 88. 38.
9 59. 69.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 20-08-2019
Gải Đ.Biệt 345875
Giải nhất 57209
Giải nhì 97547
Giải ba 81005 - 73701
Giải tư 67729 - 38035 - 59138 - 01083 - 15976 - 72392 - 25752
Giải năm 2676
Giải sáu 0500 - 7135 - 4178
Giải bảy 801
Giải tám 48
Đầu Loto
0 09. 05. 01. 00. 01.
1
2 29.
3 35. 38. 35.
4 47. 48.
5 52.
6
7 76. 76. 78. 75.
8 83.
9 92.
Đuôi Loto
0 00.
1 01. 01.
2 92. 52.
3 83.
4
5 05. 35. 35. 75.
6 76. 76.
7 47.
8 38. 78. 48.
9 09. 29.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 13-08-2019
Gải Đ.Biệt 035587
Giải nhất 98202
Giải nhì 32777
Giải ba 44933 - 79721
Giải tư 73345 - 64164 - 45078 - 34656 - 26084 - 11916 - 34307
Giải năm 7125
Giải sáu 9177 - 5487 - 8309
Giải bảy 575
Giải tám 97
Đầu Loto
0 02. 07. 09.
1 16.
2 21. 25.
3 33.
4 45.
5 56.
6 64.
7 77. 78. 77. 75.
8 84. 87. 87.
9 97.
Đuôi Loto
0
1 21.
2 02.
3 33.
4 64. 84.
5 45. 25. 75.
6 56. 16.
7 77. 07. 77. 87. 97. 87.
8 78.
9 09.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 06-08-2019
Gải Đ.Biệt 664616
Giải nhất 39550
Giải nhì 60511
Giải ba 25608 - 80753
Giải tư 83717 - 91053 - 85436 - 30518 - 96314 - 57240 - 70545
Giải năm 3632
Giải sáu 3103 - 3713 - 7508
Giải bảy 234
Giải tám 80
Đầu Loto
0 08. 03. 08.
1 11. 17. 18. 14. 13. 16.
2
3 36. 32. 34.
4 40. 45.
5 50. 53. 53.
6
7
8 80.
9
Đuôi Loto
0 50. 40. 80.
1 11.
2 32.
3 53. 53. 03. 13.
4 14. 34.
5 45.
6 36. 16.
7 17.
8 08. 18. 08.
9


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 30-07-2019
Gải Đ.Biệt 859890
Giải nhất 97014
Giải nhì 52290
Giải ba 57275 - 45941
Giải tư 81443 - 93845 - 34345 - 29498 - 27781 - 94067 - 94716
Giải năm 4607
Giải sáu 4606 - 2835 - 8635
Giải bảy 477
Giải tám 45
Đầu Loto
0 07. 06.
1 14. 16.
2
3 35. 35.
4 41. 43. 45. 45. 45.
5
6 67.
7 75. 77.
8 81.
9 90. 98. 90.
Đuôi Loto
0 90. 90.
1 41. 81.
2
3 43.
4 14.
5 75. 45. 45. 35. 35. 45.
6 16. 06.
7 67. 07. 77.
8 98.
9


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 23-07-2019
Gải Đ.Biệt 837048
Giải nhất 06309
Giải nhì 46459
Giải ba 93555 - 87696
Giải tư 95540 - 92507 - 61581 - 23254 - 35291 - 38156 - 01755
Giải năm 5433
Giải sáu 6843 - 7428 - 7451
Giải bảy 391
Giải tám 45
Đầu Loto
0 09. 07.
1
2 28.
3 33.
4 40. 43. 45. 48.
5 59. 55. 54. 56. 55. 51.
6
7
8 81.
9 96. 91. 91.
Đuôi Loto
0 40.
1 81. 91. 51. 91.
2
3 33. 43.
4 54.
5 55. 55. 45.
6 96. 56.
7 07.
8 28. 48.
9 09. 59.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 16-07-2019
Gải Đ.Biệt 368060
Giải nhất 66675
Giải nhì 19837
Giải ba 45286 - 28967
Giải tư 44528 - 36584 - 38109 - 58258 - 63249 - 66723 - 55350
Giải năm 7817
Giải sáu 4680 - 2912 - 0853
Giải bảy 532
Giải tám 73
Đầu Loto
0 09.
1 17. 12.
2 28. 23.
3 37. 32.
4 49.
5 58. 50. 53.
6 67. 60.
7 75. 73.
8 86. 84. 80.
9
Đuôi Loto
0 50. 80. 60.
1
2 12. 32.
3 23. 53. 73.
4 84.
5 75.
6 86.
7 37. 67. 17.
8 28. 58.
9 09. 49.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 09-07-2019
Gải Đ.Biệt 918294
Giải nhất 80778
Giải nhì 29511
Giải ba 67932 - 68924
Giải tư 91316 - 47304 - 55905 - 77801 - 63638 - 72405 - 69666
Giải năm 6754
Giải sáu 2158 - 7108 - 6854
Giải bảy 412
Giải tám 80
Đầu Loto
0 04. 05. 01. 05. 08.
1 11. 16. 12.
2 24.
3 32. 38.
4
5 54. 58. 54.
6 66.
7 78.
8 80.
9 94.
Đuôi Loto
0 80.
1 11. 01.
2 32. 12.
3
4 24. 04. 54. 54. 94.
5 05. 05.
6 16. 66.
7
8 78. 38. 58. 08.
9


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 02-07-2019
Gải Đ.Biệt 253224
Giải nhất 42791
Giải nhì 87109
Giải ba 02797 - 99655
Giải tư 80819 - 15379 - 05997 - 64139 - 12442 - 09886 - 74763
Giải năm 8635
Giải sáu 6523 - 9868 - 0142
Giải bảy 393
Giải tám 39
Đầu Loto
0 09.
1 19.
2 23. 24.
3 39. 35. 39.
4 42. 42.
5 55.
6 63. 68.
7 79.
8 86.
9 91. 97. 97. 93.
Đuôi Loto
0
1 91.
2 42. 42.
3 63. 23. 93.
4 24.
5 55. 35.
6 86.
7 97. 97.
8 68.
9 09. 19. 79. 39. 39.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 25-06-2019
Gải Đ.Biệt 713195
Giải nhất 67044
Giải nhì 97100
Giải ba 72313 - 29422
Giải tư 96347 - 69401 - 23599 - 88131 - 64475 - 62947 - 21333
Giải năm 5324
Giải sáu 1974 - 2235 - 9140
Giải bảy 847
Giải tám 11
Đầu Loto
0 00. 01.
1 13. 11.
2 22. 24.
3 31. 33. 35.
4 44. 47. 47. 40. 47.
5
6
7 75. 74.
8
9 99. 95.
Đuôi Loto
0 00. 40.
1 01. 31. 11.
2 22.
3 13. 33.
4 44. 24. 74.
5 75. 35. 95.
6
7 47. 47. 47.
8
9 99.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 18-06-2019
Gải Đ.Biệt 277462
Giải nhất 80286
Giải nhì 43683
Giải ba 89080 - 08736
Giải tư 73067 - 24119 - 69500 - 41222 - 85432 - 44672 - 88205
Giải năm 2595
Giải sáu 6669 - 9662 - 9769
Giải bảy 914
Giải tám 10
Đầu Loto
0 00. 05.
1 19. 14. 10.
2 22.
3 36. 32.
4
5
6 67. 69. 62. 69. 62.
7 72.
8 86. 83. 80.
9 95.
Đuôi Loto
0 80. 00. 10.
1
2 22. 32. 72. 62. 62.
3 83.
4 14.
5 05. 95.
6 86. 36.
7 67.
8
9 19. 69. 69.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 11-06-2019
Gải Đ.Biệt 953399
Giải nhất 22915
Giải nhì 15865
Giải ba 53291 - 38611
Giải tư 05748 - 87252 - 26388 - 91087 - 09130 - 64035 - 47684
Giải năm 3561
Giải sáu 2840 - 3747 - 8069
Giải bảy 459
Giải tám 82
Đầu Loto
0
1 15. 11.
2
3 30. 35.
4 48. 40. 47.
5 52. 59.
6 65. 61. 69.
7
8 88. 87. 84. 82.
9 91. 99.
Đuôi Loto
0 30. 40.
1 91. 11. 61.
2 52. 82.
3
4 84.
5 15. 65. 35.
6
7 87. 47.
8 48. 88.
9 69. 59. 99.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 04-06-2019
Gải Đ.Biệt 340438
Giải nhất 01890
Giải nhì 06290
Giải ba 31010 - 05068
Giải tư 77004 - 97904 - 65115 - 61311 - 29372 - 87928 - 66537
Giải năm 9697
Giải sáu 5435 - 4854 - 1290
Giải bảy 004
Giải tám 19
Đầu Loto
0 04. 04. 04.
1 10. 15. 11. 19.
2 28.
3 37. 35. 38.
4
5 54.
6 68.
7 72.
8
9 90. 90. 97. 90.
Đuôi Loto
0 90. 90. 10. 90.
1 11.
2 72.
3
4 04. 04. 54. 04.
5 15. 35.
6
7 37. 97.
8 68. 28. 38.
9 19.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 28-05-2019
Gải Đ.Biệt 377197
Giải nhất 38162
Giải nhì 46022
Giải ba 99716 - 30995
Giải tư 76758 - 23924 - 74578 - 41375 - 84744 - 25655 - 26989
Giải năm 9019
Giải sáu 4475 - 6996 - 0579
Giải bảy 007
Giải tám 16
Đầu Loto
0 07.
1 16. 19. 16.
2 22. 24.
3
4 44.
5 58. 55.
6 62.
7 78. 75. 75. 79.
8 89.
9 95. 96. 97.
Đuôi Loto
0
1
2 62. 22.
3
4 24. 44.
5 95. 75. 55. 75.
6 16. 96. 16.
7 07. 97.
8 58. 78.
9 89. 19. 79.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 21-05-2019
Gải Đ.Biệt 496054
Giải nhất 81891
Giải nhì 92601
Giải ba 47342 - 41318
Giải tư 60965 - 59094 - 09373 - 19581 - 74741 - 55670 - 94274
Giải năm 1787
Giải sáu 6772 - 0447 - 5309
Giải bảy 540
Giải tám 36
Đầu Loto
0 01. 09.
1 18.
2
3 36.
4 42. 41. 47. 40.
5 54.
6 65.
7 73. 70. 74. 72.
8 81. 87.
9 91. 94.
Đuôi Loto
0 70. 40.
1 91. 01. 81. 41.
2 42. 72.
3 73.
4 94. 74. 54.
5 65.
6 36.
7 87. 47.
8 18.
9 09.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 14-05-2019
Gải Đ.Biệt 762598
Giải nhất 81374
Giải nhì 62261
Giải ba 08340 - 57950
Giải tư 78365 - 08447 - 75919 - 26379 - 80802 - 82907 - 09041
Giải năm 5107
Giải sáu 2902 - 7929 - 7107
Giải bảy 276
Giải tám 71
Đầu Loto
0 02. 07. 07. 02. 07.
1 19.
2 29.
3
4 40. 47. 41.
5 50.
6 61. 65.
7 74. 79. 76. 71.
8
9 98.
Đuôi Loto
0 40. 50.
1 61. 41. 71.
2 02. 02.
3
4 74.
5 65.
6 76.
7 47. 07. 07. 07.
8 98.
9 19. 79. 29.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 07-05-2019
Gải Đ.Biệt 546110
Giải nhất 32907
Giải nhì 15376
Giải ba 61321 - 65252
Giải tư 92546 - 23233 - 07116 - 94963 - 96686 - 89978 - 46144
Giải năm 2497
Giải sáu 7278 - 3094 - 4133
Giải bảy 091
Giải tám 17
Đầu Loto
0 07.
1 16. 17. 10.
2 21.
3 33. 33.
4 46. 44.
5 52.
6 63.
7 76. 78. 78.
8 86.
9 97. 94. 91.
Đuôi Loto
0 10.
1 21. 91.
2 52.
3 33. 63. 33.
4 44. 94.
5
6 76. 46. 16. 86.
7 07. 97. 17.
8 78. 78.
9


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 30-04-2019
Gải Đ.Biệt 025743
Giải nhất 77330
Giải nhì 31374
Giải ba 22222 - 38213
Giải tư 98333 - 66258 - 27924 - 44632 - 49077 - 00286 - 89412
Giải năm 9250
Giải sáu 1720 - 5634 - 2114
Giải bảy 283
Giải tám 76
Đầu Loto
0
1 13. 12. 14.
2 22. 24. 20.
3 30. 33. 32. 34.
4 43.
5 58. 50.
6
7 74. 77. 76.
8 86. 83.
9
Đuôi Loto
0 30. 50. 20.
1
2 22. 32. 12.
3 13. 33. 83. 43.
4 74. 24. 34. 14.
5
6 86. 76.
7 77.
8 58.
9


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 23-04-2019
Gải Đ.Biệt 563044
Giải nhất 82639
Giải nhì 08571
Giải ba 31981 - 32355
Giải tư 40705 - 63204 - 62248 - 33838 - 73935 - 66607 - 57351
Giải năm 5076
Giải sáu 9299 - 8674 - 2283
Giải bảy 857
Giải tám 93
Đầu Loto
0 05. 04. 07.
1
2
3 39. 38. 35.
4 48. 44.
5 55. 51. 57.
6
7 71. 76. 74.
8 81. 83.
9 99. 93.
Đuôi Loto
0
1 71. 81. 51.
2
3 83. 93.
4 04. 74. 44.
5 55. 05. 35.
6 76.
7 07. 57.
8 48. 38.
9 39. 99.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 16-04-2019
Gải Đ.Biệt 281219
Giải nhất 62355
Giải nhì 84548
Giải ba 67026 - 37489
Giải tư 86268 - 40828 - 47857 - 59842 - 36737 - 05416 - 35759
Giải năm 0654
Giải sáu 9936 - 6293 - 5628
Giải bảy 929
Giải tám 62
Đầu Loto
0
1 16. 19.
2 26. 28. 28. 29.
3 37. 36.
4 48. 42.
5 55. 57. 59. 54.
6 68. 62.
7
8 89.
9 93.
Đuôi Loto
0
1
2 42. 62.
3 93.
4 54.
5 55.
6 26. 16. 36.
7 57. 37.
8 48. 68. 28. 28.
9 89. 59. 29. 19.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 09-04-2019
Gải Đ.Biệt 107762
Giải nhất 55301
Giải nhì 11844
Giải ba 97825 - 18064
Giải tư 18242 - 75011 - 27323 - 93787 - 81846 - 37503 - 94415
Giải năm 9407
Giải sáu 5670 - 9121 - 2471
Giải bảy 016
Giải tám 90
Đầu Loto
0 01. 03. 07.
1 11. 15. 16.
2 25. 23. 21.
3
4 44. 42. 46.
5
6 64. 62.
7 70. 71.
8 87.
9 90.
Đuôi Loto
0 70. 90.
1 01. 11. 21. 71.
2 42. 62.
3 23. 03.
4 44. 64.
5 25. 15.
6 46. 16.
7 87. 07.
8
9


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 02-04-2019
Gải Đ.Biệt 227767
Giải nhất 84307
Giải nhì 59499
Giải ba 03332 - 66059
Giải tư 09610 - 13452 - 30233 - 60216 - 86074 - 53642 - 51088
Giải năm 1162
Giải sáu 4525 - 6527 - 1469
Giải bảy 391
Giải tám 66
Đầu Loto
0 07.
1 10. 16.
2 25. 27.
3 32. 33.
4 42.
5 59. 52.
6 62. 69. 66. 67.
7 74.
8 88.
9 99. 91.
Đuôi Loto
0 10.
1 91.
2 32. 52. 42. 62.
3 33.
4 74.
5 25.
6 16. 66.
7 07. 27. 67.
8 88.
9 99. 59. 69.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 26-03-2019
Gải Đ.Biệt 703485
Giải nhất 53197
Giải nhì 19991
Giải ba 38705 - 61740
Giải tư 76518 - 29189 - 38166 - 69791 - 80332 - 39258 - 36142
Giải năm 4524
Giải sáu 1179 - 7570 - 4291
Giải bảy 609
Giải tám 14
Đầu Loto
0 05. 09.
1 18. 14.
2 24.
3 32.
4 40. 42.
5 58.
6 66.
7 79. 70.
8 89. 85.
9 97. 91. 91. 91.
Đuôi Loto
0 40. 70.
1 91. 91. 91.
2 32. 42.
3
4 24. 14.
5 05. 85.
6 66.
7 97.
8 18. 58.
9 89. 79. 09.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 19-03-2019
Gải Đ.Biệt 837315
Giải nhất 56278
Giải nhì 58860
Giải ba 94185 - 85352
Giải tư 94965 - 68317 - 86759 - 60924 - 60250 - 66181 - 24157
Giải năm 0344
Giải sáu 4673 - 9899 - 3088
Giải bảy 856
Giải tám 35
Đầu Loto
0
1 17. 15.
2 24.
3 35.
4 44.
5 52. 59. 50. 57. 56.
6 60. 65.
7 78. 73.
8 85. 81. 88.
9 99.
Đuôi Loto
0 60. 50.
1 81.
2 52.
3 73.
4 24. 44.
5 85. 65. 35. 15.
6 56.
7 17. 57.
8 78. 88.
9 59. 99.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 12-03-2019
Gải Đ.Biệt 451785
Giải nhất 86498
Giải nhì 91964
Giải ba 06872 - 78029
Giải tư 55826 - 86411 - 75476 - 80694 - 64906 - 96817 - 85978
Giải năm 8032
Giải sáu 7792 - 0735 - 5794
Giải bảy 290
Giải tám 87
Đầu Loto
0 06.
1 11. 17.
2 29. 26.
3 32. 35.
4
5
6 64.
7 72. 76. 78.
8 87. 85.
9 98. 94. 92. 94. 90.
Đuôi Loto
0 90.
1 11.
2 72. 32. 92.
3
4 64. 94. 94.
5 35. 85.
6 26. 76. 06.
7 17. 87.
8 98. 78.
9 29.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 05-03-2019
Gải Đ.Biệt 664120
Giải nhất 68127
Giải nhì 95661
Giải ba 91188 - 61415
Giải tư 43332 - 61930 - 23642 - 46308 - 53666 - 18886 - 88530
Giải năm 2432
Giải sáu 2409 - 4658 - 7040
Giải bảy 284
Giải tám 95
Đầu Loto
0 08. 09.
1 15.
2 27. 20.
3 32. 30. 30. 32.
4 42. 40.
5 58.
6 61. 66.
7
8 88. 86. 84.
9 95.
Đuôi Loto
0 30. 30. 40. 20.
1 61.
2 32. 42. 32.
3
4 84.
5 15. 95.
6 66. 86.
7 27.
8 88. 08. 58.
9 09.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 26-02-2019
Gải Đ.Biệt 979857
Giải nhất 45068
Giải nhì 39880
Giải ba 98178 - 38701
Giải tư 23275 - 78814 - 45117 - 36411 - 73267 - 94838 - 70155
Giải năm 7531
Giải sáu 4440 - 2977 - 1288
Giải bảy 410
Giải tám 58
Đầu Loto
0 01.
1 14. 17. 11. 10.
2
3 38. 31.
4 40.
5 55. 58. 57.
6 68. 67.
7 78. 75. 77.
8 80. 88.
9
Đuôi Loto
0 80. 40. 10.
1 01. 11. 31.
2
3
4 14.
5 75. 55.
6
7 17. 67. 77. 57.
8 68. 78. 38. 88. 58.
9


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 19-02-2019
Gải Đ.Biệt 196831
Giải nhất 30007
Giải nhì 92852
Giải ba 95197 - 96864
Giải tư 75640 - 44830 - 31785 - 05838 - 62377 - 39855 - 18013
Giải năm 8665
Giải sáu 7743 - 8204 - 2498
Giải bảy 048
Giải tám 57
Đầu Loto
0 07. 04.
1 13.
2
3 30. 38. 31.
4 40. 43. 48.
5 52. 55. 57.
6 64. 65.
7 77.
8 85.
9 97. 98.
Đuôi Loto
0 40. 30.
1 31.
2 52.
3 13. 43.
4 64. 04.
5 85. 55. 65.
6
7 07. 97. 77. 57.
8 38. 98. 48.
9


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 12-02-2019
Gải Đ.Biệt 530735
Giải nhất 53246
Giải nhì 44989
Giải ba 65542 - 44619
Giải tư 39079 - 80893 - 05437 - 79510 - 06365 - 44037 - 06178
Giải năm 2463
Giải sáu 9694 - 4105 - 1829
Giải bảy 648
Giải tám 87
Đầu Loto
0 05.
1 19. 10.
2 29.
3 37. 37. 35.
4 46. 42. 48.
5
6 65. 63.
7 79. 78.
8 89. 87.
9 93. 94.
Đuôi Loto
0 10.
1
2 42.
3 93. 63.
4 94.
5 65. 05. 35.
6 46.
7 37. 37. 87.
8 78. 48.
9 89. 19. 79. 29.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 05-02-2019
Gải Đ.Biệt 604864
Giải nhất 49319
Giải nhì 31657
Giải ba 57818 - 12883
Giải tư 69836 - 97043 - 19244 - 32793 - 87965 - 74470 - 65442
Giải năm 8303
Giải sáu 9300 - 3544 - 5535
Giải bảy 810
Giải tám 32
Đầu Loto
0 03. 00.
1 19. 18. 10.
2
3 36. 35. 32.
4 43. 44. 42. 44.
5 57.
6 65. 64.
7 70.
8 83.
9 93.
Đuôi Loto
0 70. 00. 10.
1
2 42. 32.
3 83. 43. 93. 03.
4 44. 44. 64.
5 65. 35.
6 36.
7 57.
8 18.
9 19.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 29-01-2019
Gải Đ.Biệt 672431
Giải nhất 31987
Giải nhì 43627
Giải ba 24209 - 26166
Giải tư 79548 - 03983 - 11485 - 76684 - 33469 - 46914 - 93528
Giải năm 0095
Giải sáu 3299 - 9147 - 3685
Giải bảy 015
Giải tám 72
Đầu Loto
0 09.
1 14. 15.
2 27. 28.
3 31.
4 48. 47.
5
6 66. 69.
7 72.
8 87. 83. 85. 84. 85.
9 95. 99.
Đuôi Loto
0
1 31.
2 72.
3 83.
4 84. 14.
5 85. 95. 85. 15.
6 66.
7 87. 27. 47.
8 48. 28.
9 09. 69. 99.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 22-01-2019
Gải Đ.Biệt 216012
Giải nhất 57108
Giải nhì 02869
Giải ba 38617 - 21283
Giải tư 33170 - 37173 - 09103 - 28000 - 54429 - 46360 - 15792
Giải năm 4966
Giải sáu 8778 - 5023 - 5864
Giải bảy 902
Giải tám 34
Đầu Loto
0 08. 03. 00. 02.
1 17. 12.
2 29. 23.
3 34.
4
5
6 69. 60. 66. 64.
7 70. 73. 78.
8 83.
9 92.
Đuôi Loto
0 70. 00. 60.
1
2 92. 02. 12.
3 83. 73. 03. 23.
4 64. 34.
5
6 66.
7 17.
8 08. 78.
9 69. 29.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 15-01-2019
Gải Đ.Biệt 668132
Giải nhất 90523
Giải nhì 53714
Giải ba 35984 - 45774
Giải tư 33794 - 00079 - 30599 - 61696 - 74121 - 85628 - 00147
Giải năm 6877
Giải sáu 9331 - 5758 - 6316
Giải bảy 886
Giải tám 01
Đầu Loto
0 01.
1 14. 16.
2 23. 21. 28.
3 31. 32.
4 47.
5 58.
6
7 74. 79. 77.
8 84. 86.
9 94. 99. 96.
Đuôi Loto
0
1 21. 31. 01.
2 32.
3 23.
4 14. 84. 74. 94.
5
6 96. 16. 86.
7 47. 77.
8 28. 58.
9 79. 99.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 08-01-2019
Gải Đ.Biệt 739222
Giải nhất 05916
Giải nhì 71882
Giải ba 04119 - 08334
Giải tư 93008 - 26308 - 24933 - 31666 - 76058 - 92732 - 31040
Giải năm 4680
Giải sáu 4116 - 0343 - 0212
Giải bảy 703
Giải tám 78
Đầu Loto
0 08. 08. 03.
1 16. 19. 16. 12.
2 22.
3 34. 33. 32.
4 40. 43.
5 58.
6 66.
7 78.
8 82. 80.
9
Đuôi Loto
0 40. 80.
1
2 82. 32. 12. 22.
3 33. 43. 03.
4 34.
5
6 16. 66. 16.
7
8 08. 08. 58. 78.
9 19.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 01-01-2019
Gải Đ.Biệt 395023
Giải nhất 76244
Giải nhì 82184
Giải ba 51370 - 24592
Giải tư 70505 - 13918 - 05380 - 70187 - 89635 - 02814 - 81417
Giải năm 5776
Giải sáu 0804 - 0176 - 1453
Giải bảy 307
Giải tám 59
Đầu Loto
0 05. 04. 07.
1 18. 14. 17.
2 23.
3 35.
4 44.
5 53. 59.
6
7 70. 76. 76.
8 84. 80. 87.
9 92.
Đuôi Loto
0 70. 80.
1
2 92.
3 53. 23.
4 44. 84. 14. 04.
5 05. 35.
6 76. 76.
7 87. 17. 07.
8 18.
9 59.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 25-12-2018
Gải Đ.Biệt 008605
Giải nhất 11732
Giải nhì 05681
Giải ba 43736 - 73621
Giải tư 26021 - 32301 - 45335 - 15185 - 00709 - 21585 - 35380
Giải năm 3519
Giải sáu 0196 - 7504 - 4605
Giải bảy 635
Giải tám 29
Đầu Loto
0 01. 09. 04. 05. 05.
1 19.
2 21. 21. 29.
3 32. 36. 35. 35.
4
5
6
7
8 81. 85. 85. 80.
9 96.
Đuôi Loto
0 80.
1 81. 21. 21. 01.
2 32.
3
4 04.
5 35. 85. 85. 05. 35. 05.
6 36. 96.
7
8
9 09. 19. 29.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 18-12-2018
Gải Đ.Biệt 925035
Giải nhất 82639
Giải nhì 73473
Giải ba 97830 - 38559
Giải tư 05641 - 24262 - 96417 - 57743 - 99730 - 04709 - 09343
Giải năm 8399
Giải sáu 2380 - 1075 - 9739
Giải bảy 712
Giải tám 19
Đầu Loto
0 09.
1 17. 12. 19.
2
3 39. 30. 30. 39. 35.
4 41. 43. 43.
5 59.
6 62.
7 73. 75.
8 80.
9 99.
Đuôi Loto
0 30. 30. 80.
1 41.
2 62. 12.
3 73. 43. 43.
4
5 75. 35.
6
7 17.
8
9 39. 59. 09. 99. 39. 19.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 11-12-2018
Gải Đ.Biệt 493491
Giải nhất 88563
Giải nhì 34604
Giải ba 91823 - 30732
Giải tư 39357 - 94021 - 37354 - 43336 - 64355 - 16648 - 34303
Giải năm 9003
Giải sáu 8485 - 1282 - 2587
Giải bảy 038
Giải tám 35
Đầu Loto
0 04. 03. 03.
1
2 23. 21.
3 32. 36. 38. 35.
4 48.
5 57. 54. 55.
6 63.
7
8 85. 82. 87.
9 91.
Đuôi Loto
0
1 21. 91.
2 32. 82.
3 63. 23. 03. 03.
4 04. 54.
5 55. 85. 35.
6 36.
7 57. 87.
8 48. 38.
9


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 04-12-2018
Gải Đ.Biệt 063664
Giải nhất 26781
Giải nhì 64448
Giải ba 86574 - 79157
Giải tư 86420 - 98538 - 28610 - 86578 - 76780 - 74630 - 30175
Giải năm 7328
Giải sáu 2943 - 3427 - 9153
Giải bảy 939
Giải tám 09
Đầu Loto
0 09.
1 10.
2 20. 28. 27.
3 38. 30. 39.
4 48. 43.
5 57. 53.
6 64.
7 74. 78. 75.
8 81. 80.
9
Đuôi Loto
0 20. 10. 80. 30.
1 81.
2
3 43. 53.
4 74. 64.
5 75.
6
7 57. 27.
8 48. 38. 78. 28.
9 39. 09.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 13-11-2018
Gải Đ.Biệt 469795
Giải nhất 92405
Giải nhì 70572
Giải ba 40618 - 40796
Giải tư 65682 - 77811 - 37365 - 28542 - 75735 - 94310 - 12688
Giải năm 9709
Giải sáu 0867 - 4296 - 9649
Giải bảy 979
Giải tám 00
Đầu Loto
0 05. 09. 00.
1 18. 11. 10.
2
3 35.
4 42. 49.
5
6 65. 67.
7 72. 79.
8 82. 88.
9 96. 96. 95.
Đuôi Loto
0 10. 00.
1 11.
2 72. 82. 42.
3
4
5 05. 65. 35. 95.
6 96. 96.
7 67.
8 18. 88.
9 09. 49. 79.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 06-11-2018
Gải Đ.Biệt 627837
Giải nhất 03367
Giải nhì 58316
Giải ba 50301 - 14354
Giải tư 72824 - 09078 - 76149 - 69340 - 92599 - 82792 - 52389
Giải năm 9379
Giải sáu 1858 - 8900 - 8466
Giải bảy 059
Giải tám 33
Đầu Loto
0 01. 00.
1 16.
2 24.
3 33. 37.
4 49. 40.
5 54. 58. 59.
6 67. 66.
7 78. 79.
8 89.
9 99. 92.
Đuôi Loto
0 40. 00.
1 01.
2 92.
3 33.
4 54. 24.
5
6 16. 66.
7 67. 37.
8 78. 58.
9 49. 99. 89. 79. 59.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 30-10-2018
Gải Đ.Biệt 539695
Giải nhất 18533
Giải nhì 80845
Giải ba 86869 - 27755
Giải tư 51367 - 75547 - 55335 - 50961 - 48341 - 45823 - 84631
Giải năm 4117
Giải sáu 0364 - 2735 - 8987
Giải bảy 983
Giải tám 57
Đầu Loto
0
1 17.
2 23.
3 33. 35. 31. 35.
4 45. 47. 41.
5 55. 57.
6 69. 67. 61. 64.
7
8 87. 83.
9 95.
Đuôi Loto
0
1 61. 41. 31.
2
3 33. 23. 83.
4 64.
5 45. 55. 35. 35. 95.
6
7 67. 47. 17. 87. 57.
8
9 69.


Kết quả xổ số Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Thứ ba, 23-10-2018
Gải Đ.Biệt 459695
Giải nhất 12430
Giải nhì 45816
Giải ba 48022 - 56246
Giải tư 13132 - 81179 - 49816 - 58747 - 44295 - 52890 - 08415
Giải năm 6389
Giải sáu 7187 - 0738 - 5596
Giải bảy 764
Giải tám 19
Đầu Loto
0
1 16. 16. 15. 19.
2 22.
3 30. 32. 38.
4 46. 47.
5
6 64.
7 79.
8 89. 87.
9 95. 90. 96. 95.
Đuôi Loto
0 30. 90.
1
2 22. 32.
3
4 64.
5 95. 15. 95.
6 16. 46. 16. 96.
7 47. 87.
8 38.
9 79. 89. 19.


Cầu 2 nháy 18-10-2019

Cầu Loto đẹp 18-10-2019

10,01 11,11 12,21 13,31 14,41 15,51 16,61 17,71 18,81 19,91 20,02 21,12 22,22 23,32 24,42 25,52 26,62 27,72 28,82 29,92 30,03 31,13 32,23 33,33 34,43 35,53 36,63 37,73 38,83 39,93 40,04 41,14 42,24 43,34 44,44 45,54 46,64 47,74 48,84 49,94

Cầu đặc biệt đẹp ngày 18-10-2019

© 2016 ® Soikqxs.com ™                Liên hệ, góp ý: Soikqxs01@gmail.com

TAG: xổ số miền nam , xổ số miền bắc , xổ số miền trung , kết quả xổ số , soi cầu , kqxs , soi cau , xoso , soi cầu kqxs , trực tiếp kqxs mien bac , trực tiếp kqxs mien nam , trực tiếp kqxs miền trung , soi cau xo so , soi cầu lo de , soi cau lo de mb , giải mã giấc mơ , sổ mơ lô đề miền bắc , dự đoán lô đề , du doan lo to , du doan kqxs , Kinh dịch dự đoán xổ số , du doan lo de hom nay , kinh nghiệm lô đề , thong ke xo so , thong ke lo de , Bảng kết quả lô đề , soi cau lo chinh xac , soi cau lo de chuan , soi cau lo xien , soi cau lo bach thu , soi cau dac biet , soi cau mien bac , lo de mien bac , soi cau mien trung , soi cau mien nam , chu ky lo de , chu ky xo so , cách chơi lô đề mb , xskt , kqxs mb , ket qua xsmb , , xsmn , xsmt , kqxs mt , kqxs mn , , du doan giai dac biet , thong ke bac nho , du doan dau duoi , kqxs hôm nay , soi cau xs , soi cau mien phi , soi cau may man , dien dan soi cau